ЛегендаМонетарницаМестонаходище

View map in fullscreen.


Количествен анализ

Използвайте тази функция, за да визуализирате процентите или броя на появата на следните типологии.

Избери категории за анализ

Трябва да бъде избрана категория

[visualize_response_type]

Избери монетни съкровищаФилтриране на списъка


Coins from this HoardDownload CSV

British Museum: 1918,0204.18
Колекция
British Museum
Монетарница
Metapontum
Номинал
Stater
British Museum: 1918,0204.14
Колекция
British Museum
Номинал
Stater
British Museum: 1918,0204.12
Колекция
British Museum
Номинал
Stater
British Museum: 1918,0204.9
Колекция
British Museum
Номинал
Stater
British Museum: 1918,0204.7
Колекция
British Museum
Номинал
Stater
British Museum: 1918,0204.8
Колекция
British Museum
Номинал
Stater
British Museum: 1918,0204.10
Колекция
British Museum
Номинал
Stater
British Museum: 1918,0204.13
Колекция
British Museum
Номинал
Stater
British Museum: 1918,0204.11
Колекция
British Museum
Номинал
Stater
British Museum: 1957,0710.7
Колекция
British Museum
Монетарница
Metapontum
Номинал
Obol
British Museum: 1918,0204.21
Колекция
British Museum
Монетарница
Metapontum
Номинал
Stater
British Museum: 1957,0710.6
Колекция
British Museum
Монетарница
Metapontum
Номинал
Obol
British Museum: 1957,0710.8
Колекция
British Museum
Монетарница
Metapontum
Номинал
Obol
British Museum: 1918,0204.23
Колекция
British Museum
Монетарница
Metapontum
Номинал
Stater
British Museum: 1918,0204.17
Колекция
British Museum
Монетарница
Metapontum
Номинал
Stater
British Museum: 1946,0101.395
Колекция
British Museum
Монетарница
Metapontum
Номинал
Stater
British Museum: 1957,0710.5
Колекция
British Museum
Монетарница
Metapontum
Номинал
Obol
British Museum: 1918,0204.20
Колекция
British Museum
Монетарница
Metapontum
Номинал
Stater
British Museum: 1918,0204.16
Колекция
British Museum
Монетарница
Metapontum
Номинал
Stater
British Museum: 1957,0710.4
Колекция
British Museum
Монетарница
Metapontum
Номинал
Obol