ΕπιγραφήΝομισματοκοπείοΣημείο εύρεσης

View map in fullscreen.


Ποσοτική ανάλυση

Χρησιμοποιείστε αυτό το εργαλείο για να οπτικοποιήσετε ποσοστά ή αριθμητικά δεδομένα για τους παρακάτω τύπους.

Επιλέξτε κατηγορίες ανάλυσης

Μια κατηγορία πρέπει να επιλεχθεί.

[visualize_response_type]

Επιλέξτε «θησαυρούς»Λίστα φίλτρων αναζήτησης


Coins from this HoardDownload CSV

Records 1 to 48 of 111

Silver Coin, Temnus, 188 BCE - 170 BCE. 1952.177.1
Συλλογή
American Numismatic Society
Νομισματικός τύπος
Price 1686
Νομισματοκοπείο
Temnus
Νομισματική αξία
Tetradrachm
Silver Coin, Temnus, 188 BCE - 170 BCE. 1952.177.10
Συλλογή
American Numismatic Society
Νομισματικός τύπος
Price 1676
Νομισματοκοπείο
Temnus
Νομισματική αξία
Tetradrachm
Silver Coin, Temnus, 188 BCE - 170 BCE. 1952.177.11
Συλλογή
American Numismatic Society
Νομισματικός τύπος
Price 1676
Νομισματοκοπείο
Temnus
Νομισματική αξία
Tetradrachm
Silver Coin, Temnus, 188 BCE - 170 BCE. 1952.177.12
Συλλογή
American Numismatic Society
Νομισματικός τύπος
Price 1678
Νομισματοκοπείο
Temnus
Νομισματική αξία
Tetradrachm
Silver Coin, Temnus, 188 BCE - 170 BCE. 1952.177.13
Συλλογή
American Numismatic Society
Νομισματικός τύπος
Price 1678
Νομισματοκοπείο
Temnus
Νομισματική αξία
Tetradrachm
Silver Coin, Temnus, 188 BCE - 170 BCE. 1952.177.14
Συλλογή
American Numismatic Society
Νομισματικός τύπος
Price 1678
Νομισματοκοπείο
Temnus
Νομισματική αξία
Tetradrachm
Silver Coin, Temnus, 188 BCE - 170 BCE 1952.177.15
Συλλογή
American Numismatic Society
Νομισματικός τύπος
Price 1688
Νομισματοκοπείο
Temnus
Νομισματική αξία
Tetradrachm
Silver Coin, Temnus, 188 BCE - 170 BCE. 1952.177.16
Συλλογή
American Numismatic Society
Νομισματικός τύπος
Price 1688
Νομισματοκοπείο
Temnus
Νομισματική αξία
Tetradrachm
Silver Coin, Temnus, 188 BCE - 170 BCE. 1952.177.17
Συλλογή
American Numismatic Society
Νομισματικός τύπος
Price 1688
Νομισματοκοπείο
Temnus
Νομισματική αξία
Tetradrachm
Silver Coin, Temnus, 188 BCE - 170 BCE. 1952.177.18
Συλλογή
American Numismatic Society
Νομισματικός τύπος
Price 1688
Νομισματοκοπείο
Temnus
Νομισματική αξία
Tetradrachm
Silver Coin, Temnus, 188 BCE - 170 BCE. 1952.177.19
Συλλογή
American Numismatic Society
Νομισματικός τύπος
Price 1688
Νομισματοκοπείο
Temnus
Νομισματική αξία
Tetradrachm
Silver Coin, Temnus, 188 BCE - 170 BCE. 1952.177.2
Συλλογή
American Numismatic Society
Νομισματικός τύπος
Price 1686
Νομισματοκοπείο
Temnus
Νομισματική αξία
Tetradrachm
Silver Coin, Temnus, 188 BCE - 170 BCE. 1952.177.20
Συλλογή
American Numismatic Society
Νομισματικός τύπος
Price 1688
Νομισματοκοπείο
Temnus
Νομισματική αξία
Tetradrachm
Silver Coin, Temnus, 188 BCE - 170 BCE. 1952.177.21
Συλλογή
American Numismatic Society
Νομισματικός τύπος
Price 1688
Νομισματοκοπείο
Temnus
Νομισματική αξία
Tetradrachm
Silver Coin, Temnus, 188 BCE - 170 BCE 1952.177.22
Συλλογή
American Numismatic Society
Νομισματικός τύπος
Price 1680
Νομισματοκοπείο
Temnus
Νομισματική αξία
Tetradrachm
Silver Coin, Temnus, 188 BCE - 170 BCE. 1952.177.23
Συλλογή
American Numismatic Society
Νομισματικός τύπος
Price 1680
Νομισματοκοπείο
Temnus
Νομισματική αξία
Tetradrachm
Silver Coin, Temnus, 188 BCE - 170 BCE. 1952.177.24
Συλλογή
American Numismatic Society
Νομισματικός τύπος
Price 1688
Νομισματοκοπείο
Temnus
Νομισματική αξία
Tetradrachm
Silver Coin, Temnus, 188 BCE - 170 BCE 1952.177.25
Συλλογή
American Numismatic Society
Νομισματικός τύπος
Price 1687
Νομισματοκοπείο
Temnus
Νομισματική αξία
Tetradrachm
Silver Coin, Temnus, 188 BCE - 170 BCE. 1952.177.26
Συλλογή
American Numismatic Society
Νομισματικός τύπος
Price 1687
Νομισματοκοπείο
Temnus
Νομισματική αξία
Tetradrachm
Silver Coin, Temnus, 188 BCE - 170 BCE. 1952.177.27
Συλλογή
American Numismatic Society
Νομισματικός τύπος
Price 1687
Νομισματοκοπείο
Temnus
Νομισματική αξία
Tetradrachm
Silver Coin, Temnus, 188 BCE - 170 BCE 1952.177.28
Συλλογή
American Numismatic Society
Νομισματικός τύπος
Price 1690
Νομισματοκοπείο
Temnus
Νομισματική αξία
Tetradrachm
Silver Coin, Temnus, 188 BCE - 170 BCE. 1952.177.29
Συλλογή
American Numismatic Society
Νομισματικός τύπος
Price 1690
Νομισματοκοπείο
Temnus
Νομισματική αξία
Tetradrachm
Silver Coin, Temnus, 188 BCE - 170 BCE. 1952.177.3
Συλλογή
American Numismatic Society
Νομισματικός τύπος
Price 1676
Νομισματοκοπείο
Temnus
Νομισματική αξία
Tetradrachm
Silver Coin, Temnus, 188 BCE - 170 BCE. 1952.177.30
Συλλογή
American Numismatic Society
Νομισματικός τύπος
Price 1690
Νομισματοκοπείο
Temnus
Νομισματική αξία
Tetradrachm
Silver Coin, Alabanda, 173 BCE - 167 BCE 1952.177.31
Συλλογή
American Numismatic Society
Νομισματικός τύπος
Price 2460
Νομισματοκοπείο
Alabanda
Νομισματική αξία
Tetradrachm
Silver Coin, Alabanda, 173 BCE - 167 BCE. 1952.177.32
Συλλογή
American Numismatic Society
Νομισματικός τύπος
Price 2460
Νομισματοκοπείο
Alabanda
Νομισματική αξία
Tetradrachm
Silver Coin, Alabanda, 173 BCE - 167 BCE. 1952.177.33
Συλλογή
American Numismatic Society
Νομισματικός τύπος
Price 2460
Νομισματοκοπείο
Alabanda
Νομισματική αξία
Tetradrachm
Silver Coin, Alabanda, 173 BCE - 167 BCE. 1952.177.34
Συλλογή
American Numismatic Society
Νομισματικός τύπος
Price 2460
Νομισματοκοπείο
Alabanda
Νομισματική αξία
Tetradrachm
Silver Coin, Alabanda, 173 BCE - 167 BCE. 1952.177.35
Συλλογή
American Numismatic Society
Νομισματικός τύπος
Price 2460
Νομισματοκοπείο
Alabanda
Νομισματική αξία
Tetradrachm
Silver Coin, Alabanda, 173 BCE - 167 BCE. 1952.177.36
Συλλογή
American Numismatic Society
Νομισματικός τύπος
Price 2460
Νομισματοκοπείο
Alabanda
Νομισματική αξία
Tetradrachm
Silver Coin, Alabanda, 173 BCE - 167 BCE 1952.177.37
Συλλογή
American Numismatic Society
Νομισματικός τύπος
Price 2459
Νομισματοκοπείο
Alabanda
Νομισματική αξία
Tetradrachm
Silver Coin, Alabanda, 173 BCE - 167 BCE 1952.177.38
Συλλογή
American Numismatic Society
Νομισματικός τύπος
Price 2458
Νομισματοκοπείο
Alabanda
Νομισματική αξία
Tetradrachm
Silver Coin, Alabanda, 173 BCE - 167 BCE. 1952.177.39
Συλλογή
American Numismatic Society
Νομισματικός τύπος
Price 2458
Νομισματοκοπείο
Alabanda
Νομισματική αξία
Tetradrachm
Silver Coin, Temnus, 188 BCE - 170 BCE. 1952.177.4
Συλλογή
American Numismatic Society
Νομισματικός τύπος
Price 1676
Νομισματοκοπείο
Temnus
Νομισματική αξία
Tetradrachm
Silver Coin, Alabanda, 173 BCE - 167 BCE. 1952.177.40
Συλλογή
American Numismatic Society
Νομισματικός τύπος
Price 2459
Νομισματοκοπείο
Alabanda
Νομισματική αξία
Tetradrachm
Silver Coin, Alabanda, 173 BCE - 167 BCE 1952.177.41
Συλλογή
American Numismatic Society
Νομισματικός τύπος
Price 2462
Νομισματοκοπείο
Alabanda
Νομισματική αξία
Tetradrachm
Silver Coin, Alabanda, 173 BCE - 167 BCE. 1952.177.42
Συλλογή
American Numismatic Society
Νομισματικός τύπος
Price 2462
Νομισματοκοπείο
Alabanda
Νομισματική αξία
Tetradrachm
Silver Coin, Alabanda, 173 BCE - 167 BCE. 1952.177.43
Συλλογή
American Numismatic Society
Νομισματικός τύπος
Price 2462
Νομισματοκοπείο
Alabanda
Νομισματική αξία
Tetradrachm
Silver Coin, Alabanda, 173 BCE - 167 BCE 1952.177.44
Συλλογή
American Numismatic Society
Νομισματικός τύπος
Price 2463
Νομισματοκοπείο
Alabanda
Νομισματική αξία
Tetradrachm
Silver Coin, Alabanda, 173 BCE - 167 BCE. 1952.177.45
Συλλογή
American Numismatic Society
Νομισματικός τύπος
Price 2463
Νομισματοκοπείο
Alabanda
Νομισματική αξία
Tetradrachm
Silver Coin, Alabanda, 173 BCE - 167 BCE 1952.177.46
Συλλογή
American Numismatic Society
Νομισματικός τύπος
Price 2464
Νομισματοκοπείο
Alabanda
Νομισματική αξία
Tetradrachm
Silver Coin, Alabanda, 173 BCE - 167 BCE. 1952.177.47
Συλλογή
American Numismatic Society
Νομισματικός τύπος
Price 2464
Νομισματοκοπείο
Alabanda
Νομισματική αξία
Tetradrachm
Silver Coin, Alabanda, 173 BCE - 167 BCE 1952.177.48
Συλλογή
American Numismatic Society
Νομισματικός τύπος
Price 2467
Νομισματοκοπείο
Alabanda
Νομισματική αξία
Tetradrachm
Silver Coin, Alabanda, 173 BCE - 167 BCE. 1952.177.49
Συλλογή
American Numismatic Society
Νομισματικός τύπος
Price 2467
Νομισματοκοπείο
Alabanda
Νομισματική αξία
Tetradrachm
Silver Coin, Temnus, 188 BCE - 170 BCE. 1952.177.5
Συλλογή
American Numismatic Society
Νομισματικός τύπος
Price 1676
Νομισματοκοπείο
Temnus
Νομισματική αξία
Tetradrachm
Silver Coin, Alabanda, 188 BCE - 173 BCE 1952.177.50
Συλλογή
American Numismatic Society
Νομισματικός τύπος
Price 2456
Νομισματοκοπείο
Alabanda
Νομισματική αξία
Tetradrachm
Silver Coin, Alabanda, 188 BCE - 173 BCE. 1952.177.51
Συλλογή
American Numismatic Society
Νομισματικός τύπος
Price 2456
Νομισματοκοπείο
Alabanda
Νομισματική αξία
Tetradrachm