ЛегендаМонетарницаМестонаходище

View map in fullscreen.


Количествен анализ

Използвайте тази функция, за да визуализирате процентите или броя на появата на следните типологии.

Избери категории за анализ

Трябва да бъде избрана категория

[visualize_response_type]

Избери монетни съкровищаФилтриране на списъка


Coins from this HoardDownload CSV

Records 1 to 48 of 111

Silver Coin, Temnus, 188 BCE - 170 BCE. 1952.177.1
Колекция
American Numismatic Society
Монетен тип
Price 1686
Монетарница
Temnus
Номинал
Tetradrachm
Silver Coin, Temnus, 188 BCE - 170 BCE. 1952.177.10
Колекция
American Numismatic Society
Монетен тип
Price 1676
Монетарница
Temnus
Номинал
Tetradrachm
Silver Coin, Temnus, 188 BCE - 170 BCE. 1952.177.11
Колекция
American Numismatic Society
Монетен тип
Price 1676
Монетарница
Temnus
Номинал
Tetradrachm
Silver Coin, Temnus, 188 BCE - 170 BCE. 1952.177.12
Колекция
American Numismatic Society
Монетен тип
Price 1678
Монетарница
Temnus
Номинал
Tetradrachm
Silver Coin, Temnus, 188 BCE - 170 BCE. 1952.177.13
Колекция
American Numismatic Society
Монетен тип
Price 1678
Монетарница
Temnus
Номинал
Tetradrachm
Silver Coin, Temnus, 188 BCE - 170 BCE. 1952.177.14
Колекция
American Numismatic Society
Монетен тип
Price 1678
Монетарница
Temnus
Номинал
Tetradrachm
Silver Coin, Temnus, 188 BCE - 170 BCE 1952.177.15
Колекция
American Numismatic Society
Монетен тип
Price 1688
Монетарница
Temnus
Номинал
Tetradrachm
Silver Coin, Temnus, 188 BCE - 170 BCE. 1952.177.16
Колекция
American Numismatic Society
Монетен тип
Price 1688
Монетарница
Temnus
Номинал
Tetradrachm
Silver Coin, Temnus, 188 BCE - 170 BCE. 1952.177.17
Колекция
American Numismatic Society
Монетен тип
Price 1688
Монетарница
Temnus
Номинал
Tetradrachm
Silver Coin, Temnus, 188 BCE - 170 BCE. 1952.177.18
Колекция
American Numismatic Society
Монетен тип
Price 1688
Монетарница
Temnus
Номинал
Tetradrachm
Silver Coin, Temnus, 188 BCE - 170 BCE. 1952.177.19
Колекция
American Numismatic Society
Монетен тип
Price 1688
Монетарница
Temnus
Номинал
Tetradrachm
Silver Coin, Temnus, 188 BCE - 170 BCE. 1952.177.2
Колекция
American Numismatic Society
Монетен тип
Price 1686
Монетарница
Temnus
Номинал
Tetradrachm
Silver Coin, Temnus, 188 BCE - 170 BCE. 1952.177.20
Колекция
American Numismatic Society
Монетен тип
Price 1688
Монетарница
Temnus
Номинал
Tetradrachm
Silver Coin, Temnus, 188 BCE - 170 BCE. 1952.177.21
Колекция
American Numismatic Society
Монетен тип
Price 1688
Монетарница
Temnus
Номинал
Tetradrachm
Silver Coin, Temnus, 188 BCE - 170 BCE 1952.177.22
Колекция
American Numismatic Society
Монетен тип
Price 1680
Монетарница
Temnus
Номинал
Tetradrachm
Silver Coin, Temnus, 188 BCE - 170 BCE. 1952.177.23
Колекция
American Numismatic Society
Монетен тип
Price 1680
Монетарница
Temnus
Номинал
Tetradrachm
Silver Coin, Temnus, 188 BCE - 170 BCE. 1952.177.24
Колекция
American Numismatic Society
Монетен тип
Price 1688
Монетарница
Temnus
Номинал
Tetradrachm
Silver Coin, Temnus, 188 BCE - 170 BCE 1952.177.25
Колекция
American Numismatic Society
Монетен тип
Price 1687
Монетарница
Temnus
Номинал
Tetradrachm
Silver Coin, Temnus, 188 BCE - 170 BCE. 1952.177.26
Колекция
American Numismatic Society
Монетен тип
Price 1687
Монетарница
Temnus
Номинал
Tetradrachm
Silver Coin, Temnus, 188 BCE - 170 BCE. 1952.177.27
Колекция
American Numismatic Society
Монетен тип
Price 1687
Монетарница
Temnus
Номинал
Tetradrachm
Silver Coin, Temnus, 188 BCE - 170 BCE 1952.177.28
Колекция
American Numismatic Society
Монетен тип
Price 1690
Монетарница
Temnus
Номинал
Tetradrachm
Silver Coin, Temnus, 188 BCE - 170 BCE. 1952.177.29
Колекция
American Numismatic Society
Монетен тип
Price 1690
Монетарница
Temnus
Номинал
Tetradrachm
Silver Coin, Temnus, 188 BCE - 170 BCE. 1952.177.3
Колекция
American Numismatic Society
Монетен тип
Price 1676
Монетарница
Temnus
Номинал
Tetradrachm
Silver Coin, Temnus, 188 BCE - 170 BCE. 1952.177.30
Колекция
American Numismatic Society
Монетен тип
Price 1690
Монетарница
Temnus
Номинал
Tetradrachm
Silver Coin, Alabanda, 173 BCE - 167 BCE 1952.177.31
Колекция
American Numismatic Society
Монетен тип
Price 2460
Монетарница
Alabanda
Номинал
Tetradrachm
Silver Coin, Alabanda, 173 BCE - 167 BCE. 1952.177.32
Колекция
American Numismatic Society
Монетен тип
Price 2460
Монетарница
Alabanda
Номинал
Tetradrachm
Silver Coin, Alabanda, 173 BCE - 167 BCE. 1952.177.33
Колекция
American Numismatic Society
Монетен тип
Price 2460
Монетарница
Alabanda
Номинал
Tetradrachm
Silver Coin, Alabanda, 173 BCE - 167 BCE. 1952.177.34
Колекция
American Numismatic Society
Монетен тип
Price 2460
Монетарница
Alabanda
Номинал
Tetradrachm
Silver Coin, Alabanda, 173 BCE - 167 BCE. 1952.177.35
Колекция
American Numismatic Society
Монетен тип
Price 2460
Монетарница
Alabanda
Номинал
Tetradrachm
Silver Coin, Alabanda, 173 BCE - 167 BCE. 1952.177.36
Колекция
American Numismatic Society
Монетен тип
Price 2460
Монетарница
Alabanda
Номинал
Tetradrachm
Silver Coin, Alabanda, 173 BCE - 167 BCE 1952.177.37
Колекция
American Numismatic Society
Монетен тип
Price 2459
Монетарница
Alabanda
Номинал
Tetradrachm
Silver Coin, Alabanda, 173 BCE - 167 BCE 1952.177.38
Колекция
American Numismatic Society
Монетен тип
Price 2458
Монетарница
Alabanda
Номинал
Tetradrachm
Silver Coin, Alabanda, 173 BCE - 167 BCE. 1952.177.39
Колекция
American Numismatic Society
Монетен тип
Price 2458
Монетарница
Alabanda
Номинал
Tetradrachm
Silver Coin, Temnus, 188 BCE - 170 BCE. 1952.177.4
Колекция
American Numismatic Society
Монетен тип
Price 1676
Монетарница
Temnus
Номинал
Tetradrachm
Silver Coin, Alabanda, 173 BCE - 167 BCE. 1952.177.40
Колекция
American Numismatic Society
Монетен тип
Price 2459
Монетарница
Alabanda
Номинал
Tetradrachm
Silver Coin, Alabanda, 173 BCE - 167 BCE 1952.177.41
Колекция
American Numismatic Society
Монетен тип
Price 2462
Монетарница
Alabanda
Номинал
Tetradrachm
Silver Coin, Alabanda, 173 BCE - 167 BCE. 1952.177.42
Колекция
American Numismatic Society
Монетен тип
Price 2462
Монетарница
Alabanda
Номинал
Tetradrachm
Silver Coin, Alabanda, 173 BCE - 167 BCE. 1952.177.43
Колекция
American Numismatic Society
Монетен тип
Price 2462
Монетарница
Alabanda
Номинал
Tetradrachm
Silver Coin, Alabanda, 173 BCE - 167 BCE 1952.177.44
Колекция
American Numismatic Society
Монетен тип
Price 2463
Монетарница
Alabanda
Номинал
Tetradrachm
Silver Coin, Alabanda, 173 BCE - 167 BCE. 1952.177.45
Колекция
American Numismatic Society
Монетен тип
Price 2463
Монетарница
Alabanda
Номинал
Tetradrachm
Silver Coin, Alabanda, 173 BCE - 167 BCE 1952.177.46
Колекция
American Numismatic Society
Монетен тип
Price 2464
Монетарница
Alabanda
Номинал
Tetradrachm
Silver Coin, Alabanda, 173 BCE - 167 BCE. 1952.177.47
Колекция
American Numismatic Society
Монетен тип
Price 2464
Монетарница
Alabanda
Номинал
Tetradrachm
Silver Coin, Alabanda, 173 BCE - 167 BCE 1952.177.48
Колекция
American Numismatic Society
Монетен тип
Price 2467
Монетарница
Alabanda
Номинал
Tetradrachm
Silver Coin, Alabanda, 173 BCE - 167 BCE. 1952.177.49
Колекция
American Numismatic Society
Монетен тип
Price 2467
Монетарница
Alabanda
Номинал
Tetradrachm
Silver Coin, Temnus, 188 BCE - 170 BCE. 1952.177.5
Колекция
American Numismatic Society
Монетен тип
Price 1676
Монетарница
Temnus
Номинал
Tetradrachm
Silver Coin, Alabanda, 188 BCE - 173 BCE 1952.177.50
Колекция
American Numismatic Society
Монетен тип
Price 2456
Монетарница
Alabanda
Номинал
Tetradrachm
Silver Coin, Alabanda, 188 BCE - 173 BCE. 1952.177.51
Колекция
American Numismatic Society
Монетен тип
Price 2456
Монетарница
Alabanda
Номинал
Tetradrachm