Νομισματοκοπείο: Φίλιπποι
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 8 από συνολικά 8
Σημείο εύρεσης
Eretria environs, Euboea
Αποθέτης
350 B.C.-340 B.C.
Ανεύρεση
1855-1855
Περιγραφή
48 coins
Παραπομπή
Lambros, Sur six médailles d'or inédites de Philippi (Corfu, 1855), line drawings
Σημείο εύρεσης
Cavalla (anc. Neapolis), Macedonia
Αποθέτης
350 B.C.-340 B.C.
Ανεύρεση
1935
Περιγραφή
12 coins
Σημείο εύρεσης
Drama, Macedonia
Αποθέτης
325 B.C.-310 B.C.
Ανεύρεση
1931
Περιγραφή
785 coins
Παραπομπή
Bellinger, ANSMN 11 (1964), pp. 37 ff.
Σημείο εύρεσης
Serres, Macedonia
Αποθέτης
325 B.C.-310 B.C.
Ανεύρεση
1968
Περιγραφή
290 coins
Σημείο εύρεσης
Angista, near Serres, Macedonia
Αποθέτης
275 B.C.
Ανεύρεση
1928
Περιγραφή
30 coins
Σημείο εύρεσης
Metalla, 15 km. from Serres, Macedonia
Αποθέτης
270 B.C.-200 B.C.
Ανεύρεση
1967
Περιγραφή
207 coins
Σημείο εύρεσης
Platania, near Drama, Macedonia
Αποθέτης
51 B.C.-1 B.C.
Ανεύρεση
1959
Περιγραφή
43 coins
Παραπομπή
Crawford, RRCH, no. 358, Varoucha, BCH 1960, pp. 486-7
Σημείο εύρεσης
Saida (anc. Sidon), Phoenicia
Αποθέτης
324 B.C.-323 B.C.
Ανεύρεση
1829-1863
Περιγραφή
7200+ coins
Παραπομπή
Babelon, Traité II.2, col. 1489, Head, HN2, p. 512, Huber, WNM 1867, pp. 2-4, Le Rider, Deux trésors, pp. 33-6, Müller, Alexandre, p. 300, note 62, Newell, Sidon-Ake, pp. 57-60, Regling, ZfN 1931, p. 34; Zur Münzprägung der Brettier Janus 1 (1921), p. 83, no. 2, Rouvier, REG 1899, p. 380, Sharp, NC 1865, pp. 179-80; AJA 1900, p. 76, Six, NC 1885, p. 42; 1886, pp. 105-6; 1890, pp. 199 f., Waddington, RN 1865, pp. 3-25, illus.; Mélanges, pp. 331., Waddington, Recueil general I.2, p. 310, Weckbecker, WNM 1865, pp. 5-11, Wroth, NC 1895, p. 99
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 8 από συνολικά 8

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Hoard

Περιεχόμενα

Closing Date