ЛегендаМонетарницаМестонаходище

View map in fullscreen.


Количествен анализ

Използвайте тази функция, за да визуализирате процентите или броя на появата на следните типологии.

Избери категории за анализ

Трябва да бъде избрана категория

[visualize_response_type]

Избери монетни съкровищаФилтриране на списъка


Coins from this HoardDownload CSV

British Museum: 1931,0504.1
Колекция
British Museum
Монетарница
Neapolis
Номинал
Didrachm
British Museum: 1931,0504.2
Колекция
British Museum
Монетарница
Neapolis
Номинал
Didrachm
British Museum: 1931,0504.3
Колекция
British Museum
Монетарница
Neapolis
Номинал
Didrachm
British Museum: 1931,0504.4
Колекция
British Museum
Монетарница
Neapolis
Номинал
Didrachm
British Museum: 1931,0504.5
Колекция
British Museum
Монетарница
Neapolis
Номинал
Didrachm
British Museum: 1931,0504.6
Колекция
British Museum
Монетарница
Neapolis
Номинал
Didrachm
British Museum: 1931,0504.7
Колекция
British Museum
Монетарница
Neapolis
Номинал
Didrachm
British Museum: 1931,0504.8
Колекция
British Museum
Монетарница
Neapolis
Номинал
Didrachm
British Museum: 1937,0613.1
Колекция
British Museum
Монетарница
Neapolis
Номинал
Didrachm
British Museum: 1937,0613.2
Колекция
British Museum
Монетарница
Neapolis
Номинал
Didrachm
British Museum: 1937,0613.3
Колекция
British Museum
Монетарница
Neapolis
Номинал
Didrachm
British Museum: 1937,0613.4
Колекция
British Museum
Монетарница
Neapolis
Номинал
Didrachm
British Museum: 1937,0613.5
Колекция
British Museum
Монетарница
Neapolis
Номинал
Didrachm
British Museum: 1937,0613.6
Колекция
British Museum
Монетарница
Neapolis
Номинал
Didrachm