ЛегендаМонетарницаМестонаходище

View map in fullscreen.


Количествен анализ

Използвайте тази функция, за да визуализирате процентите или броя на появата на следните типологии.

Избери категории за анализ

Трябва да бъде избрана категория

[visualize_response_type]

Избери монетни съкровищаФилтриране на списъка


Coins from this HoardDownload CSV

[Monnaie : Tétradrachme, argent, Antioche sur l'Oronte, Séleucide et Piérie, Antiochos IV Épiphane]
Колекция
Bibliothèque nationale de France
Монетен тип
Seleucid Coins (part 2) 1396a
Авторитет
Antiochus IV Epiphanes
Монетарница
Antioch, Syria
Номинал
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, Antioche sur l'Oronte, Séleucide et Piérie, Démétrios I Sôter]
Колекция
Bibliothèque nationale de France
Монетен тип
Seleucid Coins (part 2) 1633b
Авторитет
Demetrius I Soter
Монетарница
Antioch, Syria
Номинал
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, Antioche sur l'Oronte, Séleucide et Piérie, Démétrios I Sôter]
Колекция
Bibliothèque nationale de France
Монетен тип
Seleucid Coins (part 2) 1640.1b
Авторитет
Demetrius I Soter
Монетарница
Antioch, Syria
Номинал
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, Antioche sur l'Oronte, Séleucide et Piérie, Démétrios I Sôter]
Колекция
Bibliothèque nationale de France
Монетен тип
Seleucid Coins (part 2) 1641.1
Авторитет
Demetrius I Soter
Монетарница
Antioch, Syria
Номинал
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, Antioche sur l'Oronte, Séleucide et Piérie, Démétrios I Sôter]
Колекция
Bibliothèque nationale de France
Монетен тип
Seleucid Coins (part 2) 1640.3
Авторитет
Demetrius I Soter
Монетарница
Antioch, Syria
Номинал
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, Aké, Phénicie, Démétrios I Sôter]
Колекция
Bibliothèque nationale de France
Монетен тип
Seleucid Coins (part 2) 1678.2
Авторитет
Demetrius I Soter
Монетарница
Ptolemais-Ake
Номинал
Tetradrachm