ЛегендаМонетарницаМестонаходище

View map in fullscreen.


Количествен анализ

Използвайте тази функция, за да визуализирате процентите или броя на появата на следните типологии.

Избери категории за анализ

Трябва да бъде избрана категория

[visualize_response_type]

Избери монетни съкровищаФилтриране на списъка


Coins from this HoardDownload CSV

Silver Tetradrachm of Seleucus III Ceraunus, Antioch, Syria, 226 BCE–223 BCE. 1944.100.75114
Колекция
American Numismatic Society
Монетен тип
Seleucid Coins (part 1) 921.4
Авторитет
Seleucus III Ceraunus
Монетарница
Antioch, Syria
Номинал
Tetradrachm
Silver Tetradrachm of Seleucus III Ceraunus, Antioch, Syria, 226 BCE–223 BCE. 1944.100.75115
Колекция
American Numismatic Society
Монетен тип
Seleucid Coins (part 1) 921.4
Авторитет
Seleucus III Ceraunus
Монетарница
Antioch, Syria
Номинал
Tetradrachm