ЛегендаМонетарницаМестонаходище

View map in fullscreen.


Количествен анализ

Използвайте тази функция, за да визуализирате процентите или броя на появата на следните типологии.

Избери категории за анализ

Трябва да бъде избрана категория

[visualize_response_type]

Избери монетни съкровищаФилтриране на списъка


Coins from this HoardDownload CSV

Silver Coin, Joppa, 225 BC - 224 BC 1944.100.76239
Колекция
American Numismatic Society
Монетен тип
Coins of the Ptolemaic Empire Vol. I, Part 1, no. 882
Авторитет
Ptolemy III Euergetes
Монетарница
Joppa
Номинал
Stater
Silver Coin, Ephesus I, 245 BC 1944.100.76252
Колекция
American Numismatic Society
Монетен тип
Coins of the Ptolemaic Empire Vol. I, Part 1, no. 772
Авторитет
Ptolemy III Euergetes
Монетарница
Ephesus I
Номинал
Stater