ЛегендаМонетарницаМестонаходище

View map in fullscreen.


Количествен анализ

Използвайте тази функция, за да визуализирате процентите или броя на появата на следните типологии.

Избери категории за анализ

Трябва да бъде избрана категория

[visualize_response_type]

Избери монетни съкровищаФилтриране на списъка


Coins from this HoardDownload CSV

Gold Coin, Citium, 261 BC - 252 BC 1944.100.49263
Колекция
American Numismatic Society
Монетен тип
Coins of the Ptolemaic Empire Vol. I, Part 1, no. 488
Авторитет
Ptolemy II Philadelphus
Монетарница
Citium
Номинал
Mnaieon
Gold Coin, Joppa, 246 BC 1967.152.564
Колекция
American Numismatic Society
Монетен тип
Coins of the Ptolemaic Empire Vol. I, Part 1, no. 867
Авторитет
Ptolemy III Euergetes
Монетарница
Joppa
Номинал
Mnaieon