ЛегендаМонетарницаМестонаходище

View map in fullscreen.


Количествен анализ

Използвайте тази функция, за да визуализирате процентите или броя на появата на следните типологии.

Избери категории за анализ

Трябва да бъде избрана категория

[visualize_response_type]

Избери монетни съкровищаФилтриране на списъка


Coins from this HoardDownload CSV

Bronze Denomination B (double) of Demetrius I Soter, Tyre, 158 BCE–157 BCE. 1944.100.77395
Колекция
American Numismatic Society
Монетен тип
Seleucid Coins (part 2) 1671
Авторитет
Demetrius I Soter
Монетарница
Tyre
Номинал
Denomination B (double)
Bronze Denomination B (double) of Demetrius I Soter, Tyre, 158 BCE–157 BCE. 1944.100.77396
Колекция
American Numismatic Society
Монетен тип
Seleucid Coins (part 2) 1671
Авторитет
Demetrius I Soter
Монетарница
Tyre
Номинал
Denomination B (double)
Bronze Denomination B (double) of Demetrius I Soter, Tyre, 154 BCE–153 BCE. 1944.100.77401
Колекция
American Numismatic Society
Монетен тип
Seleucid Coins (part 2) 1672.1
Авторитет
Demetrius I Soter
Монетарница
Tyre
Номинал
Denomination B (double)
Bronze Denomination B (double) of Demetrius I Soter, Tyre, 154 BCE–153 BCE. 1944.100.77402
Колекция
American Numismatic Society
Монетен тип
Seleucid Coins (part 2) 1672.1
Авторитет
Demetrius I Soter
Монетарница
Tyre
Номинал
Denomination B (double)
Bronze Denomination B (double) of Demetrius I Soter, Tyre, 154 BCE–153 BCE. 1944.100.77403
Колекция
American Numismatic Society
Монетен тип
Seleucid Coins (part 2) 1672.1
Авторитет
Demetrius I Soter
Монетарница
Tyre
Номинал
Denomination B (double)
Bronze Denomination B (double) of Demetrius I Soter, Tyre, 153 BCE–152 BCE. 1944.100.77663
Колекция
American Numismatic Society
Монетен тип
Seleucid Coins (part 2) 1672.2
Авторитет
Demetrius I Soter
Монетарница
Tyre
Номинал
Denomination B (double)
Bronze Denomination B (double) of Demetrius I Soter, Tyre, 153 BCE–152 BCE. 1944.100.77664
Колекция
American Numismatic Society
Монетен тип
Seleucid Coins (part 2) 1672.2
Авторитет
Demetrius I Soter
Монетарница
Tyre
Номинал
Denomination B (double)
Bronze Denomination B (double) of Demetrius I Soter, Tyre, 153 BCE–152 BCE. 1944.100.77665
Колекция
American Numismatic Society
Монетен тип
Seleucid Coins (part 2) 1672.2
Авторитет
Demetrius I Soter
Монетарница
Tyre
Номинал
Denomination B (double)
Bronze Denomination B (double) of Demetrius I Soter, Tyre, 153 BCE–152 BCE. 1944.100.77666
Колекция
American Numismatic Society
Монетен тип
Seleucid Coins (part 2) 1672.2
Авторитет
Demetrius I Soter
Монетарница
Tyre
Номинал
Denomination B (double)
Bronze Denomination B (double) of Demetrius I Soter, Tyre, 153 BCE–152 BCE. 1944.100.77667
Колекция
American Numismatic Society
Монетен тип
Seleucid Coins (part 2) 1672.2
Авторитет
Demetrius I Soter
Монетарница
Tyre
Номинал
Denomination B (double)
Bronze Denomination B (double) of Demetrius I Soter, Tyre, 153 BCE–152 BCE. 1944.100.77668
Колекция
American Numismatic Society
Монетен тип
Seleucid Coins (part 2) 1672.2
Авторитет
Demetrius I Soter
Монетарница
Tyre
Номинал
Denomination B (double)
Bronze Denomination D (half) of Demetrius I Soter, Tyre, 153 BCE–152 BCE. 1944.100.77669
Колекция
American Numismatic Society
Монетен тип
Seleucid Coins (part 2) 1676.3
Авторитет
Demetrius I Soter
Монетарница
Tyre
Номинал
Denomination D (half)
Bronze Denomination B (double) of Demetrius II Nicator, Tyre, 145 BCE–144 BCE. 1944.100.77723
Колекция
American Numismatic Society
Монетен тип
Seleucid Coins (part 2) 1968.2
Авторитет
Demetrius II Nicator
Монетарница
Tyre
Номинал
Denomination B (double)
Bronze Denomination B (double) of Demetrius II Nicator, Tyre, 145 BCE–144 BCE. 1944.100.77724
Колекция
American Numismatic Society
Монетен тип
Seleucid Coins (part 2) 1968.2
Авторитет
Demetrius II Nicator
Монетарница
Tyre
Номинал
Denomination B (double)
Bronze Denomination B (double) of Demetrius II Nicator, Tyre, 145 BCE–144 BCE. 1944.100.77725
Колекция
American Numismatic Society
Монетен тип
Seleucid Coins (part 2) 1968.2
Авторитет
Demetrius II Nicator
Монетарница
Tyre
Номинал
Denomination B (double)
Bronze Denomination B (double) of Demetrius II Nicator, Tyre, 145 BCE–144 BCE. 1944.100.77726
Колекция
American Numismatic Society
Монетен тип
Seleucid Coins (part 2) 1968.2
Авторитет
Demetrius II Nicator
Монетарница
Tyre
Номинал
Denomination B (double)
Bronze Denomination B (double) of Demetrius II Nicator, Tyre, 144 BCE–143 BCE. 1944.100.77732
Колекция
American Numismatic Society
Монетен тип
Seleucid Coins (part 2) 1968.3
Авторитет
Demetrius II Nicator
Монетарница
Tyre
Номинал
Denomination B (double)
Bronze Denomination B (double) of Demetrius II Nicator, Tyre, 144 BCE–143 BCE. 1944.100.77733
Колекция
American Numismatic Society
Монетен тип
Seleucid Coins (part 2) 1968.3
Авторитет
Demetrius II Nicator
Монетарница
Tyre
Номинал
Denomination B (double)
Bronze Denomination B (double) of Demetrius II Nicator, Tyre, 143 BCE–142 BCE. 1944.100.77736
Колекция
American Numismatic Society
Монетен тип
Seleucid Coins (part 2) 1968.5
Авторитет
Demetrius II Nicator
Монетарница
Tyre
Номинал
Denomination B (double)
Bronze Denomination B (double) of Demetrius II Nicator, Tyre, 143 BCE–142 BCE. 1944.100.77738
Колекция
American Numismatic Society
Монетен тип
Seleucid Coins (part 2) 1968.6
Авторитет
Demetrius II Nicator
Монетарница
Tyre
Номинал
Denomination B (double)
Bronze Denomination B (double) of Demetrius II Nicator, Tyre, 143 BCE–142 BCE. 1944.100.77739
Колекция
American Numismatic Society
Монетен тип
Seleucid Coins (part 2) 1968.2
Авторитет
Demetrius II Nicator
Монетарница
Tyre
Номинал
Denomination B (double)
Bronze Denomination D (half) of Demetrius II Nicator, Tyre, 146 BCE–145 BCE. 1944.100.77717
Колекция
American Numismatic Society
Монетен тип
Seleucid Coins (part 2) 1970.1
Авторитет
Demetrius II Nicator
Монетарница
Tyre
Номинал
Denomination D (half)
Bronze Denomination D (half) of Demetrius II Nicator, Tyre, 146 BCE–145 BCE. 1944.100.77718
Колекция
American Numismatic Society
Монетен тип
Seleucid Coins (part 2) 1970.1
Авторитет
Demetrius II Nicator
Монетарница
Tyre
Номинал
Denomination D (half)
Bronze Denomination D (half) of Demetrius II Nicator, Tyre, 144 BCE–143 BCE. 1944.100.77734
Колекция
American Numismatic Society
Монетен тип
Seleucid Coins (part 2) 1970.3
Авторитет
Demetrius II Nicator
Монетарница
Tyre
Номинал
Denomination D (half)
Bronze Denomination D (half) of Demetrius II Nicator, Tyre, 144 BCE–143 BCE. 1944.100.77735
Колекция
American Numismatic Society
Монетен тип
Seleucid Coins (part 2) 1970.3
Авторитет
Demetrius II Nicator
Монетарница
Tyre
Номинал
Denomination D (half)
Bronze Denomination D (half) of Demetrius II Nicator, Tyre, 143 BCE–142 BCE. 1944.100.77741
Колекция
American Numismatic Society
Монетен тип
Seleucid Coins (part 2) 1970
Авторитет
Demetrius II Nicator
Монетарница
Tyre
Номинал
Denomination D (half)
Bronze Denomination D (half) of Demetrius II Nicator, Tyre, 143 BCE–142 BCE. 1944.100.77742
Колекция
American Numismatic Society
Монетен тип
Seleucid Coins (part 2) 1970
Авторитет
Demetrius II Nicator
Монетарница
Tyre
Номинал
Denomination D (half)
Bronze Denomination D (half) of Demetrius II Nicator, Tyre, 143 BCE–142 BCE. 1944.100.77744
Колекция
American Numismatic Society
Монетен тип
Seleucid Coins (part 2) 1970
Авторитет
Demetrius II Nicator
Монетарница
Tyre
Номинал
Denomination D (half)