ΕπιγραφήΝομισματοκοπείοΣημείο εύρεσης

View map in fullscreen.


Ποσοτική ανάλυση

Χρησιμοποιείστε αυτό το εργαλείο για να οπτικοποιήσετε ποσοστά ή αριθμητικά δεδομένα για τους παρακάτω τύπους.

Επιλέξτε κατηγορίες ανάλυσης

Μια κατηγορία πρέπει να επιλεχθεί.

[visualize_response_type]

Επιλέξτε «θησαυρούς»Λίστα φίλτρων αναζήτησης


Coins from this HoardDownload CSV

Records 1 to 48 of 63

[Monnaie : Drachme, argent, types d'Alexandre III le Grand, atelier incertain]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Νομισματικός τύπος
Price 862
Νομισματοκοπείο
Uncertain value
Νομισματική αξία
Drachma
[Monnaie : Drachme, argent, types d'Alexandre III le Grand, Magnésie du Méandre, Ionie]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Νομισματικός τύπος
Price 1965
Νομισματοκοπείο
Magnesia ad Maeandrum
Νομισματική αξία
Drachma
[Monnaie : Drachme, argent, types d'Alexandre III le Grand, Lampsaque, Mysie]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Νομισματικός τύπος
Price 1385
Νομισματοκοπείο
Lampsacus
Νομισματική αξία
Drachma
[Monnaie : Tétradrachme, argent, types d'Alexandre III le Grand, Corinthe, Corinthie]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Νομισματικός τύπος
Price 691
Νομισματοκοπείο
Corinth
Νομισματική αξία
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, types d'Alexandre III le Grand, Arados (Arwad),]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Νομισματικός τύπος
Price 3397
Νομισματοκοπείο
Aradus
Νομισματική αξία
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, types d'Alexandre III le Grand, Amphipolis, Macédoine]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Νομισματικός τύπος
Price 502
Νομισματοκοπείο
Amphipolis
Νομισματική αξία
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, types d'Alexandre III le Grand, Tarse, Cilicie]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Νομισματικός τύπος
Price 3044
Νομισματοκοπείο
Tarsus
Νομισματική αξία
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, types d'Alexandre III le Grand, Amphipolis, Macédoine]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Νομισματικός τύπος
Price 124
Νομισματική αξία
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, types d'Alexandre III le Grand, Argos, Argolide]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Νομισματικός τύπος
Price 740
Νομισματοκοπείο
Argos
Νομισματική αξία
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, types d'Alexandre III le Grand, Assos, Troade]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Νομισματικός τύπος
Price 1603
Νομισματοκοπείο
Assus
Νομισματική αξία
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, types d'Alexandre III le Grand, Cymé, Éolide]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Νομισματικός τύπος
Price 1622
Νομισματοκοπείο
Cyme
Νομισματική αξία
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, types d'Alexandre III le Grand, Myrina, Thrace]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Νομισματικός τύπος
Price 1664
Νομισματοκοπείο
Myrina
Νομισματική αξία
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, types d'Alexandre III le Grand, Myrina, Thrace]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Νομισματικός τύπος
Price 1659
Νομισματοκοπείο
Myrina
Νομισματική αξία
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, types d'Alexandre III le Grand, Methymna, Lesbos, Éolide,]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Νομισματικός τύπος
Price 1691
Νομισματοκοπείο
Methymna
Νομισματική αξία
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, types d'Alexandre III le Grand, Clazomènes, Ionie]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Νομισματικός τύπος
Price 1745
Νομισματοκοπείο
Clazomenae
Νομισματική αξία
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, types d'Alexandre III le Grand, Clazomènes, Ionie]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Νομισματικός τύπος
Price 1749
Νομισματοκοπείο
Clazomenae
Νομισματική αξία
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, types d'Alexandre III le Grand, Colophon, Ionie]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Νομισματικός τύπος
Price 1872
Νομισματοκοπείο
Colophon
Νομισματική αξία
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, types d'Alexandre III le Grand, Érythrées, Ionie]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Νομισματικός τύπος
Price 1914
Νομισματοκοπείο
Erythrae
Νομισματική αξία
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, types d'Alexandre III le Grand, Érythrées, Ionie]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Νομισματικός τύπος
Price 1913
Νομισματοκοπείο
Erythrae
Νομισματική αξία
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, types d'Alexandre III le Grand, Magnésie du Méandre, Ionie]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Νομισματικός τύπος
Price 2056
Νομισματοκοπείο
Magnesia ad Maeandrum
Νομισματική αξία
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, types d'Alexandre III le Grand, Magnésie du Méandre, Ionie]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Νομισματικός τύπος
Price 2022
Νομισματοκοπείο
Magnesia ad Maeandrum
Νομισματική αξία
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, types d'Alexandre III le Grand, Milet, Ionie]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Νομισματικός τύπος
Price 2202
Νομισματοκοπείο
Miletus
Νομισματική αξία
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, types d'Alexandre III le Grand, Chios, Ionie]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Νομισματικός τύπος
Price 2427
Νομισματοκοπείο
Chios
Νομισματική αξία
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, types d'Alexandre III le Grand, Chios, Ionie]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Νομισματικός τύπος
Price 2419
Νομισματοκοπείο
Chios
Νομισματική αξία
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, types d'Alexandre III le Grand, Chios, Ionie]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Νομισματικός τύπος
Price 2421
Νομισματοκοπείο
Chios
Νομισματική αξία
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, types d'Alexandre III le Grand, Chios, Ionie]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Νομισματικός τύπος
Price 2422
Νομισματοκοπείο
Chios
Νομισματική αξία
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, types d'Alexandre III le Grand, Chios, Ionie]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Νομισματικός τύπος
Price 2418
Νομισματοκοπείο
Chios
Νομισματική αξία
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, types d'Alexandre III le Grand, Chios, Ionie]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Νομισματικός τύπος
Price 2425
Νομισματοκοπείο
Chios
Νομισματική αξία
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, types d'Alexandre III le Grand, Chios, Ionie]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Νομισματικός τύπος
Price 2423
Νομισματοκοπείο
Chios
Νομισματική αξία
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, types d'Alexandre III le Grand, Chios, Ionie]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Νομισματικός τύπος
Price 2411
Νομισματοκοπείο
Chios
Νομισματική αξία
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, types d'Alexandre III le Grand, Chios, Ionie]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Νομισματικός τύπος
Price 2415
Νομισματοκοπείο
Chios
Νομισματική αξία
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, types d'Alexandre III le Grand, Mylasa, Carie]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Νομισματικός τύπος
Price 2494
Νομισματοκοπείο
Mylasa
Νομισματική αξία
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, types d'Alexandre III le Grand, Mylasa, Carie]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Νομισματικός τύπος
Price 2496
Νομισματοκοπείο
Mylasa
Νομισματική αξία
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, types d'Alexandre III le Grand, Rhodes, Carie]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Νομισματικός τύπος
Price 2518
Νομισματοκοπείο
Rhodes
Νομισματική αξία
Tetradrachm

Annotations

Sections
179, vi, 180, 181, 182
Creator
Newell, Edward Theodore, 1886-1941
Abstract
Notebook containing notes on coins of various hoards, along with loose leaves with additional coin lists, notes, and rubbings. A detached label once adhered to the cover of the album reads, "HOARDS II." Includes a letter to Margaret Thompson from Martin Price of the British Museum relating to a joint project on the coins of Alexander the Great (1968). Hoards covered in the notebook are Sardis, Anadol, Aleppo, Ankyra, Aintab, Andhritsena, Abu Hommos, Taranto, Bithynian, Demanhur, Chalcis (Eretria), Calabria, Constantinople, Cyprus (Larnaka), Peloponessos, Drama, Greece (Tiffany), Eretria, Epidaurus, Sparta, Patras, Gesou, Haiffa, Prof. Haynes, Saida, Jandolo, Anadol, Kuft, Kyparissia, Keleler, Karditsa, Messene, Larnaka, Lamia, Latakie, Mosul, Marasesti, Patras, Parthian, Philip II Staters, Ravel, Salonica, Sophikon, Taranto, Tripolitsa, Thebes, Urfa, Gejou, Lamia, and Kyparissia.
thumbnail