ЛегендаМонетарницаМестонаходище

View map in fullscreen.


Количествен анализ

Използвайте тази функция, за да визуализирате процентите или броя на появата на следните типологии.

Избери категории за анализ

Трябва да бъде избрана категория

[visualize_response_type]

Избери монетни съкровищаФилтриране на списъка


Coins from this HoardDownload CSV

Silver Coin of Antiochus II Theos, Seleuceia ad Tigrim, 261 BC - 256 BC 1950.178.2
Колекция
American Numismatic Society
Монетен тип
Seleucid Coins (part 1) 587.1a
Авторитет
Antiochus II Theos
Монетарница
Seleuceia ad Tigrim
Номинал
Tetradrachm
Silver Coin of Antiochus II Theos, Seleuceia ad Tigrim, 261 BC - 246 BC 1950.178.3
Колекция
American Numismatic Society
Монетен тип
Seleucid Coins (part 1) 587.1c
Авторитет
Antiochus II Theos
Монетарница
Seleuceia ad Tigrim
Номинал
Tetradrachm
Silver Coin of Antiochus II Theos, Seleuceia ad Tigrim, 255 BC - 246 BC 1950.178.4
Колекция
American Numismatic Society
Монетен тип
Seleucid Coins (part 1) 587.4b
Авторитет
Antiochus II Theos
Монетарница
Seleuceia ad Tigrim
Номинал
Tetradrachm
Silver Coin of Antiochus II Theos, Seleuceia ad Tigrim, 255 BC - 246 BC. 1950.178.5
Колекция
American Numismatic Society
Монетен тип
Seleucid Coins (part 1) 587.4b
Авторитет
Antiochus II Theos
Монетарница
Seleuceia ad Tigrim
Номинал
Tetradrachm
Silver Coin of Antiochus II Theos, Seleuceia ad Tigrim, 255 BC - 246 BC. 1950.178.6
Колекция
American Numismatic Society
Монетен тип
Seleucid Coins (part 1) 587.4b
Авторитет
Antiochus II Theos
Монетарница
Seleuceia ad Tigrim
Номинал
Tetradrachm
Silver Coin of Antiochus III the Great, Tarsus, 223 BC - 211 BC 1950.178.21
Колекция
American Numismatic Society
Монетен тип
Seleucid Coins (part 1) 1025a
Авторитет
Antiochus III the Great
Монетарница
Tarsus
Номинал
Tetradrachm
Silver Coin of Antiochus III the Great, Antioch, 223 BC - 211 BC 1950.178.8
Колекция
American Numismatic Society
Монетен тип
Seleucid Coins (part 1) 1042.1
Авторитет
Antiochus III the Great
Монетарница
Antioch
Номинал
Tetradrachm