ЛегендаМонетарницаМестонаходище

View map in fullscreen.


Количествен анализ

Използвайте тази функция, за да визуализирате процентите или броя на появата на следните типологии.

Избери категории за анализ

Трябва да бъде избрана категория

[visualize_response_type]

Избери монетни съкровищаФилтриране на списъка


Coins from this HoardDownload CSV

Silver Coin of Antiochus Hierax, Parium, 242 BC - 227 BC 1944.100.78246
Колекция
American Numismatic Society
Монетен тип
Seleucid Coins (part 1) 836.7
Авторитет
Antiochus Hierax
Монетарница
Parium
Номинал
Tetradrachm
Silver Coin of Antiochus II Theos, Phocaea, 261 BC - 246 BC 1944.100.78259
Колекция
American Numismatic Society
Монетен тип
Seleucid Coins (part 1) 508.2
Авторитет
Antiochus II Theos
Монетарница
Phocaea
Номинал
Tetradrachm
Silver Coin of Antiochus II Theos, Lampsacus, 261 BC - 246 BC 1944.100.78271
Колекция
American Numismatic Society
Монетен тип
Seleucid Coins (part 1) 486.2a
Авторитет
Antiochus II Theos
Монетарница
Lampsacus
Номинал
Tetradrachm