ЛегендаМонетарницаМестонаходище

View map in fullscreen.


Количествен анализ

Използвайте тази функция, за да визуализирате процентите или броя на появата на следните типологии.

Избери категории за анализ

Трябва да бъде избрана категория

[visualize_response_type]

Избери монетни съкровищаФилтриране на списъка


Coins from this HoardDownload CSV

Silver Coin, Abydus, 310 BCE - 301 BCE 1962.65.3
Колекция
American Numismatic Society
Монетен тип
Price 1541
Монетарница
Abydus
Номинал
Drachma
Silver Coin, Abydus, 310 BCE - 301 BCE 1962.65.4
Колекция
American Numismatic Society
Монетен тип
Price 1551
Монетарница
Abydus
Номинал
Drachma
Silver Coin, Abydus, 310 BCE - 301 BCE. 1962.65.5
Колекция
American Numismatic Society
Монетен тип
Price 1551
Монетарница
Abydus
Номинал
Drachma
Silver Coin, Abydus, 323 BCE - 317 BCE 1962.65.6
Колекция
American Numismatic Society
Монетен тип
Price 1521A
Монетарница
Abydus
Номинал
Drachma