ЛегендаМонетарницаМестонаходище

View map in fullscreen.


Количествен анализ

Използвайте тази функция, за да визуализирате процентите или броя на появата на следните типологии.

Избери категории за анализ

Трябва да бъде избрана категория

[visualize_response_type]

Избери монетни съкровищаФилтриране на списъка


Coins from this HoardDownload CSV

Gold Coin of Alexander III of Macedon, Sardis, 334 BCE - 323 BCE 1950.146.1
Колекция
American Numismatic Society
Монетен тип
Price 2531
Авторитет
Alexander III of Macedon
Монетарница
Sardis
Номинал
Stater
Gold Coin of Alexander III of Macedon, Sardis, 334 BCE - 323 BCE 1951.4.1
Колекция
American Numismatic Society
Монетен тип
Price 2530
Авторитет
Alexander III of Macedon
Монетарница
Sardis
Номинал
Stater
Gold Coin of Alexander III of Macedon, Sardis, 334 BCE - 323 BCE 1958.75.7
Колекция
American Numismatic Society
Монетен тип
Price 2531
Авторитет
Alexander III of Macedon
Монетарница
Sardis
Номинал
Stater
Gold Coin of Alexander III of Macedon, Sardis, 334 BCE - 323 BCE 1964.42.47
Колекция
American Numismatic Society
Монетен тип
Price 2531
Авторитет
Alexander III of Macedon
Монетарница
Sardis
Номинал
Stater