ЛегендаМонетарницаМестонаходище

View map in fullscreen.


Количествен анализ

Използвайте тази функция, за да визуализирате процентите или броя на появата на следните типологии.

Избери категории за анализ

Трябва да бъде избрана категория

[visualize_response_type]

Избери монетни съкровищаФилтриране на списъка


Coins from this HoardDownload CSV

Gold Stater of Alexander III of Macedon, Sardis, 334 BCE–323 BCE. 1950.146.1
Колекция
American Numismatic Society
Монетен тип
Price 2531
Авторитет
Alexander III of Macedon
Монетарница
Sardis
Номинал
Stater
Gold Stater of Alexander III of Macedon, Sardis, 334 BCE–323 BCE. 1951.4.1
Колекция
American Numismatic Society
Монетен тип
Price 2530
Авторитет
Alexander III of Macedon
Монетарница
Sardis
Номинал
Stater
Gold Stater of Alexander III of Macedon, Sardis, 334 BCE–323 BCE. 1958.75.7
Колекция
American Numismatic Society
Монетен тип
Price 2531
Авторитет
Alexander III of Macedon
Монетарница
Sardis
Номинал
Stater
Gold Stater of Alexander III of Macedon, Sardis, 334 BCE–323 BCE. 1964.42.47
Колекция
American Numismatic Society
Монетен тип
Price 2531
Авторитет
Alexander III of Macedon
Монетарница
Sardis
Номинал
Stater