ЛегендаМонетарницаМестонаходище

View map in fullscreen.


Количествен анализ

Използвайте тази функция, за да визуализирате процентите или броя на появата на следните типологии.

Избери категории за анализ

Трябва да бъде избрана категория

[visualize_response_type]

Избери монетни съкровищаФилтриране на списъка


Coins from this HoardDownload CSV

Records 1 to 48 of 714

British Museum: 1948,1103.1
Колекция
British Museum
Монетарница
Rhodes
British Museum: 1948,1103.10
Колекция
British Museum
Монетарница
Rhodes
British Museum: 1948,1103.100
Колекция
British Museum
Монетарница
Rhodes
British Museum: 1948,1103.101
Колекция
British Museum
Монетарница
Rhodes
British Museum: 1948,1103.102
Колекция
British Museum
Монетарница
Rhodes
British Museum: 1948,1103.104
Колекция
British Museum
Монетарница
Rhodes
British Museum: 1948,1103.106
Колекция
British Museum
Монетарница
Rhodes
British Museum: 1948,1103.107
Колекция
British Museum
Монетарница
Rhodes
British Museum: 1948,1103.108
Колекция
British Museum
Монетарница
Rhodes
British Museum: 1948,1103.11
Колекция
British Museum
Монетарница
Rhodes
British Museum: 1948,1103.110
Колекция
British Museum
Монетарница
Rhodes
British Museum: 1948,1103.113
Колекция
British Museum
Монетарница
Rhodes
British Museum: 1948,1103.114
Колекция
British Museum
Монетарница
Rhodes
British Museum: 1948,1103.115
Колекция
British Museum
Монетарница
Rhodes
British Museum: 1948,1103.116
Колекция
British Museum
Монетарница
Rhodes
British Museum: 1948,1103.117
Колекция
British Museum
Монетарница
Rhodes
British Museum: 1948,1103.118
Колекция
British Museum
Монетарница
Rhodes
British Museum: 1948,1103.119
Колекция
British Museum
Монетарница
Rhodes
British Museum: 1948,1103.12
Колекция
British Museum
Монетарница
Rhodes
British Museum: 1948,1103.120
Колекция
British Museum
Монетарница
Rhodes
British Museum: 1948,1103.121
Колекция
British Museum
Монетарница
Rhodes
British Museum: 1948,1103.122
Колекция
British Museum
Монетарница
Rhodes
British Museum: 1948,1103.123
Колекция
British Museum
Монетарница
Rhodes
British Museum: 1948,1103.124
Колекция
British Museum
Монетарница
Rhodes
British Museum: 1948,1103.125
Колекция
British Museum
Монетарница
Rhodes
British Museum: 1948,1103.126
Колекция
British Museum
Монетарница
Rhodes
British Museum: 1948,1103.127
Колекция
British Museum
Монетарница
Rhodes
British Museum: 1948,1103.128
Колекция
British Museum
Монетарница
Rhodes
British Museum: 1948,1103.129
Колекция
British Museum
Монетарница
Rhodes
British Museum: 1948,1103.13
Колекция
British Museum
Монетарница
Rhodes
British Museum: 1948,1103.130
Колекция
British Museum
Монетарница
Rhodes
British Museum: 1948,1103.131
Колекция
British Museum
Монетарница
Rhodes
British Museum: 1948,1103.132
Колекция
British Museum
Монетарница
Rhodes
British Museum: 1948,1103.133
Колекция
British Museum
Монетарница
Rhodes
British Museum: 1948,1103.134
Колекция
British Museum
Монетарница
Rhodes
British Museum: 1948,1103.135
Колекция
British Museum
Монетарница
Rhodes
British Museum: 1948,1103.136
Колекция
British Museum
Монетарница
Rhodes
British Museum: 1948,1103.137
Колекция
British Museum
Монетарница
Rhodes
British Museum: 1948,1103.138
Колекция
British Museum
Монетарница
Rhodes
British Museum: 1948,1103.139
Колекция
British Museum
Монетарница
Rhodes
British Museum: 1948,1103.14
Колекция
British Museum
Монетарница
Rhodes
British Museum: 1948,1103.140
Колекция
British Museum
Монетарница
Rhodes
British Museum: 1948,1103.141
Колекция
British Museum
Монетарница
Rhodes
British Museum: 1948,1103.142
Колекция
British Museum
Монетарница
Rhodes
British Museum: 1948,1103.143
Колекция
British Museum
Монетарница
Rhodes
British Museum: 1948,1103.144
Колекция
British Museum
Монетарница
Rhodes
British Museum: 1948,1103.145
Колекция
British Museum
Монетарница
Rhodes
British Museum: 1948,1103.146
Колекция
British Museum
Монетарница
Rhodes