ЛегендаМонетарницаМестонаходище

View map in fullscreen.


Количествен анализ

Използвайте тази функция, за да визуализирате процентите или броя на появата на следните типологии.

Избери категории за анализ

Трябва да бъде избрана категория

[visualize_response_type]

Избери монетни съкровищаФилтриране на списъка


Coins from this HoardDownload CSV

Silver Coin, 280 BCE - 250 BCE 1962.140.10
Колекция
American Numismatic Society
Монетен тип
Price 766
Номинал
Tetradrachm
Silver Coin, 280 BCE - 250 BCE 1962.140.11
Колекция
American Numismatic Society
Монетен тип
Price 768
Номинал
Tetradrachm