ЛегендаМонетарницаМестонаходище

View map in fullscreen.


Количествен анализ

Използвайте тази функция, за да визуализирате процентите или броя на появата на следните типологии.

Избери категории за анализ

Трябва да бъде избрана категория

[visualize_response_type]

Избери монетни съкровищаФилтриране на списъка


Coins from this HoardDownload CSV

Silver 1/5 tetradrachm of Philip III Arrhidaeus, Pella, 323 BCE–315 BCE. 1944.100.12287
Колекция
American Numismatic Society
Монетен тип
LeRider Philip II 1.474
Авторитет
Philip III Arrhidaeus
Монетарница
Pella
Номинал
1/5 tetradrachm
Silver 1/5 tetradrachm of Philip III Arrhidaeus, Amphipolis, 316 BCE–295 BCE. 1944.100.12383
Колекция
American Numismatic Society
Монетен тип
LeRider Philip II Pl. 46, Fig. 23
Авторитет
Philip III Arrhidaeus
Монетарница
Amphipolis
Номинал
1/5 tetradrachm
Silver 1/5 tetradrachm of Philip III Arrhidaeus, Amphipolis, 316 BCE–295 BCE. 1944.100.28807
Колекция
American Numismatic Society
Монетен тип
PELLA Philip II 161
Авторитет
Philip III Arrhidaeus
Монетарница
Amphipolis
Номинал
1/5 tetradrachm
Silver 1/5 tetradrachm of Philip III Arrhidaeus, Amphipolis, 316 BCE–295 BCE. 1944.100.28812
Колекция
American Numismatic Society
Монетен тип
PELLA Philip II 160
Авторитет
Philip III Arrhidaeus
Монетарница
Amphipolis
Номинал
1/5 tetradrachm
Silver 1/5 tetradrachm of Philip III Arrhidaeus, Amphipolis, 316 BCE–295 BCE. 1944.100.28820
Колекция
American Numismatic Society
Монетен тип
PELLA Philip II 190
Авторитет
Philip III Arrhidaeus
Монетарница
Amphipolis
Номинал
1/5 tetradrachm
Silver 1/5 tetradrachm of Philip III Arrhidaeus, Amphipolis, 316 BCE–295 BCE. 1944.100.28831
Колекция
American Numismatic Society
Монетен тип
PELLA Philip II 200
Авторитет
Philip III Arrhidaeus
Монетарница
Amphipolis
Номинал
1/5 tetradrachm
Silver 1/5 tetradrachm of Philip III Arrhidaeus, Amphipolis, 316 BCE–295 BCE. 1944.100.28834
Колекция
American Numismatic Society
Монетен тип
PELLA Philip II 209
Авторитет
Philip III Arrhidaeus
Монетарница
Amphipolis
Номинал
1/5 tetradrachm
Silver 1/5 tetradrachm of Philip III Arrhidaeus, Amphipolis, 316 BCE–295 BCE. 1944.100.28835
Колекция
American Numismatic Society
Монетен тип
PELLA Philip II 209
Авторитет
Philip III Arrhidaeus
Монетарница
Amphipolis
Номинал
1/5 tetradrachm
Silver 1/5 tetradrachm of Philip III Arrhidaeus, Amphipolis, 316 BCE–295 BCE. 1944.100.28836
Колекция
American Numismatic Society
Монетен тип
PELLA Philip II 209
Авторитет
Philip III Arrhidaeus
Монетарница
Amphipolis
Номинал
1/5 tetradrachm
Silver 1/5 tetradrachm of Philip III Arrhidaeus, Amphipolis, 316 BCE–295 BCE. 1944.100.28841
Колекция
American Numismatic Society
Монетен тип
PELLA Philip II 211
Авторитет
Philip III Arrhidaeus
Монетарница
Amphipolis
Номинал
1/5 tetradrachm
Silver 1/5 tetradrachm of Philip III Arrhidaeus, Amphipolis, 316 BCE–295 BCE. 1944.100.28984
Колекция
American Numismatic Society
Монетен тип
LeRider Philip II Pl. 46, Fig. 20
Авторитет
Philip III Arrhidaeus
Монетарница
Amphipolis
Номинал
1/5 tetradrachm
Silver 1/5 tetradrachm of Philip III Arrhidaeus, Amphipolis, 316 BCE–295 BCE. 1944.100.28993
Колекция
American Numismatic Society
Монетен тип
LeRider Philip II Pl. 46, Fig. 24
Авторитет
Philip III Arrhidaeus
Монетарница
Amphipolis
Номинал
1/5 tetradrachm
Silver 1/5 tetradrachm of Philip III Arrhidaeus, Amphipolis, 316 BCE–295 BCE. 1944.100.28994
Колекция
American Numismatic Society
Монетен тип
LeRider Philip II Pl. 46, Fig. 25
Авторитет
Philip III Arrhidaeus
Монетарница
Amphipolis
Номинал
1/5 tetradrachm
Silver 1/5 tetradrachm of Philip III Arrhidaeus, Amphipolis, 316 BCE–295 BCE. 1944.100.29004
Колекция
American Numismatic Society
Монетен тип
PELLA Philip II 238
Авторитет
Philip III Arrhidaeus
Монетарница
Amphipolis
Номинал
1/5 tetradrachm
Silver 1/5 tetradrachm of Philip III Arrhidaeus, Amphipolis, 316 BCE–295 BCE. 1944.100.29005
Колекция
American Numismatic Society
Монетен тип
PELLA Philip II 238
Авторитет
Philip III Arrhidaeus
Монетарница
Amphipolis
Номинал
1/5 tetradrachm
Silver 1/5 tetradrachm of Philip III Arrhidaeus, Amphipolis, 316 BCE–295 BCE. 1944.100.29006
Колекция
American Numismatic Society
Монетен тип
PELLA Philip II 238
Авторитет
Philip III Arrhidaeus
Монетарница
Amphipolis
Номинал
1/5 tetradrachm
Silver 1/5 tetradrachm of Philip III Arrhidaeus, Amphipolis, 316 BCE–295 BCE. 1944.100.29008
Колекция
American Numismatic Society
Монетен тип
PELLA Philip II 239
Авторитет
Philip III Arrhidaeus
Монетарница
Amphipolis
Номинал
1/5 tetradrachm
Silver 1/5 tetradrachm of Philip III Arrhidaeus, Amphipolis, 316 BCE–295 BCE. 1944.100.29010
Колекция
American Numismatic Society
Монетен тип
PELLA Philip II 239
Авторитет
Philip III Arrhidaeus
Монетарница
Amphipolis
Номинал
1/5 tetradrachm
Silver 1/5 tetradrachm of Philip III Arrhidaeus, Amphipolis, 316 BCE–295 BCE. 1944.100.28832
Колекция
American Numismatic Society
Монетен тип
PELLA Philip II 201
Авторитет
Philip III Arrhidaeus
Монетарница
Amphipolis
Номинал
Tetradrachm
Silver 1/5 tetradrachm of Philip III Arrhidaeus, Amphipolis, 316 BCE–295 BCE. 1944.100.28844
Колекция
American Numismatic Society
Монетен тип
PELLA Philip II 206
Авторитет
Philip III Arrhidaeus
Монетарница
Amphipolis
Номинал
Tetradrachm