ЛегендаМонетарницаМестонаходище

View map in fullscreen.


Количествен анализ

Използвайте тази функция, за да визуализирате процентите или броя на появата на следните типологии.

Избери категории за анализ

Трябва да бъде избрана категория

[visualize_response_type]

Избери монетни съкровищаФилтриране на списъка


Coins from this HoardDownload CSV

Records 1 to 48 of 51

British Museum: 1940,0605.20
Колекция
British Museum
Монетарница
Paros
Номинал
Drachma
British Museum: 1940,0605.22
Колекция
British Museum
Монетарница
Paros
Номинал
Drachma
British Museum: 1940,0605.28
Колекция
British Museum
Монетарница
Paros
Номинал
Drachma
British Museum: 1940,0605.12
Колекция
British Museum
Монетарница
Paros
Номинал
Drachma
British Museum: 1940,0605.16
Колекция
British Museum
Монетарница
Paros
Номинал
Drachma
British Museum: 1940,0605.21
Колекция
British Museum
Монетарница
Paros
Номинал
Drachma
British Museum: 1940,0605.18
Колекция
British Museum
Монетарница
Paros
Номинал
Drachma
British Museum: 1940,0605.17
Колекция
British Museum
Монетарница
Paros
Номинал
Drachma
British Museum: 1940,0605.19
Колекция
British Museum
Монетарница
Paros
Номинал
Drachma
British Museum: 1940,0605.27
Колекция
British Museum
Монетарница
Paros
Номинал
Drachma
British Museum: 1940,0605.13
Колекция
British Museum
Монетарница
Paros
Номинал
Drachma
British Museum: 1940,0605.25
Колекция
British Museum
Монетарница
Paros
Номинал
Drachma
British Museum: 1940,0605.29
Колекция
British Museum
Монетарница
Paros
Номинал
Drachma
British Museum: 1940,0605.15
Колекция
British Museum
Монетарница
Paros
Номинал
Drachma
British Museum: 1940,0605.14
Колекция
British Museum
Монетарница
Paros
Номинал
Drachma
British Museum: 1940,0605.26
Колекция
British Museum
Монетарница
Paros
Номинал
Drachma
British Museum: 1940,0605.31
Колекция
British Museum
Монетарница
Paros
Номинал
Drachma