Κατάσταση: Συρακούσες
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 60
Σημείο εύρεσης
Euboea
Αποθέτης
175 B.C.
Ανεύρεση
1940-1940
Περιγραφή
22 coins
Παραπομπή
Wallace, NNM 134 (1956), p. 121
Σημείο εύρεσης
Vrankamen-Berg, between Krupa (mod. Krupanj ) and Otoka, Bosnia, Yugoslavia
Αποθέτης
89 B.C.
Ανεύρεση
1887
Περιγραφή
135 coins
Παραπομπή
Bahrfeldt, Mazin, pp. 1-2, Haeberlin, Aes Grave (Frankfurt, 1910), p. 16, Truhelka, Bosnische Mitt. 1893, pp. 184-8, Willers, NZ 1904, pp. 6-7, note 1
Σημείο εύρεσης
Mazin, Croatia, Yugoslavia
Αποθέτης
89 B.C.
Ανεύρεση
1896
Περιγραφή
865 coins
Παραπομπή
Bahrfeldt, BMzB 1900, pp. 2863-8, 2885-90, 2898-900, 2914-6; 1901, pp. 2929-322 Mazin, pp. 1-29, Blanchet, RN 1901, pp. 290-3 (review of Bahrfeldt, BMzB 1900), Cf. Jenkins-Lewis, Carthage, p. 61, Hoard XXI, Haeberlin, Aes Grave (Frankfurt, 1910), p. 16, Patsch, Schriften der Balkaner Komm. 1 (Vienna, 1900), p. 52, Willers, NZ 1904, p. 5, note 5; 1919, p. 127
Σημείο εύρεσης
Cotrone, 5 km. N of Croton, Brut-(277, 506) tium
Αποθέτης
430 B.C.
Περιγραφή
130+ coins
Παραπομπή
Catanuto, NSc 1932, pp. 387-92 (= N. 277 including intrusive items), Kraay, SNR 1970, pp. 69-71 (for details of N. 506, and for the common source of N. 277 and 506)
Σημείο εύρεσης
Pianura, 6 km. W of Naples, Campania
Αποθέτης
500 B.C.-400 B.C.
Ανεύρεση
1884
Περιγραφή
AR: 1 coin noted in IGCH in addition to 2 [uncertain], which each has been counted as 1. Then, the total count comes to at least 3 coins
Παραπομπή
Ruggiero, Degli scavi di antichità nelle prov. Napoli 1743-1876 (Naples, 1888), p. 230
Σημείο εύρεσης
S. Eufemia Lamezia, 8 km. SW of Nicastro, Bruttium
Αποθέτης
300 B.C.-250 B.C.
Ανεύρεση
1865
Περιγραφή
AE. In a tomb with jewelry etc.: Uncertain count noted in IGCH including 1 [uncertain], which has been counted as 1. Then, the total count comes to 1 coin of a group of at least 2+ coins
Παραπομπή
Francica, Oggetti di arta greca nel Secolo III (Palermo, n.d.) illus., Lenormant, La Grande Grèce 3 (Paris, 1884), p. 98, Marshall, Catalogue of the jewellery in Brit. Mus. (London, 1911), p. 241
Σημείο εύρεσης
S. Vincenzo la Costa, Bruttium
Αποθέτης
230 B.C.-200 B.C.
Ανεύρεση
1957
Περιγραφή
107 coins
Παραπομπή
Crawford, RRCH 67, Pfeiler, JNG 1964, pp. 34-6, Procopio, AIIN 1958-9, p. 284
Σημείο εύρεσης
Cava dei Tirreni, Campania
Αποθέτης
230 B.C.-200 B.C.
Ανεύρεση
1907
Περιγραφή
122 coins
Παραπομπή
Crawford, RRCH 52, NSc 1908, p. 84; 1918, pp. 268-9
Σημείο εύρεσης
Canicattini, 20 km. W of Syracuse
Αποθέτης
300 B.C.
Ανεύρεση
1917
Περιγραφή
19+ coins
Παραπομπή
Currò Pisanò, AIIN 1962-4, p. 225
Σημείο εύρεσης
Pachino, 3 km. NE of Coste Fondovia
Αποθέτης
300 B.C.
Ανεύρεση
1957
Περιγραφή
642 coins
Παραπομπή
Currò Pisanò AIIN 1962-4, pp. 231, 239, Gentili, AIIN 1958-9, pp. 289-90, di Vita, AIIN 1958-9, pp. 125-65, illus.
Σημείο εύρεσης
Cefalu (anc. Cephaloedium)
Αποθέτης
300 B.C.
Ανεύρεση
1925
Περιγραφή
67 coins
Παραπομπή
Lloyd, NC 1925, pp. 151-72, illus.
Σημείο εύρεσης
Ragusa, SE Sicily
Αποθέτης
300 B.C.-270 B.C.
Ανεύρεση
1905
Περιγραφή
180+ coins
Παραπομπή
Jenkins-Lewis, Carthage, p. 59
Σημείο εύρεσης
Gela
Αποθέτης
300 B.C.-270 B.C.
Ανεύρεση
1899
Περιγραφή
AV (a few): Uncertain count noted in IGCH including 1 [uncertain], which has been counted as 1. Then, the total count comes to 1 coin of a group of at least 2+ coins
Παραπομπή
Orsi, NSc 1920, p. 338
Σημείο εύρεσης
Selinunte
Αποθέτης
300 B.C.-270 B.C.
Ανεύρεση
1876
Περιγραφή
300 coins
Παραπομπή
NSc 1877, pp. 20, 72 (not seen by K), Tusa Cutroni, AIIN 1956, p. 209; Kokalos 1961, pp. 152-3, illus.
Σημείο εύρεσης
Syracuse, Fusco
Αποθέτης
300 B.C.-270 B.C.
Ανεύρεση
1955
Περιγραφή
21 coins
Παραπομπή
Currò Pisanò, AIIN 1962-4, pp. 231, 239, Gentili, AIIN 1956, pp. 101-9, illus.; 1958-9, pp. 284-5
Σημείο εύρεσης
Megara Hyblaea
Αποθέτης
300 B.C.-270 B.C.
Ανεύρεση
1966
Περιγραφή
530 coins
Σημείο εύρεσης
Palazzolo Acreide (anc. Acrae)
Αποθέτης
300 B.C.-270 B.C.
Ανεύρεση
1896
Περιγραφή
460 coins
Παραπομπή
Salinas, NSc 1897, pp. 436-7, illus.
Σημείο εύρεσης
Cammarata, halfway between Himera and Acragas
Αποθέτης
300 B.C.-270 B.C.
Ανεύρεση
1859
Περιγραφή
200 coins
Παραπομπή
Romano, Sopra alcune monete scoverte in Sicilia (Paris, 1862), illus.
Σημείο εύρεσης
Capo Soprano
Αποθέτης
300 B.C.-270 B.C.
Ανεύρεση
1955
Περιγραφή
89 coins
Παραπομπή
Currò Pisanò, AIIN 1962-4, p. 231
Σημείο εύρεσης
Mineo, 30 km. W of Leontini
Αποθέτης
289 B.C.
Ανεύρεση
1905
Περιγραφή
500 coins
Παραπομπή
Currò Pisanò AIIN 1962-4, pp. 222, 238, Jenkins, Gela, p. 155, Orsi, NSc 1905, pp. 438-9
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 60

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Hoard

Περιεχόμενα

Closing Date