Tillstånd: Seleukiderna
Visa poster 41 till 60 från 200 resultater
Fyndplats
Kriva reka, c. 30 km. N of Sumen, Bulgaria
Deposition
200 B.C.-100 B.C.
Fynd
1957
Beskrivning
9+ coins
Referens
Gerasimov, BIAB 22 (1959), p. 361
Fyndplats
Manissa (anc. Magnesia ad Sipylum) Lydia
Deposition
280 B.C.
Fynd
1971
Beskrivning
24 coins
Referens
Pfeiler, SM 1971, pp. 61-7, illus.
Fyndplats
Sardes, Lydia
Deposition
220 B.C.-214 B.C.
Fynd
1911
Beskrivning
55 coins
Referens
Bell, Sardis XI (Leiden, 1916), pp. vf., pp. 1 ff., Franke, AM 1961, pp. 203 ff. (190/89 B.C.), Seyrig, RN 1963, pp. 23, 42
Fyndplats
Sardes, Lydia
Deposition
214 B.C.
Fynd
1911
Beskrivning
72 coins
Referens
Bell, Sardis XI (Leiden, 1916), pp. vf., 7 ff., Franke, AM 1961, pp. 203 ff.
Fyndplats
Troas or Mysia
Deposition
220 B.C.-210 B.C.
Fynd
before 1947
Beskrivning
200+ coins
Fyndplats
Edremit (anc. Adramyteum), Mysia
Deposition
210 B.C.
Fynd
1954
Beskrivning
19+ coins
Referens
Seyrig, RN 1963, p. 26, note 1. Seyrig's list of varieties is in ANS
Fyndplats
Pergamum, Mysia
Deposition
201 B.C.
Fynd
1960
Beskrivning
22 coins
Referens
Boehringer in Altertümer aus Pergamon XI.1 (Berlin, 1968), pp. 16, 132-4, illus.; Zur Chronologie, pp. 162-71, illus.
Fyndplats
Ilium (mod. Hissarlik), Troas
Deposition
190 B.C.
Fynd
1856
Beskrivning
1200 coins
Referens
Robert, Études, pp. 74 f., Schliemann, Ilios, Stadt and Land der Trojaner (Leipzig, 1881), p. 24
Fyndplats
Rhodes or SW Asia Minor
Deposition
190 B.C.
Fynd
1900
Beskrivning
21+ coins
Referens
Hill, NC 1925, p. 12, Regling, ZfN 1928, p. 97, Wace, JIAN 1903, pp. 140-8, illus., Westermark, Philetairos, p. 15
Fyndplats
Sardes, Lydia
Deposition
190 B.C.
Fynd
1911
Beskrivning
60 coins
Referens
Bell, Sardis XI (Leiden, 1916), p. v, pp. 1 ff., Franke, AM 1961, pp. 201 ff., Seyrig, RN 1963, p. 59
Fyndplats
Asia Minor, northern
Deposition
265 B.C.
Fynd
1970
Beskrivning
35+ coins
Fyndplats
Kizakli, near Amasya (anc. Amasia), Pontus
Deposition
235 B.C.
Fynd
1939
Beskrivning
815 coins
Referens
Seyrig, RN 1963, pp. 26, 49 f.
Fyndplats
Asia Minor, northwestern
Deposition
225 B.C.
Fynd
1929
Beskrivning
60+ coins
Referens
Newell, WSM, p. 320, note 3, Seyrig, RN 1963, p. 26, note 1, Westermark, Philetairos, p. 15
Fyndplats
Giresun (anc. Cerasus-Pharnacia), Pontus
Deposition
80 B.C.
Fynd
1933
Beskrivning
55 coins
Referens
Thompson, Athens, pp. 524 f.
Fyndplats
Ankara (anc. Ancyra), Galatia
Deposition
290 B.C.-285 B.C.
Fynd
1913
Beskrivning
179+ coins
Referens
Newell, Tyrus, p. 11; ESM and WSM, indices of hoards, s.v. Angora, Waggoner, ANSMN 15 (1969), pp. 28-30
Fyndplats
Aksaray (anc. Gaziura), Cappadocia
Deposition
281 B.C.
Fynd
1968
Beskrivning
19 coins
Referens
Pfeiler, SM 1969, pp. 49-54, illus.; 1971, p. 65
Fyndplats
Gordium, Phrygia
Deposition
250 B.C.
Fynd
1959
Beskrivning
42 coins
Referens
Cox, ANSMN 12 (1966), pp. 21-7, illus.
Fyndplats
Gordium
Deposition
223 B.C.
Fynd
1963
Beskrivning
5+ coins
Referens
Cox, ANSMN 12 (1966), pp. 51-5, illus.
Fyndplats
Gordium
Deposition
205 B.C.
Fynd
1961
Beskrivning
100 coins
Referens
Cox, ANSMN 12 (1966), pp. 33-51, illus.
Fyndplats
Gordium
Deposition
205 B.C.-200 B.C.
Fynd
1951
Beskrivning
114 coins
Referens
Cox, A Third Century Hoard of Tetradrachms from Gordion (Philadelphia, 1953), illus., Kleiner, ANSMN 17 (1971), p. 116, Seyrig, RN 1963, pp. 42, 59
Visa poster 41 till 60 från 200 resultater

Data alternativ

AtomKMLCSVVisualize

Geografisk

Filtrera resultaten

Hoard

Innehål

Closing Date