Κατάσταση: Βασίλειο των Πτολεμαίων
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 81 έως 100 από συνολικά 113
Σημείο εύρεσης
Egypt
Αποθέτης
174 B.C.
Ανεύρεση
1922
Περιγραφή
5+ coins
Σημείο εύρεσης
Mirgissa, near Wadi Halfa, Sudan
Αποθέτης
170 B.C.-130 B.C.
Ανεύρεση
1968-1969
Περιγραφή
61 coins
Παραπομπή
Le Rider, RN 1969, pp. 33-5, illus.
Σημείο εύρεσης
Tebtunis (mod. Umm el Buregat), 25 km. SSW of El Fayoum
Αποθέτης
170 B.C.-130 B.C.
Ανεύρεση
1900
Περιγραφή
107 coins
Παραπομπή
Milne, JEA 1935, pp. 211-2
Σημείο εύρεσης
Saqqara, near Memphis, 20 km. S of Cairo
Αποθέτης
150 B.C.
Ανεύρεση
1967
Περιγραφή
67 coins
Σημείο εύρεσης
Kom Truga, near Alexandria
Αποθέτης
145 B.C.
Ανεύρεση
1932
Περιγραφή
100 coins
Παραπομπή
Adriani, AMGR 1932-3 (Alexandria, 1934), pp. 44-6
Σημείο εύρεσης
Keneh (mod. Qena; anc. Kaionopolis), near Luxor
Αποθέτης
144 B.C.
Ανεύρεση
1923
Περιγραφή
245+ coins
Παραπομπή
Newell, NNM 33 (1927), pp. 14-31, illus. (Ptolemy VIII tetradr. given as Paphus, p. 22, but Newell later regarded these as of Alexandreia, see Standard Ptol. Silver, p. 11
Σημείο εύρεσης
Tell Nebesheh (anc. Am), 50 km. E of El Mansûra
Αποθέτης
130 B.C.
Ανεύρεση
1886
Περιγραφή
11 coins
Παραπομπή
Petrie, Tanis, pp. 25-6 (BMC references)
Σημείο εύρεσης
Tebtunis (mod. Umm el Buregat), 25 km. SSW of El Fayoum
Αποθέτης
90 B.C.
Ανεύρεση
1900
Περιγραφή
140 coins
Παραπομπή
Milne, JEA 1935, p. 210
Σημείο εύρεσης
Zawiat Razim, 60 km. NW of Cairo
Αποθέτης
90 B.C.
Ανεύρεση
1923
Περιγραφή
251 coins
Παραπομπή
Newell, Num 1924, p. 301
Σημείο εύρεσης
Karanis (mod. Kom Washim), Fayum distr.
Αποθέτης
89 B.C.
Ανεύρεση
1964
Περιγραφή
56 coins
Σημείο εύρεσης
Mit Rahineh, near Memphis, 20 km. S of Cairo
Αποθέτης
88 B.C.
Ανεύρεση
1919
Περιγραφή
37 coins
Αποθέτης
80 B.C.
Περιγραφή
12 coins
Παραπομπή
Haatvedt, et al., Karanis, p. 18, hoard 10
Σημείο εύρεσης
Karanis (mod. Kom Washim)
Αποθέτης
80 B.C.
Ανεύρεση
1924-1925
Περιγραφή
35 coins
Παραπομπή
Haatvedt, et al., Karanis, p. 18, hoard 11
Σημείο εύρεσης
Alexandria
Αποθέτης
80 B.C.
Ανεύρεση
1933
Περιγραφή
40 coins
Παραπομπή
Adriani, AMGR 1933-5 (Alexandreia, 1938), p. 158 (cf. pp. 159, 165, 173 for further coins from same site, incl. Ptolemy IV, VI, IX), REG 1938, p. 183
Σημείο εύρεσης
Memphis, 20 km. S of Cairo
Αποθέτης
58 B.C.
Ανεύρεση
1915
Περιγραφή
13 coins
Σημείο εύρεσης
Kom Truga, near Alexandria
Αποθέτης
58 B.C.
Ανεύρεση
1932
Περιγραφή
59 coins
Παραπομπή
Adriani, AMGR 1932-3 (Alexandreia, 1934), pp. 44-6, fig. 14 (refers to coins as being of Ptolemy Soter II as Svoronos pl. 57; illustration however includes two specimens of the type, e.g., Svoronos 1836 = Ptolemy XII Auletes by Regling's arrangement), Milne, JEA 1935, p. 211
Σημείο εύρεσης
Delta
Αποθέτης
50 B.C.
Ανεύρεση
1970
Περιγραφή
AR: Uncertain count noted in IGCH including 1 [uncertain], which has been counted as 1. Then, the total count comes to 1 coin of a group of at least 2+ coins
Σημείο εύρεσης
Egypt
Αποθέτης
70 B.C.-30 B.C.
Ανεύρεση
1897
Περιγραφή
51 coins
Παραπομπή
Dutilh, JIAN 1898, pp. 148-56 (details of Side specimens, dates only of Ptolemaic; latter could presumably be of the series attributed by Regling to Ptolemy XII second reign and Cleopatra VII), Mowat, CorNum, p. 189
Σημείο εύρεσης
Egypt
Αποθέτης
46 B.C.-45 B.C.
Ανεύρεση
1967-1967
Περιγραφή
169 coins
Σημείο εύρεσης
Egypt
Αποθέτης
30 B.C.
Ανεύρεση
1908
Περιγραφή
400 coins
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 81 έως 100 από συνολικά 113

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Hoard

Περιεχόμενα

Closing Date