Περιοχή: Asia--Asia--Syria--Judaea
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 13 από συνολικά 13
Σημείο εύρεσης
Corinth environs
Αποθέτης
215 B.C.
Ανεύρεση
1938
Περιγραφή
400 coins
Παραπομπή
BCH 1938, p. 446, Noe, ANSMN 10 (1962), pp. 9-41, illus.
Σημείο εύρεσης
Ora, district of Larnaca, c. 20 km. N of anc. Amathus
Αποθέτης
240 B.C.
Ανεύρεση
1947
Περιγραφή
116 AR
Σημείο εύρεσης
Jordan, Hauran region, near anc. Bostra
Αποθέτης
445 B.C.
Ανεύρεση
1967
Περιγραφή
113 coins
Παραπομπή
Kraay-Moorey, RN 1968, pp. 182 ff., Starr, Athenian Coinage, pp. 63, 81, 85, 88
Σημείο εύρεσης
Seleuceia Pieria, Seleucis
Αποθέτης
250 B.C.
Ανεύρεση
1932-1939
Περιγραφή
12 coins
Παραπομπή
Waage, Antioch on the Orontes, IV.2 (Princeton, 1952), p. 74, no. 788; p. 75, no. 789; p. 90, nos. 961, 964-5, 969-74
Σημείο εύρεσης
Damour, c. 20 km. S of Beirut, Phoenicia
Αποθέτης
170 B.C.
Ανεύρεση
1949
Περιγραφή
4 coins
Παραπομπή
Seyrig, Syria 1951, p. 212, note 1; Trésors du Levant (in press)
Σημείο εύρεσης
Khan el-Abde (anc. Orthosia), c. 15 km. N of Tripolis, Phoenicia
Αποθέτης
138 B.C.-115 B.C.
Ανεύρεση
1938
Περιγραφή
118+ coins
Παραπομπή
Cavaignac, RN 1951, pp. 131 ff., Seyrig, NNM 119 (1950), pp. 1-23, illus.
Σημείο εύρεσης
Jericho, Judaea
Αποθέτης
100 B.C.
Ανεύρεση
1965-1966
Περιγραφή
200+ coins
Παραπομπή
Spaer, NC 1970, pp. 23-8, illus.
Σημείο εύρεσης
Gaza Environs, Judaea
Αποθέτης
95 B.C.
Ανεύρεση
1969
Περιγραφή
52+ coins
Σημείο εύρεσης
Ascalon, Judaea
Αποθέτης
62 B.C.-1 B.C.
Ανεύρεση
1927
Περιγραφή
24 coins
Σημείο εύρεσης
Damascus , Coelesyria
Αποθέτης
100 B.C.-50 B.C.
Ανεύρεση
1940
Περιγραφή
68 coins
Σημείο εύρεσης
Safad (anc. Seph), Galilee
Αποθέτης
49 B.C.-1 B.C.
Ανεύρεση
1877-1877
Περιγραφή
6+ coins
Παραπομπή
Feuardent, RN 1874-7, pp. 192-3 (= Athens, Svoronos II, 1878, 1883), Kadman, INCJ, hoard 8, de Saulcy, RN 1874-7, pp. 126-7 (= BMC 18-20)
Σημείο εύρεσης
Gaza region, Judaea
Αποθέτης
50 B.C.-30 B.C.
Ανεύρεση
1940
Περιγραφή
400 coins
Σημείο εύρεσης
Beni Hasan, 250 km. S of Cairo
Αποθέτης
360 B.C.
Ανεύρεση
1903
Περιγραφή
77 coins
Παραπομπή
Milne, RevArch 1905, pp. 257-61; RN 1905, pp. 235-6; JEA 1933, pp. 119-121, Robinson, NC 1937, pp. 197-9, Schlumberger, L'argent glee, p. 10, no. 26
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 13 από συνολικά 13

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Hoard

Περιεχόμενα

Closing Date