Περιοχή: Europe--Illyricum
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 123
Σημείο εύρεσης
Greece, western
Αποθέτης
325 B.C.-300 B.C.
Ανεύρεση
1907
Περιγραφή
28+ coins
Παραπομπή
Svoronos, JIAN 1908, pp. 258-60, illus. (4)
Σημείο εύρεσης
Cephallenia
Αποθέτης
300 B.C.-275 B.C.
Ανεύρεση
1935
Περιγραφή
352-400 coins
Παραπομπή
AA 1936, pp. 120-1 (list of Athens acquisitions)
Σημείο εύρεσης
Epirus
Αποθέτης
300 B.C.-200 B.C.
Ανεύρεση
1825-1825
Περιγραφή
150+ coins
Παραπομπή
Cousinéry, Les monnaies d' argent de la ligue Achéenne (Paris, 1825), pp. 72 ff., line drawings
Σημείο εύρεσης
Butrinto (anc. Buthrotum), 14 km. S of Sarandë, Albania
Αποθέτης
230 B.C.-200 B.C.
Ανεύρεση
1927
Περιγραφή
15 coins
Παραπομπή
Cesano, AttiMemIIN 7 (1932), pp. 47-58, illus.
Σημείο εύρεσης
Orik (anc. Oricus), c. 25 km. SW of Vlonë (Valona), Albania
Αποθέτης
200 B.C.
Ανεύρεση
1958
Περιγραφή
18 coins
Σημείο εύρεσης
Qesarat, c. 15 km. NW of Tepelenë, Albania
Αποθέτης
200 B.C.
Ανεύρεση
1963
Περιγραφή
49 coins
Σημείο εύρεσης
Dodona, Epirus
Αποθέτης
168 B.C.-167 B.C.
Ανεύρεση
1959
Περιγραφή
8 coins
Παραπομπή
Dacaris, A Delt 1961-2, Chronika, p. 198, illus., Franke, Epirus, p. 30, note 14
Σημείο εύρεσης
Epirus
Αποθέτης
200 B.C.-A.D. 1
Ανεύρεση
1847-1847
Περιγραφή
24 coins
Σημείο εύρεσης
Kutina, between Nis and Leskovac, S. Serbia, Yugoslavia
Αποθέτης
355 B.C.-300 B.C.
Ανεύρεση
1923
Περιγραφή
100 coins
Παραπομπή
May, Damastion, pp. 78, 11, 189, 200, illus. (22), Münsterberg, MittNumGesWien 15 (1924), pp. 268-9; NZ 1925, p. 29, Petrović, Numizmatićar (May 1935), pp. 33-7, some illus., Saria, Starinar 3 (1924-5), pp. 97-9; NZ 1927, p. 12
Σημείο εύρεσης
Risan (anc. Rhizon), southern Dalmatia, Yugoslavia
Αποθέτης
330 B.C.-300 B.C.
Ανεύρεση
1927
Περιγραφή
300 coins
Παραπομπή
Horvat, Numismatika Zagreb 2-4 (1934-6), pp. 26-64, some illus., May, Damastion, pp. 8, 11, 37,126, 199-202, illus. (31 coins)
Σημείο εύρεσης
Razinci, c. 50 km. W of Sofia, Bulgaria
Αποθέτης
315 B.C.-310 B.C.
Ανεύρεση
1961
Περιγραφή
2657+ coins
Παραπομπή
Gerasimov, BIAB 26 (1963), p. 264
Σημείο εύρεσης
Rumania
Αποθέτης
400 B.C.-300 B.C.
Ανεύρεση
1938-1938
Περιγραφή
AR. A small find: Uncertain count noted in IGCH including 1 [uncertain], which has been counted as 1. Then, the total count comes to 1 coin of a group of at least 2+ coins
Παραπομπή
May, Damastion, p. 8
Σημείο εύρεσης
Sinj, 25 km. NE of Split, Dalmatia, Yugoslavia
Αποθέτης
400 B.C.-300 B.C.
Ανεύρεση
1939-1939
Περιγραφή
30 coins
Παραπομπή
May, Damastion, p. 8, note 4
Σημείο εύρεσης
Lesina (anc. Pharos), Dalmatia, Yugoslavia
Αποθέτης
400 B.C.-300 B.C.
Ανεύρεση
1837-1837
Περιγραφή
1+ coins
Παραπομπή
Steinbüchel, Num J 1837, p. 168
Σημείο εύρεσης
Lesina
Αποθέτης
400 B.C.-300 B.C.
Ανεύρεση
1837-1837
Περιγραφή
AE. Large hoard: Uncertain count noted in IGCH including 2 [uncertain], which each has been counted as 1. Then, the total count comes to 2 coins of a group of at least 2+ coins
Παραπομπή
Steinbüchel, Num J 1837, pp. 168-9
Σημείο εύρεσης
Cittavecchia, Lesina (anc. Pharos), Dalmatia, Yugoslavia
Αποθέτης
400 B.C.-300 B.C.
Ανεύρεση
1836
Περιγραφή
162 coins
Παραπομπή
Brunsmid, Die Inschriften and Münzen der griechischen Städte Dalmatians (Vienna, 1898), p. 35, Ljubić, AfÖG 11 (1853), pp. 132-5, Rathgeber, Bull.dell' InstCorrArch 1838, pp. 89-91,93-4, Steinbüchel, Num J 1837, p. 165
Σημείο εύρεσης
Skudljivac, Lesina, Dalmatia, Yugoslavia
Αποθέτης
400 B.C.-300 B.C.
Ανεύρεση
1867
Περιγραφή
92 coins
Παραπομπή
Kubirschek, BollArchStoriaDalmatia (1897), pp. 159-71
Σημείο εύρεσης
Morter, island near Sibenik, Dalmatia, Yugoslavia
Αποθέτης
400 B.C.-300 B.C.
Ανεύρεση
1919-1919
Περιγραφή
15 coins
Παραπομπή
Stockert, NZ 1919, p.127
Σημείο εύρεσης
Pllanë (anc. Bassania), c. 15 km. SE of Lezhe, Albania
Αποθέτης
300 B.C.
Ανεύρεση
1960
Περιγραφή
21 coins
Σημείο εύρεσης
Cakran, 18 km. SE of Fier, Albania
Αποθέτης
300 B.C.
Ανεύρεση
1962
Περιγραφή
59 coins
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 123

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Hoard

Περιεχόμενα

Closing Date