Περιοχή: Γαλατία--Europe
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 7 από συνολικά 7
Σημείο εύρεσης
Tourdan, 50 km. S of Lyon
Αποθέτης
170 B.C.-130 B.C.
Ανεύρεση
1890
Περιγραφή
245 coins
Παραπομπή
Allotte de la Fuÿe, Tourdan, 62 pp., illus., Blanchet, Traité, p. 569, no. 124 (totals of Gallic here given would make hd. total 314); RN 1896, pp. 131-2, Rolland, RN 1959-60, p. 48 (109 ob. examined)
Σημείο εύρεσης
Valence, 90 km. S of Lyon
Αποθέτης
170 B.C.-130 B.C.
Ανεύρεση
1902
Περιγραφή
415 coins
Παραπομπή
Blanchet, Traité, p. 553, no. 59, Poncet, RN 1903, pp. 87-99, illus., Rolland, RN 1959-60, p. 48 (18 obols examined)
Σημείο εύρεσης
Bouches-du-Rhône, near l'Étang de Berre
Αποθέτης
200 B.C.-100 B.C.
Ανεύρεση
1834
Περιγραφή
600 coins
Παραπομπή
Allen, NC 1969, p. 66, no. 26, Allotte de la Fuÿe, Tourdan, pp. 50-1, Baron Chaudruc de Crazannes, RN 1839, p. 167, Blanchet, Traité, p. 545, no. 26, Marquis de Lagoy, Description de quelques monnaies inédites de Massalia etc. (Aix, 1834), pp. 25, 29 and note 1
Σημείο εύρεσης
Tournoux, near Barcelonnette, Basses-Alpes dept.
Αποθέτης
200 B.C.-1 B.C.
Ανεύρεση
1859
Περιγραφή
AR. Hoard?: Uncertain count noted in IGCH including 2 [uncertain], which each has been counted as 1. Then, the total count comes to 2 coins of a group of at least 2+ coins
Παραπομπή
Blanchet, Traité, p. 541, no. 12 (no details)
Σημείο εύρεσης
Glanum (mod. St.-Rémy-de-Provence), 20 km. S of Avignon
Αποθέτης
50 B.C.
Ανεύρεση
1955
Περιγραφή
121 coins
Παραπομπή
Rolland, RN 1956, pp. 89-99
Σημείο εύρεσης
Castelet de Fontvielle, 5 km. NE of Arles
Αποθέτης
70 B.C.-30 B.C.
Ανεύρεση
1969-1970
Περιγραφή
59 coins
Παραπομπή
Rolland, RN 1970, pp. 111-5, illus.
Σημείο εύρεσης
Cavaillon (anc. Cabellio), 20 km. SE of Avignon
Αποθέτης
100 B.C.-1 B.C.
Ανεύρεση
1893
Περιγραφή
73 coins
Παραπομπή
Blanchet, Traité, p. 597, no. 248
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 7 από συνολικά 7

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Hoard

Περιεχόμενα

Closing Date