Περιοχή: Europe--Thrace--Moesia Inferior
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 21 έως 40 από συνολικά 40
Σημείο εύρεσης
Mangalia
Αποθέτης
260 B.C.
Ανεύρεση
1962
Περιγραφή
50 coins
Παραπομπή
Bordea, SCN 4 (1968), pp. 103-125, illus.
Σημείο εύρεσης
Mangalia
Αποθέτης
260 B.C.
Ανεύρεση
1912-1912
Περιγραφή
AE. Pot hoard with AE weight: Uncertain count noted in IGCH including 1 [uncertain], which has been counted as 1. Then, the total count comes to 1 coin of a group of at least 2+ coins
Παραπομπή
Ruzicka, ZfN 1913, pp. 295-6
Σημείο εύρεσης
Anadol (now Domanskoe), Reni raion, (46, 74) Odessa oblast, Ukraine
Αποθέτης
228 B.C.-220 B.C.
Ανεύρεση
1895
Περιγραφή
1200 coins
Παραπομπή
DAK 1895, p. 21, OAK 1895 (publ. 1897), p. 53, Pridik, IAK 3 (1902), pp. 58-92, illus. (lists 979 coins); IAK 7 (1903), p. 100, Seyrig, RN 1969, pp. 36-45
Σημείο εύρεσης
Büyükçekmece, c. 30 km. W of Istanbul (anc. Byzantium), Thrace
Αποθέτης
220 B.C.-200 B.C.
Ανεύρεση
1952
Περιγραφή
184 coins
Παραπομπή
Thompson, ANSMN 6 (1954), pp. 11-34, illus.
Σημείο εύρεσης
Silistra district, Bulgaria
Αποθέτης
250 B.C.-200 B.C.
Ανεύρεση
1947
Περιγραφή
9+ coins
Παραπομπή
Gerasimov, BIAB 17 (1950), p. 322
Σημείο εύρεσης
Varna (anc. Odessus), Bulgaria
Αποθέτης
250 B.C.-200 B.C.
Ανεύρεση
1948
Περιγραφή
9+ coins
Παραπομπή
Gerasimov, BIAB 17 (1950), p. 323
Σημείο εύρεσης
Rumania
Αποθέτης
200 B.C.-190 B.C.
Ανεύρεση
1936
Περιγραφή
22+ coins
Σημείο εύρεσης
Malomir, c. 30 km. S of Sumen, Bulgaria
Αποθέτης
190 B.C.
Ανεύρεση
1965
Περιγραφή
23+ coins
Παραπομπή
Gerasimov, BIAB 29 (1966), p. 212
Σημείο εύρεσης
Silistra, Bulgaria
Αποθέτης
150 B.C.
Ανεύρεση
1968
Περιγραφή
AR: 3 coins noted in IGCH. Then, the total count comes to at least 3 coins
Σημείο εύρεσης
Bâlgarevo, c. 60 km. N of Varna, Bulgaria
Αποθέτης
100 B.C.
Ανεύρεση
1968
Περιγραφή
8 coins
Σημείο εύρεσης
Marasesti, c. 73 km. NW of Galati, Rumania
Αποθέτης
100 B.C.-70 B.C.
Ανεύρεση
1909
Περιγραφή
800 coins
Παραπομπή
Iliescu, Caiet selectiv 8 (1963), p. 329 (1 Alexander), Moisil, BSNR 11 (1914), pp. 25-6; CNA 14 (1939), pp. 142-3
Σημείο εύρεσης
Graničar, c. 30 km. N of Varna, Bulgaria
Αποθέτης
90 B.C.-60 B.C.
Ανεύρεση
1954
Περιγραφή
5+ coins
Παραπομπή
Gerasimov, BIAB 20 (1955), p. 609
Σημείο εύρεσης
Aleksandrovka, Belozerka raion, Kherson oblast, Ukraine
Αποθέτης
500 B.C.-300 B.C.
Ανεύρεση
1929
Περιγραφή
27 coins
Παραπομπή
Fabritsius, Arkheologicheskaia karta Prichernomor'ia Ukrainskoi SSR, issue 1 (Kiev, 1951), p. 106 (inaccurate)
Σημείο εύρεσης
Visuntsy region, 10 km. N of Kherson, Ukraine
Αποθέτης
400 B.C.-350 B.C.
Ανεύρεση
1929
Περιγραφή
141+ coins
Παραπομπή
Krisin, Khronika arkheologii ta mistetsva 1 (Kiev, 1930), p. 69 (in Ukrainian), Mitrea, StudClas 7 (1965), pp. 152-3, nos. 3b-c, Zaginailo, Zapiski Odesskogo Arkheologicheskogo Obshchestva 34 (1960), pp. 316-8; 35 (1967), pp. 60-75
Σημείο εύρεσης
Olbia (mod. Parutino), Ochakov raion, Nikolaev oblast, Ukraine
Αποθέτης
300 B.C.-250 B.C.
Ανεύρεση
1946
Περιγραφή
10 coins
Παραπομπή
Kharko, "Ol'viia," pp. 350-1, nos. 155-64
Σημείο εύρεσης
Olbia (mod. Parutino), Ochakov raion, Nikolaev oblast, Ukraine
Αποθέτης
100 B.C.-70 B.C.
Ανεύρεση
1947
Περιγραφή
13 coins
Παραπομπή
Kharko, "Ol'viia," pp. 355-7, nos. 358-63 (with omissions)
Σημείο εύρεσης
Kizakli, near Amasya (anc. Amasia), Pontus
Αποθέτης
235 B.C.
Ανεύρεση
1939
Περιγραφή
815 coins
Παραπομπή
Seyrig, RN 1963, pp. 26, 49 f.
Σημείο εύρεσης
Mektepini, near Sabuncupinar (between anc. Dorylaeum and Cotiaeum), Phrygia
Αποθέτης
190 B.C.
Ανεύρεση
1956
Περιγραφή
752+ coins
Παραπομπή
Olçay-Seyrig, Le Trésor de Mektepini en Phrygie (Paris, 1965), illus.
Σημείο εύρεσης
Aleppo (anc. Beroea), Cyrrhestica
Αποθέτης
305 B.C.
Ανεύρεση
1893
Περιγραφή
3000+ coins
Παραπομπή
Newell, Tyrus, p. 10; Sidon-Ake, p. 58, Voetter, A manuscript account of find in Vienna Cabinet. Transscript of this MS by E. T. Newell at ANS (949 spec.)
Σημείο εύρεσης
Babylon, Babylonia
Αποθέτης
155 B.C.-150 B.C.
Ανεύρεση
1900
Περιγραφή
100 coins
Παραπομπή
Regling, ZfN 1928, pp. 92-132, illus.
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 21 έως 40 από συνολικά 40

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Hoard

Περιεχόμενα

Closing Date