Περιοχή: Europe--Thrace--Eastern Coast of Thrace
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 66
Σημείο εύρεσης
Gorna Orjahovica, c. 7 km. N of Veliko Târnovo, Bulgaria
Αποθέτης
125 B.C.
Ανεύρεση
1939
Περιγραφή
355 coins
Παραπομπή
Gerasimov, BIAB 13 (1939), p. 342
Σημείο εύρεσης
Samovodene, just N of Veliko Târnovo, Bulgaria
Αποθέτης
125 B.C.
Ανεύρεση
1933
Περιγραφή
75 coins
Παραπομπή
Gerasimov, BIAB 8 (1934), p. 469; BullSocArch Varna 10 (1956), p. 74
Σημείο εύρεσης
Hotnica, c. 12 km. N of Veliko Târnovo, Bulgaria
Αποθέτης
125 B.C.-100 B.C.
Ανεύρεση
1961
Περιγραφή
63+ coins
Παραπομπή
Gerasimov, BIAB 26 (1963), p. 265
Σημείο εύρεσης
Brîncoveanu, c. 42 km. WNW of Bucharest, Rumania
Αποθέτης
100 B.C.-70 B.C.
Ανεύρεση
1967
Περιγραφή
93 coins
Παραπομπή
Mitrea, SCIV 1969, p. 262
Σημείο εύρεσης
Mindja, c. 18 km. E of Veliko Târnovo, Bulgaria
Αποθέτης
50 B.C.
Ανεύρεση
1959
Περιγραφή
10 coins
Παραπομπή
Gerasimov, BIAB 25 (1962), p. 231
Σημείο εύρεσης
Ioan Corvin (formerly Cuzgun) c. 37 km. E of Calarasi, Rumania
Αποθέτης
330 B.C.-320 B.C.
Ανεύρεση
1905
Περιγραφή
207+ coins
Παραπομπή
Moisil, CNA 1923, p. 18; Buletinul stiintific 1950, p. 55, von Renner, Zeitschrift für Münzund Medaillenkunde 1906, pp. 97-106, illus.
Σημείο εύρεσης
Didymotichon, Thrace
Αποθέτης
330 B.C.-320 B.C.
Ανεύρεση
1870-1875
Περιγραφή
1000+ coins
Παραπομπή
Le Rider, Deux trésors, p. 52, note 4, Tacchella, RN 1898, pp. 214-5
Σημείο εύρεσης
Sladun (formerly Hass keui), near Haskovo, Bulgaria
Αποθέτης
330 B.C.-320 B.C.
Ανεύρεση
1886
Περιγραφή
300-400 coins
Παραπομπή
Le Rider, Deux trésors, p. 52, note 4, Tacchella, RN 1898, p. 215
Σημείο εύρεσης
Gorni Domljan, c. 40 km. N of Plovdiv, Bulgaria
Αποθέτης
330 B.C.-320 B.C.
Ανεύρεση
1962
Περιγραφή
69 coins
Παραπομπή
Gerasimov, BIAB 27 (1964), p. 237
Σημείο εύρεσης
Plovdiv (anc. Philippopolis), Bulgaria
Αποθέτης
330 B.C.-320 B.C.
Ανεύρεση
1941
Περιγραφή
84 AR. Pot hoard
Παραπομπή
Gerasimov, BIAB 15 (1946), p. 237
Σημείο εύρεσης
Gorno Novo selo, c. 55 km. B of Plovdiv, Bulgaria
Αποθέτης
330 B.C.-320 B.C.
Ανεύρεση
1961
Περιγραφή
372 coins
Παραπομπή
Gerasimov, BIAB 26 (1963), p. 262, Nikolov, Arkheologiia V.4 (1963), p. 41
Σημείο εύρεσης
Krumovo, near Nova Zagora, Bulgaria
Αποθέτης
330 B.C.-320 B.C.
Ανεύρεση
1936
Περιγραφή
AR: Uncertain count noted in IGCH including 1 [uncertain], which has been counted as 1. Then, the total count comes to 1 coin of a group of at least 2+ coins
Παραπομπή
Gerasimov, BIAB 11 (1937), p. 322
Σημείο εύρεσης
Tenevo, c. 15 km. S of Jambol, Bulgaria
Αποθέτης
330 B.C.-320 B.C.
Ανεύρεση
1956
Περιγραφή
150-200 coins
Παραπομπή
Gerasimov, BIAB 22 (1959), p. 359
Σημείο εύρεσης
Roza, Jambol district, Bulgaria
Αποθέτης
330 B.C.-320 B.C.
Ανεύρεση
1961
Περιγραφή
33+ coins
Παραπομπή
Gerasimov, BIAB 26 (1963), p. 264
Σημείο εύρεσης
Poljanovgradsko, c. 50 km. NE of Jambol, Bulgaria
Αποθέτης
330 B.C.-320 B.C.
Ανεύρεση
1954
Περιγραφή
51+ coins
Παραπομπή
Gerasimov, BIAB 20 (1955), p. 611
Σημείο εύρεσης
Gorno Jabâlkovo, c. 40 km. S of Burgas, Bulgaria
Αποθέτης
330 B.C.-320 B.C.
Ανεύρεση
1959
Περιγραφή
AR. Pot hoard: Uncertain count noted in IGCH including 2 [uncertain], which each has been counted as 1. Then, the total count comes to 2 coins of a group of at least 2+ coins
Παραπομπή
Gerasimov, BIAB 25 (1962), p. 229
Σημείο εύρεσης
Ajtos, c. 25 km. NW of Burgas, Bulgaria
Αποθέτης
330 B.C.-320 B.C.
Ανεύρεση
1953
Περιγραφή
15 coins
Παραπομπή
Gerasimov, BIAB 20 (1955), p. 605
Σημείο εύρεσης
Asparuhovo, c. 100 km. SW of Varna, Bulgaria
Αποθέτης
330 B.C.-320 B.C.
Ανεύρεση
1950
Περιγραφή
100 coins
Σημείο εύρεσης
Staroselka, c. 42 km. S of Sumen, Bulgaria
Αποθέτης
330 B.C.-320 B.C.
Ανεύρεση
1955
Περιγραφή
120 coins
Παραπομπή
Gerasimov, BIAB 21 (1957), p. 325
Σημείο εύρεσης
Gančevo, c. 30 km. SE of Sumen, Bulgaria
Αποθέτης
330 B.C.-320 B.C.
Ανεύρεση
1951
Περιγραφή
34+ coins
Παραπομπή
Gerasimov, BIAB 20 (1955), p. 602
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 66

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Hoard

Περιεχόμενα

Closing Date