Περιοχή: Asia--Asia--Ionia--Islands off Ionia
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 21 έως 40 από συνολικά 80
Σημείο εύρεσης
Chalki, island near Rhodes
Αποθέτης
380 B.C.
Ανεύρεση
1903
Περιγραφή
208 coins
Σημείο εύρεσης
Asia Minor, western
Αποθέτης
370 B.C.
Ανεύρεση
1856-1856
Περιγραφή
4+ coins
Παραπομπή
Barron, Samos, p. 117, Gardner, NC 1882, p. 256
Σημείο εύρεσης
Samos, Ionia
Αποθέτης
365 B.C.
Ανεύρεση
1936
Περιγραφή
3000 coins
Σημείο εύρεσης
Pindakas on Chios, Ionia
Αποθέτης
350 B.C.
Ανεύρεση
1954
Περιγραφή
66 coins
Παραπομπή
Boardman, BSA 1958-9, pp. 304-9
Σημείο εύρεσης
Samos, Ionia
Αποθέτης
340 B.C.
Ανεύρεση
1946
Περιγραφή
56+ coins
Παραπομπή
BCH 1953, p. 193; 1955, p. 210
Σημείο εύρεσης
Yaka, near Bozdogan (anc. Orthosia), Caria
Αποθέτης
340 B.C.
Ανεύρεση
1959
Περιγραφή
116 coins
Σημείο εύρεσης
Pithyos on Chios, Ionia
Αποθέτης
334 B.C.-332 B.C.
Ανεύρεση
1885
Περιγραφή
225 coins
Παραπομπή
Baldwin, AJN 1914, pp. 48-52, Boardman, BSA 1958-9, pp. 306 f., Löbbecke, ZfN 1887, pp. 148-57, illus., Mavrogordato, NC 1915, pp. 397-9; 1916, pp. 281-2, Schlumberger, L'argent grec, p. 8, no. 4
Σημείο εύρεσης
"Pademlik" near Datça (anc. Cnidus) Caria
Αποθέτης
330 B.C.
Περιγραφή
80 coins
Παραπομπή
Barron, Samos, p. 117, Schlumberger, L'argent grec, p. 8, no. 9
Σημείο εύρεσης
Asia Minor, southern
Αποθέτης
430 B.C.
Ανεύρεση
1912-1912
Περιγραφή
32+ coins
Παραπομπή
Regling, ZfN 1927, p. 5, note 10, Schlumberger, L'argent grec, p. 8, no. 10
Σημείο εύρεσης
Cilicia
Αποθέτης
380 B.C.
Ανεύρεση
1914-1914
Περιγραφή
89+ coins
Παραπομπή
Barron, Samos, p. 116, no. 14, Le Rider, Deux trésors, pp. 46 f., Newell, NC 1914, pp. 1-33, illus., Schlumberger, L'argent grec, p. 7, no. 5
Σημείο εύρεσης
Sardes, Lydia
Αποθέτης
214 B.C.
Ανεύρεση
1911
Περιγραφή
72 coins
Παραπομπή
Bell, Sardis XI (Leiden, 1916), pp. vf., 7 ff., Franke, AM 1961, pp. 203 ff.
Σημείο εύρεσης
Chios, Ionia
Αποθέτης
300 B.C.-200 B.C.
Ανεύρεση
1909
Περιγραφή
50+ coins
Παραπομπή
Mavrogordato, NC 1916, pp. 283-90, no. 56, Svoronos, JIAN 1913, pp. 35 f.
Σημείο εύρεσης
Chios , Ionia
Αποθέτης
200 B.C.-100 B.C.
Ανεύρεση
1910
Περιγραφή
19+ coins
Παραπομπή
Svoronos, JIAN 1913, pp. 68-9
Σημείο εύρεσης
Chios
Αποθέτης
200 B.C.-100 B.C.
Ανεύρεση
1917
Περιγραφή
37 coins
Σημείο εύρεσης
Chios
Αποθέτης
200 B.C.-100 B.C.
Ανεύρεση
1933
Περιγραφή
39+ coins
Σημείο εύρεσης
Çesme (anc. Erythrae), Ionia
Αποθέτης
70 B.C.-65 B.C.
Ανεύρεση
1960
Περιγραφή
38+ coins
Παραπομπή
Thompson, Athens, p. 448, note 1
Σημείο εύρεσης
Kizakli, near Amasya (anc. Amasia), Pontus
Αποθέτης
235 B.C.
Ανεύρεση
1939
Περιγραφή
815 coins
Παραπομπή
Seyrig, RN 1963, pp. 26, 49 f.
Σημείο εύρεσης
Asia Minor, northwestern
Αποθέτης
225 B.C.
Ανεύρεση
1929
Περιγραφή
60+ coins
Παραπομπή
Newell, WSM, p. 320, note 3, Seyrig, RN 1963, p. 26, note 1, Westermark, Philetairos, p. 15
Σημείο εύρεσης
Gordium
Αποθέτης
205 B.C.
Ανεύρεση
1961
Περιγραφή
100 coins
Παραπομπή
Cox, ANSMN 12 (1966), pp. 33-51, illus.
Σημείο εύρεσης
Gordium
Αποθέτης
205 B.C.-200 B.C.
Ανεύρεση
1951
Περιγραφή
114 coins
Παραπομπή
Cox, A Third Century Hoard of Tetradrachms from Gordion (Philadelphia, 1953), illus., Kleiner, ANSMN 17 (1971), p. 116, Seyrig, RN 1963, pp. 42, 59
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 21 έως 40 από συνολικά 80

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Hoard

Περιεχόμενα

Closing Date