Περιοχή: Europe--Italy--Latium
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 8 από συνολικά 8
Σημείο εύρεσης
Beius, c. 50 km. SE of Oradea, Rumania
Αποθέτης
71 B.C.-1 B.C.
Ανεύρεση
1939-1939
Περιγραφή
85 coins
Παραπομπή
Chitescu, SCN 4 (1968), pp. 355-62
Σημείο εύρεσης
Cavalla (anc. Neapolis), Macedonia
Αποθέτης
55 B.C.-50 B.C.
Ανεύρεση
1963
Περιγραφή
114 coins
Παραπομπή
Hackens, BCH 1965, p. 54, note 7 and supplementary information by correspondence
Σημείο εύρεσης
Mindja, c. 18 km. E of Veliko Târnovo, Bulgaria
Αποθέτης
50 B.C.
Ανεύρεση
1959
Περιγραφή
10 coins
Παραπομπή
Gerasimov, BIAB 25 (1962), p. 231
Σημείο εύρεσης
Dolj, Craiova district, Rumania, 19th cent.
Αποθέτης
31 B.C.
Ανεύρεση
1800-1899
Περιγραφή
139 coins
Παραπομπή
Dimian, SCIV 1955, p. 305
Σημείο εύρεσης
Palestine
Αποθέτης
110 B.C.-70 B.C.
Ανεύρεση
1970
Περιγραφή
92 coins
Παραπομπή
Kindler, AHHI IV.3 (1970), pp. 41-6, illus. (in Hebrew)
Σημείο εύρεσης
Pietrabbondante (anc. Bovianum Vetus), Samnium
Αποθέτης
265 B.C.-260 B.C.
Ανεύρεση
1899
Περιγραφή
273 coins
Παραπομπή
Crawford, RRCH 24, Gabrici, NSc 1900, pp. 645-56, illus., Thomsen, ERC I, p. 116
Σημείο εύρεσης
Italy
Αποθέτης
230 B.C.
Ανεύρεση
1862
Περιγραφή
AE: 6 coins noted in IGCH in addition to 5 [uncertain], which each has been counted as 1. Then, the total count comes to at least 11 coins
Παραπομπή
Crawford, RRCH 28, Sambon, Recherches, p. 33, Thomsen, ERC I, p. 120
Σημείο εύρεσης
Selinunte
Αποθέτης
300 B.C.-220 B.C.
Ανεύρεση
1876
Περιγραφή
17 coins
Παραπομπή
NSc 1876, p. 15, Tusa Cutroni, AIIN 1956, p. 206
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 8 από συνολικά 8

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Hoard

Περιεχόμενα

Closing Date