Περιοχή: Europe--Hispania
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 21 έως 34 από συνολικά 34
Σημείο εύρεσης
Las Ansies, 30 km. NW of Gerona
Αποθέτης
200 B.C.
Ανεύρεση
1872
Περιγραφή
137 coins
Παραπομπή
Crawford, RRCH 104, Pujol y Camps, MNE 1872-3, pp. 170-83, Villaronga, GacNum 9 (1968), pp. 24-5, Zobel y Zangroniz, MNE 1877-9, pp. 138-9, 217, de Guadan, Numisma 16 (1955), p. 15; MPER, pp. 98-103
Σημείο εύρεσης
Ullastret, 20 km. E of Gerona
Αποθέτης
195 B.C.
Ανεύρεση
1964
Περιγραφή
54 coins
Παραπομπή
Maluquer-Oliva, Pyrenae 1965, pp. 85-123, illus.
Σημείο εύρεσης
Puig Castellar, Barcelona prov.
Αποθέτης
195 B.C.
Ανεύρεση
1940
Περιγραφή
200 coins
Παραπομπή
Beltran y Villagrasa, Ampurias 1945-6, pp. 311-5, Maluquer-Oliva, Pyrenae 1965, pp. 115-22, Pericot, Ampurias 1943, p. 202; 1944, p. 323, illus., de Guadan, MPER, pp. 144-50
Σημείο εύρεσης
Gerona
Αποθέτης
195 B.C.
Ανεύρεση
1850
Περιγραφή
AR: Uncertain count noted in IGCH including 2 [uncertain], which each has been counted as 1. Then, the total count comes to 2 coins of a group of at least 2+ coins
Παραπομπή
Amoros, MEAD, pp. 50-1, Delgado, MAE III, p. 195, de Guadan, Numisma 16 (1955), pp. 13-4; MPER, pp. 75-6
Σημείο εύρεσης
Segaró (= S. Agarro), 20 km. WSW of Figueras
Αποθέτης
100 B.C.
Ανεύρεση
1880
Περιγραφή
1015+ coins
Παραπομπή
Amoros, Dracmes, pp. 27-32, Beltran y Villagrasa, Ampurias 1945-6, pp. 304-8, Crawford, RRCH 180, Pujol y Camps, Revista de Ciencias Historicas 3 (1881), pp. 142-62 (873 specimens studied), Zobel y Zangroniz, MonatsbBerlin 1881, p. 809, de Guadan, Numisma 16 (1955), pp. 15-6; MPER, pp. 103-9
Σημείο εύρεσης
Cartella, c. 15 km. E of Figueras
Αποθέτης
200 B.C.-100 B.C.
Ανεύρεση
1867
Περιγραφή
30+ coins
Παραπομπή
Amoros, Dracmes, p. 33, Zobel y Zangroniz, MNE 1877-9, pp. 137-8, de Guadan, Numisma 16 (1955), p. 15; MPER, pp. 88-90
Σημείο εύρεσης
Pedreguer, 5 km. SW of Denia, Spain
Αποθέτης
200 B.C.-100 B.C.
Ανεύρεση
1952
Περιγραφή
100 coins
Παραπομπή
Martin, Saitabi 18 (1968), p. 49
Σημείο εύρεσης
Xarraca, Ibiza
Αποθέτης
200 B.C.-1 B.C.
Ανεύρεση
1891
Περιγραφή
402 coins
Παραπομπή
Roman y Calvet, IPyth, p. 167, illus.
Σημείο εύρεσης
C'an Juan d'en Cauna, Ibiza
Αποθέτης
200 B.C.-1 B.C.
Ανεύρεση
1967
Περιγραφή
121 coins
Παραπομπή
Almagro Gorbea, Excavaciones arqueologicas en Ibiza (Excavaciones arqueologicas en España 56, Madrid, 1967), pp. 12-23, illus., Villaronga, GacNum 14 (1969), p. 41
Σημείο εύρεσης
San Llop, near Gerona
Αποθέτης
100 B.C.
Ανεύρεση
1851
Περιγραφή
6+ coins
Παραπομπή
Amoros, Dracmes, p. 32, Beltran y Villagrasa, Ampurias 1945-6, pp. 303-4, Delgado, MAE III, p. 194, Zobel y Zangroniz, MNE 1877-9, p. 138 (Roman intrusive ?), de Guadan, Numisma 16 (1955), p. 14; MPER, pp. 76-8
Σημείο εύρεσης
La Barrocca, 20 km. NW of Gerona
Αποθέτης
80 B.C.
Ανεύρεση
1953
Περιγραφή
118 coins
Παραπομπή
Almagro Basch-Oliva Prat, NH 1960, pp. 145-69, illus., Crawford, RRCH 178, de Guadan, MPER, pp. 164-7
Σημείο εύρεσης
Azaila, 50 km. SE of Saragossa
Αποθέτης
79 B.C.
Ανεύρεση
1920
Περιγραφή
740 coins
Παραπομπή
Beltran Martinez, Caesaraugusta 23-4 (1964), pp. 79-86, Beltran y Villagrasa, BASE 2 (1945), pp. 135-79, Cabré Aguilo, MNE 1921, no. 2, pp. 25-33, illus., Crawford, RRCH 220, Navascues, Las monedas hispanicas del Museo Arqueológico Nacional de Madrid II (Barcelona, 1971), pp. 37-56, illus., Ramagosa, Acta NUM 1971, pp. 79-81, Untermann, MM 1964, p. 121
Σημείο εύρεσης
Gerona
Αποθέτης
100 B.C.-1 B.C.
Ανεύρεση
1931
Περιγραφή
1087 coins
Σημείο εύρεσης
Purmany, Ibiza
Αποθέτης
100 B.C.-1 B.C.
Ανεύρεση
1906-1906
Περιγραφή
11+ coins
Παραπομπή
Roman y Calvet, IPyth, p. 28, illus.
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 21 έως 34 από συνολικά 34

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Hoard

Περιεχόμενα

Closing Date