متقطرکرنانقشہ کے نتائج

عِلاقہ: Asia--Asia--Caria--Islands off Caria
کل نتائج 101 میں سے، 81 سے 100 تک دکھائے جارہے ہیں
دریافت ھونے کی جگہ
Osmaniye (anc. Epiphaneia ), Cilicia
جمع/ ذخیرہ
145 B.C.
دریافت
1968
تفصیلات / وضاحت
300 coins
دریافت ھونے کی جگہ
Saida (anc. Sidon), Phoenicia
جمع/ ذخیرہ
324 B.C.-323 B.C.
دریافت
1829-1863
تفصیلات / وضاحت
7200+ coins
حوالہ
Babelon, Traité II.2, col. 1489, Head, HN2, p. 512, Huber, WNM 1867, pp. 2-4, Le Rider, Deux trésors, pp. 33-6, Müller, Alexandre, p. 300, note 62, Newell, Sidon-Ake, pp. 57-60, Regling, ZfN 1931, p. 34; Zur Münzprägung der Brettier Janus 1 (1921), p. 83, no. 2, Rouvier, REG 1899, p. 380, Sharp, NC 1865, pp. 179-80; AJA 1900, p. 76, Six, NC 1885, p. 42; 1886, pp. 105-6; 1890, pp. 199 f., Waddington, RN 1865, pp. 3-25, illus.; Mélanges, pp. 331., Waddington, Recueil general I.2, p. 310, Weckbecker, WNM 1865, pp. 5-11, Wroth, NC 1895, p. 99
دریافت ھونے کی جگہ
Tartus (anc. Antaradus), N. Phoenicia
جمع/ ذخیرہ
230 B.C.-220 B.C.
دریافت
1940
تفصیلات / وضاحت
15+ coins
حوالہ
Seyrig, RN 1963, p. 42; Trésors du Levant (in press)
دریافت ھونے کی جگہ
Latakia (anc. Laodiceia ad Mare), Seleucis
جمع/ ذخیرہ
198 B.C.
دریافت
1946
تفصیلات / وضاحت
34+ coins
حوالہ
Seyrig, RN 1963, pp. 42, 62; Trésors du Levant (in press)
دریافت ھونے کی جگہ
Kosseir, near Antakya (anc. Antioch), Seleucis
جمع/ ذخیرہ
190 B.C.
دریافت
1949
تفصیلات / وضاحت
82+ coins
حوالہ
Le Rider, CIN 1961. Relazioni 74, Seyrig, Antiq. syr. 6 (Paris, 1966), p. 10, note 1 = Syria 1958, p. 196, note 1; RN 1963, pp. 42, 62; Trésors du Levant (in press)
دریافت ھونے کی جگہ
Aleppo (anc. Beroea) environs, Cyrrhestica
جمع/ ذخیرہ
190 B.C.
دریافت
1896
تفصیلات / وضاحت
150+ coins
حوالہ
Regling, ZfN 1928, p. 94, Rouvier, RN 1900, pp. 42-4, note 2, Westermark, Philetairos, p. 15
دریافت ھونے کی جگہ
Baiyada, near Safita (Pereia of Aradus), N. Phoenicia
جمع/ ذخیرہ
188 B.C.
دریافت
1949
تفصیلات / وضاحت
11+ coins
حوالہ
Seyrig, RN 1963, pp. 42, 62; Trésors du Levant (in press)
دریافت ھونے کی جگہ
Latakia (anc. Laodiceia ad Mare), Seleucis
جمع/ ذخیرہ
169 B.C.
دریافت
1759
تفصیلات / وضاحت
92 coins
حوالہ
Eckhel, Doctrina num. vet. 1, p. lxxxii, Mowat, CorNum, pp. 192-3, Pellerin, Mélanges de diverses médailles 1 (Paris, 1765), pp. 104-40, illus., Regling, ZfN 1928, p. 94, Rostovtzeff, Anatolian Stud. Buckler, pp. 290 f., Seyrig, RN 1963, p. 62; Antiq. syr. 6 (Paris, 1966), p. 9, note 4; Trésors du Levant (in press)
دریافت ھونے کی جگہ
Mit Rahineh, near Memphis, 20 km. S of Cairo
جمع/ ذخیرہ
500 B.C.
دریافت
1860
تفصیلات / وضاحت
23 coins
حوالہ
Dressel, ZfN 1900, p. 254, May, NC 1965, pp. 1-25, no. 8(? no. 4), Regling, RE 7, col. 976, Schlumberger, L'argent grec, p. 10, no. 34, de Longperier, RN 1861, pp. 414-28, illus. (engraving) = Oevres II (1883), p. 514 (no. 1 = Potidaea; no. 2 = Paros; nos. 5, 14 = Thraco-Maced.; nos. 15-16 = Caria; no. 18 = Dicaea; nos. 10-11, 20 = unc.)
دریافت ھونے کی جگہ
Demanhur (mod. Damanhûr, anc. Dime-n-Hor = Hermopolis parva)
جمع/ ذخیرہ
500 B.C.
دریافت
1900-1901
تفصیلات / وضاحت
165 coins
حوالہ
Barron, Samos, p. 30, Dressel-Regling, ZfN 1927, pp. 28-104, illus. (nos. 152-8 = Abdera; no. 159 = Caria), Gaebler, Stagira, nos. 3-6, 8, 10-14, 18, Kraay, NC 1956, p. 48, May, NC 1965, pp. 1-25, nos. 5-7; Abdera, nos. 2, 10, Schlumberger, L'argent grec, p. 10, no. 28
دریافت ھونے کی جگہ
Delta
جمع/ ذخیرہ
500 B.C.
دریافت
1887
تفصیلات / وضاحت
30 coins
حوالہ
Barron, Samos, pp. 30-1 (Tyre specimens intrusive), Dressel, ZfN 1900, pp. 255-8, Greenwell, NC 1890, pp. 1-12, illus., Schlumberger, L'argent grec, p. 10, no. 31
دریافت ھونے کی جگہ
Sakha (anc. Xois), near Kafr el Sheik, 100 km. E of Alexandreia
جمع/ ذخیرہ
500 B.C.-470 B.C.
دریافت
1897
تفصیلات / وضاحت
72+ coins
حوالہ
Barron, Salvos, p. 31 (archaic hd. with intrusions, e.g. Idyma, Sidon), Dressel, ZfN 1900, pp. 231-53, illus. (no. 8 = Dicaea; nos. 27-9 = Abdera; nos. 42-4 = Sidon; nos. 47-52 Thraco-Maced.; no. 55 = Ionia; nos. 58-9 = Athens; no. 62 = Paros; nos. 63-4 = Cyclades), Dutilh, JIAN 1899, p. 287, May, NC 1965, pp. 1-25, no. 3; Abdera, nos. 18-9, Schlumberger, L'argent grec, p. 11, no. 37, Weber, NC 1899, pp. 269-83, illus.
دریافت ھونے کی جگہ
Asyut (anc. Lycopolis) environs, 300 km. S of Cairo
جمع/ ذخیرہ
475 B.C.
دریافت
1968-1969
تفصیلات / وضاحت
681+ coins
دریافت ھونے کی جگہ
Zagazig (anc. Bubastis)
جمع/ ذخیرہ
470 B.C.
دریافت
1901
تفصیلات / وضاحت
84 coins
حوالہ
Barron, Samos, p. 44, Brown, NC 1950, p. 185, Dressel-Regling, ZfN 1927, pp. 104-38, illus. (no. 241 = Zancle), Kraay, NC 1956, pp. 50-1, Schlumberger, L'argent grec, p. 11, no. 40
دریافت ھونے کی جگہ
Diyarbekir (anc. Amida), Armenia
جمع/ ذخیرہ
205 B.C.
دریافت
1955
تفصیلات / وضاحت
35+ coins
حوالہ
Seyrig, RN 1963, p. 42; Trésors du Levant (in press)
دریافت ھونے کی جگہ
Babylon, Babylonia
جمع/ ذخیرہ
155 B.C.-150 B.C.
دریافت
1900
تفصیلات / وضاحت
100 coins
حوالہ
Regling, ZfN 1928, pp. 92-132, illus.
دریافت ھونے کی جگہ
Malayer, c. 65 km. SE of Hamadan (anc. Ecbatana), Media
جمع/ ذخیرہ
375 B.C.
دریافت
1934
تفصیلات / وضاحت
394+ coins
حوالہ
Kraay-Moorey, RN 1968, pp. 222-8, 232, Robinson, Iraq 1950, pp. 50-1, Schlumberger, L'argent grècque, pp. 50-4, Troxell-Spengler ANSMN 15 (1969), pp. 15-6
دریافت ھونے کی جگہ
Susiana
جمع/ ذخیرہ
138 B.C.-100 B.C.
دریافت
1965
تفصیلات / وضاحت
492 coins
حوالہ
Fischer, Chiron 1 (1971), p. 171, note 10, Houghton-Le Rider, RN 1966, pp. 111-27, illus., Le Rider, RN 1969, pp. 18-22, illus., Strauss, RN 1971, pp. 109-40, illus.
دریافت ھونے کی جگہ
Taranto, Calabria
جمع/ ذخیرہ
508 B.C.
دریافت
1911
تفصیلات / وضاحت
600 coins
حوالہ
Babelon, RN 1912, pp. 1-40, illus. (= Mélanges 4, pp. 304-43), Kraay, NC 1956, p. 49, Orsi, AttiMemIIN 1919, p. 29, Vlasto, through whose hands the bulk of the hd. passed, was convinced that the whole formed a single find. This firsthand opinion should carry more weight than Orsi's subsequent claim that the "hoard" was a conflation of several finds
دریافت ھونے کی جگہ
Denia (= Dianium; anc. Hemeroskopeion), 85 km. SE of Valencia
جمع/ ذخیرہ
400 B.C.-300 B.C.
دریافت
1906-1906
تفصیلات / وضاحت
16 coins
حوالہ
Sandars, Archaeologia 60 (1906), p. 89 (no details)
کل نتائج 101 میں سے، 81 سے 100 تک دکھائے جارہے ہیں

کوائف کے اختیارات

AtomKMLCSVVisualize

جغرافیائی

نتائج بہتر بنانا

Hoard

مشمولات

Closing Date