متقطرکرنانقشہ کے نتائج

عِلاقہ: Asia--Asia
کل نتائج 784 میں سے، 781 سے 784 تک دکھائے جارہے ہیں
دریافت ھونے کی جگہ
Denia (= Dianium; anc. Hemeroskopeion), 85 km. SE of Valencia
جمع/ ذخیرہ
400 B.C.-300 B.C.
دریافت
1906-1906
تفصیلات / وضاحت
16 coins
حوالہ
Sandars, Archaeologia 60 (1906), p. 89 (no details)
دریافت ھونے کی جگہ
Valeria (= Valera de Arriba), 30 km. S of Cuenca
جمع/ ذخیرہ
200 B.C.
دریافت
1948
تفصیلات / وضاحت
39 coins
حوالہ
Allen, NC 1969, pp. 40, 62-3, Almagro Basch, NH 1958, pp. 5-14, illus.; 1960, pp. 213-4, illus., Almagro Basch-Almagro Gorbea, Numisma 71 (1964), pp. 25-47, illus., Crawford, RRCH 109, De Guadan, MPER, pp. 155-9, Mateu y Llopis, Ampurias 1951, pp. 238-9, illus., Raddatz, Schatzfunde, pp. 266-7, illus., Villaronga, MHC (forthcoming)
دریافت ھونے کی جگہ
Auriol, 25 km. NE of Marseille
جمع/ ذخیرہ
470 B.C.-460 B.C.
دریافت
1867
تفصیلات / وضاحت
2130 coins
حوالہ
Babelon, Traité II.1, pp. 1571-1618, illus., Blancard, Le trésor d' Auriol et les dieux nègres de la Grèce (Marseille, 1874); Memoires de l'Academie des Sciences Lettres et BeauxArts de Marseille, 1896-9, pp. 443-60, illus., Blanchet, Traité, pp. 226-8, 544, no. 25, Chabouillet, RN 1869, pp. 348-60; Revue des Sociétés savantes des départments, 1869, pp. 117-27; RN 1874, pp. 164-5, Furtwängler, SM 21 (1971), pp. 13-21, Hucher, Mél de Num 1874-5, pp. 12-44, illus., Kolb, RN 1923, pp. 1-7, Laugier, Les monnaies massaliotes du Cabinet des Médailles de Marseille (Marseille, 1887), pp. 7-13
دریافت ھونے کی جگہ
Ollioules, 5 km. W of Toulon
جمع/ ذخیرہ
470 B.C.-460 B.C.
دریافت
1958
تفصیلات / وضاحت
24 coins
حوالہ
Holland, BSFN 1959, pp. 262-4, Layet-Huguenin, Annales de la Société des sciences naturelles et d'Archéologie de Toulon et du Var 14 (1962), pp. 39-68
کل نتائج 784 میں سے، 781 سے 784 تک دکھائے جارہے ہیں

کوائف کے اختیارات

AtomKMLCSVVisualize

جغرافیائی

نتائج بہتر بنانا

Hoard

مشمولات

Closing Date