Περιοχή: Μακεδονία--Europe
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 21 έως 40 από συνολικά 45
Σημείο εύρεσης
Philippi environs, Macedonia
Αποθέτης
140 B.C.
Ανεύρεση
before 1965
Περιγραφή
25 coins
Σημείο εύρεσης
Mikrochorion, Drama district, Macedonia
Αποθέτης
200 B.C.-100 B.C.
Ανεύρεση
1938
Περιγραφή
37 coins
Σημείο εύρεσης
Platania, near Drama, Macedonia
Αποθέτης
200 B.C.-100 B.C.
Ανεύρεση
1957
Περιγραφή
32+ coins
Παραπομπή
Varoucha, BCH 1958, pp. 651; 1960, p. 486 (the two entries would seem to belong to the same hd.)
Σημείο εύρεσης
Greece
Αποθέτης
320 B.C.-315 B.C.
Ανεύρεση
1912-1913
Περιγραφή
7+ coins
Σημείο εύρεσης
Greece, northern
Αποθέτης
310 B.C.-300 B.C.
Ανεύρεση
1966-1966
Περιγραφή
350 coins
Σημείο εύρεσης
Tutrakan, c. 50 km. W of Silistra, Bulgaria
Αποθέτης
330 B.C.-300 B.C.
Ανεύρεση
1964
Περιγραφή
20+ coins
Παραπομπή
Gerasimov, BIAB 28 (1965), p. 250
Σημείο εύρεσης
Malko Topolovo, c. 30 km. SE of Plovdiv, Bulgaria
Αποθέτης
285 B.C.-275 B.C.
Ανεύρεση
1940
Περιγραφή
96+ coins
Παραπομπή
Gerasimov, BIAB 14 (1940-2), p. 283
Σημείο εύρεσης
Anadol (now Domanskoe), Reni raion, (46, 74) Odessa oblast, Ukraine
Αποθέτης
228 B.C.-220 B.C.
Ανεύρεση
1895
Περιγραφή
1200 coins
Παραπομπή
DAK 1895, p. 21, OAK 1895 (publ. 1897), p. 53, Pridik, IAK 3 (1902), pp. 58-92, illus. (lists 979 coins); IAK 7 (1903), p. 100, Seyrig, RN 1969, pp. 36-45
Σημείο εύρεσης
Büyükçekmece, c. 30 km. W of Istanbul (anc. Byzantium), Thrace
Αποθέτης
220 B.C.-200 B.C.
Ανεύρεση
1952
Περιγραφή
184 coins
Παραπομπή
Thompson, ANSMN 6 (1954), pp. 11-34, illus.
Σημείο εύρεσης
Ablanica, c. 70 km. S of Pazardzik, Bulgaria
Αποθέτης
170 B.C.-160 B.C.
Ανεύρεση
1940
Περιγραφή
36+ coins
Παραπομπή
Gerasimov, BIAB 14 (1940-2), p. 282
Σημείο εύρεσης
Zlatograd, c. 55 km. SE of Smoljan, Bulgaria
Αποθέτης
90 B.C.-80 B.C.
Ανεύρεση
1967
Περιγραφή
9+ coins
Σημείο εύρεσης
Kamenica, c. 47 km. S of Pazardzik, Bulgaria
Αποθέτης
90 B.C.-80 B.C.
Ανεύρεση
1937
Περιγραφή
15 coins
Παραπομπή
Gerasimov, BIAB 12 (1938), p. 452
Σημείο εύρεσης
Belica, c. 70 km. S of Sofia, Bulgaria
Αποθέτης
100 B.C.-1 B.C.
Ανεύρεση
1956
Περιγραφή
112+ coins
Παραπομπή
Gerasimov, BIAB 22 (1959), p. 357, Lewis, NC 1962, p. 285, Thompson, Athens, p. 522; NC 1962, pp. 314-5
Σημείο εύρεσης
Olbia (mod. Parutino), Ochakov raion, Nikolaev oblast, Ukraine
Αποθέτης
300 B.C.-200 B.C.
Ανεύρεση
1948
Περιγραφή
36 coins
Σημείο εύρεσης
Asia Minor, western
Αποθέτης
460 B.C.
Περιγραφή
50 coins
Σημείο εύρεσης
Ephesus, Ionia
Αποθέτης
305 B.C.
Ανεύρεση
1912-1912
Περιγραφή
20 coins
Παραπομπή
Milne, NC 1913, pp. 395-7
Σημείο εύρεσης
Sardes, Lydia
Αποθέτης
214 B.C.
Ανεύρεση
1911
Περιγραφή
72 coins
Παραπομπή
Bell, Sardis XI (Leiden, 1916), pp. vf., 7 ff., Franke, AM 1961, pp. 203 ff.
Σημείο εύρεσης
Asia Minor
Αποθέτης
315 B.C.
Ανεύρεση
1964
Περιγραφή
48+ coins
Σημείο εύρεσης
Ras Shamra (anc. Ugarit), c. 10 km. N of Latakia (anc. Laodiceia ad Mare), Seleucis
Αποθέτης
525 B.C.-520 B.C.
Ανεύρεση
1936
Περιγραφή
39 coins
Παραπομπή
Kraay, NC 1956, p. 48, May, Abdera, pp. 4, 52, 61, Schaeffer, Mélanges Dussaud 1 (Paris, 1939), pp. 461-87, illus., Schlumberger, L'argent grec, p. 10, no. 21, Schwabacher, OpuscArch. 6 (1950), pp. 141 f.
Σημείο εύρεσης
Jordan, Hauran region, near anc. Bostra
Αποθέτης
445 B.C.
Ανεύρεση
1967
Περιγραφή
113 coins
Παραπομπή
Kraay-Moorey, RN 1968, pp. 182 ff., Starr, Athenian Coinage, pp. 63, 81, 85, 88
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 21 έως 40 από συνολικά 45

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Hoard

Περιεχόμενα

Closing Date