Περιοχή:
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 21 έως 40 από συνολικά 59
Σημείο εύρεσης
Sâdievo, c. 26 km. N of Burgas, Bulgaria
Αποθέτης
125 B.C.-100 B.C.
Ανεύρεση
1963
Περιγραφή
52 coins
Παραπομπή
Gerasimov, BIAB 27 (1964), p. 244
Σημείο εύρεσης
Târgoviste, Bulgaria
Αποθέτης
125 B.C.-100 B.C.
Ανεύρεση
1956
Περιγραφή
23+ coins
Παραπομπή
Gerasimov, BIAB 22 (1959), p. 359
Σημείο εύρεσης
Bâlgarevo, c. 60 km. N of Varna, Bulgaria
Αποθέτης
100 B.C.
Ανεύρεση
1968
Περιγραφή
8 coins
Σημείο εύρεσης
Biser, c. 46 km. E of Haskovo, Bulgaria
Αποθέτης
200 B.C.-1 B.C.
Ανεύρεση
1967
Περιγραφή
20 coins
Σημείο εύρεσης
Marasesti, c. 73 km. NW of Galati, Rumania
Αποθέτης
100 B.C.-70 B.C.
Ανεύρεση
1909
Περιγραφή
800 coins
Παραπομπή
Iliescu, Caiet selectiv 8 (1963), p. 329 (1 Alexander), Moisil, BSNR 11 (1914), pp. 25-6; CNA 14 (1939), pp. 142-3
Σημείο εύρεσης
Burgas district, Bulgaria
Αποθέτης
100 B.C.-70 B.C.
Ανεύρεση
1966
Περιγραφή
132+ coins
Παραπομπή
Gerasimov, BIAB 30 (1967), p. 187
Σημείο εύρεσης
Adrianople (now Edirne), Thrace
Αποθέτης
85 B.C.
Ανεύρεση
1925-1925
Περιγραφή
75 coins
Παραπομπή
Robert, Études, p. 5, note 3
Σημείο εύρεσης
Develt (anc. Deultum), 27 km. S of Burgas, Bulgaria
Αποθέτης
100 B.C.-75 B.C.
Ανεύρεση
1951
Περιγραφή
47+ coins
Παραπομπή
Gerasimov, BIAB 20 (1955), p. 603
Σημείο εύρεσης
Graničar, c. 30 km. N of Varna, Bulgaria
Αποθέτης
90 B.C.-60 B.C.
Ανεύρεση
1954
Περιγραφή
5+ coins
Παραπομπή
Gerasimov, BIAB 20 (1955), p. 609
Σημείο εύρεσης
Tuapse environs, Krasnodar Territory, RSFSR
Αποθέτης
200 B.C.-170 B.C.
Ανεύρεση
1908
Περιγραφή
90-96 coins
Παραπομπή
Pakhomov I, 17 (inexact; = Noe 48), Sal'nikov, SA 1960, no. 4, p. 172, no. 5, Zograph, NC 1925, pp. 29-52; "Zolotye monety," 36
Σημείο εύρεσης
Pergamum, Mysia
Αποθέτης
201 B.C.
Ανεύρεση
1960
Περιγραφή
22 coins
Παραπομπή
Boehringer in Altertümer aus Pergamon XI.1 (Berlin, 1968), pp. 16, 132-4, illus.; Zur Chronologie, pp. 162-71, illus.
Σημείο εύρεσης
Çesme (anc. Erythrae), Ionia
Αποθέτης
70 B.C.-65 B.C.
Ανεύρεση
1960
Περιγραφή
38+ coins
Παραπομπή
Thompson, Athens, p. 448, note 1
Σημείο εύρεσης
Asia Minor, northern
Αποθέτης
325 B.C.-300 B.C.
Ανεύρεση
1960
Περιγραφή
"many" AR: Uncertain count noted in IGCH including 2 [uncertain], which each has been counted as 1. Then, the total count comes to 2 coins of a group of at least 2+ coins
Παραπομπή
Le Rider, Deux trim's, p. 44
Σημείο εύρεσης
Izmit (anc. Nicomedia), Bithynia
Αποθέτης
320 B.C.-300 B.C.
Ανεύρεση
1948
Περιγραφή
434 coins
Παραπομπή
Le Rider, Deux trésors, pp. 15 ff., Schönert-Geiss, Münzprägung Byzantion, Register s. v. Fund von Izmit
Σημείο εύρεσης
Kizakli, near Amasya (anc. Amasia), Pontus
Αποθέτης
235 B.C.
Ανεύρεση
1939
Περιγραφή
815 coins
Παραπομπή
Seyrig, RN 1963, pp. 26, 49 f.
Σημείο εύρεσης
Asia Minor, northwestern
Αποθέτης
225 B.C.
Ανεύρεση
1929
Περιγραφή
60+ coins
Παραπομπή
Newell, WSM, p. 320, note 3, Seyrig, RN 1963, p. 26, note 1, Westermark, Philetairos, p. 15
Σημείο εύρεσης
Asia Minor, northwestern
Αποθέτης
88 B.C.
Ανεύρεση
before 1947
Περιγραφή
25 coins
Σημείο εύρεσης
Bithynia
Αποθέτης
75 B.C.
Ανεύρεση
1928
Περιγραφή
54+ coins
Παραπομπή
Pollak, ANSMN 16 (1970), pp. 45-56, illus.
Σημείο εύρεσης
Gordium
Αποθέτης
205 B.C.
Ανεύρεση
1961
Περιγραφή
100 coins
Παραπομπή
Cox, ANSMN 12 (1966), pp. 33-51, illus.
Σημείο εύρεσης
Gordium
Αποθέτης
205 B.C.-200 B.C.
Ανεύρεση
1951
Περιγραφή
114 coins
Παραπομπή
Cox, A Third Century Hoard of Tetradrachms from Gordion (Philadelphia, 1953), illus., Kleiner, ANSMN 17 (1971), p. 116, Seyrig, RN 1963, pp. 42, 59
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 21 έως 40 από συνολικά 59

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Hoard

Περιεχόμενα

Closing Date