Περιοχή:
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 21 έως 39 από συνολικά 39
Σημείο εύρεσης
Argos
Αποθέτης
300 B.C.-270 B.C.
Ανεύρεση
1966
Περιγραφή
37+ coins
Παραπομπή
Hackens, Antidorum W. Peremans, p. 92, note 2
Σημείο εύρεσης
Olympia, Elis
Αποθέτης
235 B.C.-225 B.C.
Ανεύρεση
1922
Περιγραφή
82 coins
Παραπομπή
Newell, NNM 39 (1929), illus., Noe, Sicyon, p. 35, Schwabacher, NC 1939, pp. 260, Warren, ANSMN 15 (1969), pp. 31 ff.
Σημείο εύρεσης
Carystus, Euboea
Αποθέτης
230 B.C.
Ανεύρεση
1945
Περιγραφή
378 coins
Παραπομπή
Robinson, NNM 124 (1952), illus. (Lot A), Wallace, NNM 134 (1956), pp. 50-52
Σημείο εύρεσης
Sicyon
Αποθέτης
220 B.C.
Ανεύρεση
1936
Περιγραφή
7 coins
Σημείο εύρεσης
Abae, Phocis
Αποθέτης
225 B.C.-200 B.C.
Ανεύρεση
1894
Περιγραφή
65 coins
Παραπομπή
JHS 1896, p. 302
Σημείο εύρεσης
Greece
Αποθέτης
300 B.C.-200 B.C.
Ανεύρεση
1937
Περιγραφή
200 coins
Σημείο εύρεσης
Kyparissia, Messenia
Αποθέτης
200 B.C.
Ανεύρεση
1936
Περιγραφή
52 coins
Παραπομπή
Constantopoulos, BCH 1936, p. 454
Σημείο εύρεσης
Peloponnesus
Αποθέτης
230 B.C.-170 B.C.
Ανεύρεση
1903
Περιγραφή
12+ coins
Παραπομπή
Wroth, NC 1905, pp. 334-5, illus. (2)
Σημείο εύρεσης
Elis
Αποθέτης
191 B.C.
Ανεύρεση
1936
Περιγραφή
235 coins
Παραπομπή
Allen, BMQ 1940, p. 34, illus. (3 Elis), Schwabacher, NC 1939, pp. 239-65, illus.
Σημείο εύρεσης
Greece, western
Αποθέτης
190 B.C.-188 B.C.
Ανεύρεση
1964
Περιγραφή
50 coins
Σημείο εύρεσης
Arcadia
Αποθέτης
165 B.C.-160 B.C.
Ανεύρεση
1929
Περιγραφή
231 coins
Παραπομπή
Crosby-Grace, NNM 74 (1936), 44 pp., illus., Dengate, ANSMN 13 (1967), pp. 105-6 (Megalopolis), Thompson, NNM 159 (1968), pp. 91-2, 110-5, Warren, ANSMN 15 (1969), pp. 31-40 (Megalopolis)
Σημείο εύρεσης
Peloponnesus
Αποθέτης
175 B.C.-150 B.C.
Ανεύρεση
1940-1940
Περιγραφή
105 coins
Σημείο εύρεσης
Zacynthus
Αποθέτης
175 B.C.-150 B.C.
Ανεύρεση
1904
Περιγραφή
172 coins
Σημείο εύρεσης
Koniska, NE of Thermon, Aetolia
Αποθέτης
150 B.C.-140 B.C.
Ανεύρεση
1962
Περιγραφή
16+ coins
Παραπομπή
Varoucha, A Delt 1964, Chronika, pp. 9-10, illus.
Σημείο εύρεσης
Achaea
Αποθέτης
150 B.C.-140 B.C.
Ανεύρεση
1940-1940
Περιγραφή
48 coins
Παραπομπή
Oeconomides, Archaiologike Analecta ex Athenōn 1968, Part II, pp. 73-6, illus.
Σημείο εύρεσης
Zacharo, near Olympia, Elis
Αποθέτης
200 B.C.-100 B.C.
Ανεύρεση
1957
Περιγραφή
98 coins
Παραπομπή
Varoucha, BCH 1958, p. 653, illus.
Σημείο εύρεσης
Corinth
Αποθέτης
30 B.C.
Ανεύρεση
1931
Περιγραφή
11 coins
Παραπομπή
Edwards, Hesperia 1937, p. 247 (offertory-box
Σημείο εύρεσης
Jordan, Hauran region, near anc. Bostra
Αποθέτης
445 B.C.
Ανεύρεση
1967
Περιγραφή
113 coins
Παραπομπή
Kraay-Moorey, RN 1968, pp. 182 ff., Starr, Athenian Coinage, pp. 63, 81, 85, 88
Σημείο εύρεσης
Naucratis (mod. El Nibeira or El Niqrâsh), 20 km. SE of Damanhûr
Αποθέτης
360 B.C.
Ανεύρεση
1905
Περιγραφή
83 coins
Παραπομπή
Eddé, RassNum. 1905, pp. 51-5, illus.; Boll. di Num. 1905, p. 129, NC 1906, "Proceedings," p. 14, Regling, ZfN 1927, p. 4
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 21 έως 39 από συνολικά 39

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Hoard

Περιεχόμενα

Closing Date