Περιοχή:
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 24
Σημείο εύρεσης
Hierapytna (mod. Hierapetra), Crete
Αποθέτης
44 B.C.-42 B.C.
Ανεύρεση
1933
Περιγραφή
360+ coins
Παραπομπή
Kambanis, BCH 1938, pp. 75-6, Lewis, NC 1962, p. 283, Raven, NC 1938, pp. 133-55, illus., Thompson, Athens, pp. 516-7; NC 1962, pp. 313-4
Σημείο εύρεσης
Sardes, Lydia
Αποθέτης
220 B.C.-214 B.C.
Ανεύρεση
1911
Περιγραφή
55 coins
Παραπομπή
Bell, Sardis XI (Leiden, 1916), pp. vf., pp. 1 ff., Franke, AM 1961, pp. 203 ff. (190/89 B.C.), Seyrig, RN 1963, pp. 23, 42
Σημείο εύρεσης
Balikesir, Mysia
Αποθέτης
135 B.C.-130 B.C.
Ανεύρεση
1958
Περιγραφή
100 coins
Σημείο εύρεσης
Yesilhisar environs, near Savastepe (anc. Ceraseis), Mysia
Αποθέτης
130 B.C.
Ανεύρεση
1963
Περιγραφή
104 coins
Παραπομπή
Oçlay, Istanbul ArkMüzYilligi 1964, pp. 58-63 (Turkish), 171-7 (English). Nos. 30-37, 69-70 and 91 are intrusions
Σημείο εύρεσης
Sahnali, near Dalama (anc. Euhippe), Caria
Αποθέτης
130 B.C.-125 B.C.
Ανεύρεση
1952
Περιγραφή
18 coins
Παραπομπή
Atlan, Belleten 1960, pp. 485-91, Onat, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Cografya Fakültesi Dergisi 1959, pp. 139-44, illus.
Σημείο εύρεσης
Karacabey (formerly Mihaliç; anc. Miletopolis), Mysia
Αποθέτης
75 B.C.
Ανεύρεση
1929
Περιγραφή
271 coins
Παραπομπή
Regling, Frankfurter Münzzeitung 1932, pp. 506-10
Σημείο εύρεσης
Kizakli, near Amasya (anc. Amasia), Pontus
Αποθέτης
235 B.C.
Ανεύρεση
1939
Περιγραφή
815 coins
Παραπομπή
Seyrig, RN 1963, pp. 26, 49 f.
Σημείο εύρεσης
Giresun (anc. Cerasus-Pharnacia), Pontus
Αποθέτης
80 B.C.
Ανεύρεση
1933
Περιγραφή
55 coins
Παραπομπή
Thompson, Athens, pp. 524 f.
Σημείο εύρεσης
Afyon-Karahissar (anc. Prymnessus), Phrygia
Αποθέτης
170 B.C.-133 B.C.
Ανεύρεση
1876-1876
Περιγραφή
120+ coins
Παραπομπή
Meyer, ZfN 1876, p. 149
Σημείο εύρεσης
Asia Minor
Αποθέτης
150 B.C.-145 B.C.
Ανεύρεση
1876
Περιγραφή
54 coins
Παραπομπή
Bunbury, NC 1883, pp. 192 f., illus.
Σημείο εύρεσης
Asia Minor
Αποθέτης
150 B.C.-140 B.C.
Ανεύρεση
1962
Περιγραφή
71+ coins
Παραπομπή
Boehringer, Zur Chronologie, pp. 183-5, illus. (Lot A)
Σημείο εύρεσης
Asia Minor
Αποθέτης
125 B.C.
Ανεύρεση
1928
Περιγραφή
158+ coins
Παραπομπή
Hill, NC 1929, pp. 73-6
Σημείο εύρεσης
Asia Minor
Αποθέτης
100 B.C.
Ανεύρεση
before 1955
Περιγραφή
43+ coins
Σημείο εύρεσης
Asia Minor
Αποθέτης
95 B.C.-90 B.C.
Ανεύρεση
1970
Περιγραφή
30+ coins
Σημείο εύρεσης
Asia Minor
Αποθέτης
50 B.C.-40 B.C.
Ανεύρεση
1971
Περιγραφή
29+ coins
Σημείο εύρεσης
Asia Minor
Αποθέτης
100 B.C.-1 B.C.
Ανεύρεση
1722-1722
Περιγραφή
10 coins
Παραπομπή
Milne, NC 1927, p. 189
Σημείο εύρεσης
Asia Minor
Αποθέτης
100 B.C.-1 B.C.
Ανεύρεση
1968
Περιγραφή
200 coins
Σημείο εύρεσης
Nisibis, Mesopotamia
Αποθέτης
31 B.C.-1 B.C.
Ανεύρεση
1955
Περιγραφή
624 coins
Παραπομπή
Seyrig, RN 1955, pp. 85-128, illus.; 1959-60, p. 291
Σημείο εύρεσης
Susiana
Αποθέτης
138 B.C.-100 B.C.
Ανεύρεση
1965
Περιγραφή
492 coins
Παραπομπή
Fischer, Chiron 1 (1971), p. 171, note 10, Houghton-Le Rider, RN 1966, pp. 111-27, illus., Le Rider, RN 1969, pp. 18-22, illus., Strauss, RN 1971, pp. 109-40, illus.
Σημείο εύρεσης
Khisht Tepe on the Oxus River, province of Qunduz, c. 110 km. E of Balkh (anc. Bactra, Bactriana)
Αποθέτης
140 B.C.-100 B.C.
Ανεύρεση
1946
Περιγραφή
627+ coins
Παραπομπή
Bivar, NNM India 3 (1955), illus. (= JNSI 1955, pp. 37-52), Curiel-Fussman, Le trésor monétaire de Qunduz (Paris, 1965), illus.
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 24

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Hoard

Περιεχόμενα

Closing Date