Περιοχή:
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 761 έως 780 από συνολικά 789
Σημείο εύρεσης
Gombad, near Gorgan, in anc. Hyrcania
Αποθέτης
100 B.C.-53 B.C.
Ανεύρεση
1955
Περιγραφή
13000 coins
Παραπομπή
Le Rider, Suse, p. 394, note 2; p. 444, note 3, Mørkholm, INJ (1965-6, publ. 1970), p. 12, Simonetta, NC 1966, pp. 29-30
Σημείο εύρεσης
Susa, Susiana
Αποθέτης
31 B.C.-1 B.C.
Ανεύρεση
1927-1928
Περιγραφή
1427 coins
Παραπομπή
Le Rider, Suse, pp. 250-1, illus., de la Fuÿe-Unvalla, MMAP 1934, pp. 28-60
Σημείο εύρεσης
Susa
Αποθέτης
30 B.C.-1 B.C.
Ανεύρεση
1951-1952
Περιγραφή
68 coins
Παραπομπή
Le Rider, Suse, pp. 251-2, illus.
Σημείο εύρεσης
Susa
Αποθέτης
28 B.C.-1 B.C.
Ανεύρεση
1909-1909
Περιγραφή
50+ coins
Παραπομπή
Hill, NNM 14 (1922)
Σημείο εύρεσης
Balkh (anc. Bactra) environs, Bactriana
Αποθέτης
390 B.C.-380 B.C.
Ανεύρεση
1966
Περιγραφή
170+ coins
Παραπομπή
Troxell-Spengler, ANSMN 15 (1969), pp. 1-19, illus.
Σημείο εύρεσης
Dzungary, NW Sin Kiang, China
Αποθέτης
300 B.C.-200 B.C.
Ανεύρεση
1918
Περιγραφή
16 coins
Παραπομπή
Biehl, BlM 1923, pp. 445-9, illus.
Σημείο εύρεσης
Oxus River (Takhti-Kubad, at junction of modern Vaksh and Piandzh Rivers), Shaartuz raion, Tadzhikistan (anc. Sogdiana)
Αποθέτης
180 B.C.-170 B.C.
Ανεύρεση
1887
Περιγραφή
1500 coins
Παραπομπή
BMC Arabia, pp. CXLVIII-CLV, Bellinger, ANSMN 10 (1962), pp. 51-67, Cunningham, JASB 1881, pp. 151-86; 1883, pp. 64, 258, Dalton, The Treasure of the Oxus (London, 1905; 2nd ed. 1926), Gardner, NC 1879, pp. 1-12; 1881, p. 12, Hill, AttiMemIIN III.2 (1919), pp. 23-33, Regling, ZfN 1928, p. 96, Robinson, Iraq 1950, p. 51, Schlumberger, L'argent grec, pp. 46-9, Whitehead, NC 1943, pp. 66-8, Zeimal'-Zeimal' IzvOtdelObshchestNaukANTSSR (Dushanbe, 1962), pp. 40-5
Σημείο εύρεσης
Kitab, c. 80 km. S of Samarkand, Uzbekistan (anc. Sogdiana)
Αποθέτης
200 B.C.-150 B.C.
Ανεύρεση
1906
Περιγραφή
100+ coins
Παραπομπή
Masson, Izv. Sredazkomstaris 3 (Tashkent, 1928), p. 284, Vasmer, p. 282, no. 1
Σημείο εύρεσης
Khisht Tepe on the Oxus River, province of Qunduz, c. 110 km. E of Balkh (anc. Bactra, Bactriana)
Αποθέτης
140 B.C.-100 B.C.
Ανεύρεση
1946
Περιγραφή
627+ coins
Παραπομπή
Bivar, NNM India 3 (1955), illus. (= JNSI 1955, pp. 37-52), Curiel-Fussman, Le trésor monétaire de Qunduz (Paris, 1965), illus.
Σημείο εύρεσης
Bukhara, Uzbekistan (anc. Sogdiana)
Αποθέτης
200 B.C.-100 B.C.
Ανεύρεση
1821
Περιγραφή
4 coins
Παραπομπή
Tychsen, Comment. Soc. Reg. Scient. Göttingensis, Classis hist. et phil. 1823, pp. 3-16, illus.
Σημείο εύρεσης
Tali-Murdapatou, near Bukhara, Uzbekistan (anc. Sogdiana)
Αποθέτης
200 B.C.-100 B.C.
Ανεύρεση
1938
Περιγραφή
78+ coins
Παραπομπή
Masson, Sbornik Studencheskikh rabot Sredneaziatskogo Gosudarstvennogo Universiteta 3 (Tashkent, 1951), p. 68
Σημείο εύρεσης
Cabul (anc. Cabura), Paropamisadae
Αποθέτης
380 B.C.
Ανεύρεση
1933
Περιγραφή
115+ coins
Παραπομπή
Schlumberger, L'argent grec, pp. 3-6, 31-45, illus.
Σημείο εύρεσης
Bhir Mound, Taxila, Punjab, Pakistan
Αποθέτης
300 B.C.-290 B.C.
Ανεύρεση
1924
Περιγραφή
1167 coins
Παραπομπή
Marshall, Taxila 1-2 (Cambridge, 1951), pp. 105-6, 110-11, 751, 795, 834-5, 843-50, 853-5
Σημείο εύρεσης
Bhir Mound
Αποθέτης
240 B.C.-200 B.C.
Ανεύρεση
1913
Περιγραφή
167 coins
Παραπομπή
Marshall, Taxila 1-2 (Cambridge, 1951), pp. 105-6, 110-11, 751, 798, 835, 843, 850-2, 854
Σημείο εύρεσης
Kangra district, c. 140 km. NE of Amritsar, Punjab, India
Αποθέτης
200 B.C.-100 B.C.
Ανεύρεση
1853
Περιγραφή
AR: Uncertain count noted in IGCH including 6 [uncertain], which have been counted as 1. Then, the total count comes to at least 6 coins
Παραπομπή
Cunningham, NC 1873, p. 209
Σημείο εύρεσης
Rajjar, near Charsadda (anc. Peucolaotis), Gandhara, Pakistan
Αποθέτης
100 B.C.-1 B.C.
Ανεύρεση
1946-1946
Περιγραφή
AE: Uncertain count noted in IGCH including 6 [uncertain], which have been counted as 1. Then, the total count comes to at least 6 coins
Παραπομπή
Haughton, NC 1946, p. 144, Not certainly a hd.
Σημείο εύρεσης
Sonipat, c. 45 km. N of New Delhi, India
Αποθέτης
100 B.C.-1 B.C.
Ανεύρεση
1871
Περιγραφή
1000-2000 coins
Παραπομπή
BMC India, Greek and Scythic Kings (1886), p. xxxvi, Cunningham, NC 1872, pp. 158-69
Σημείο εύρεσης
Taranto, Calabria
Αποθέτης
508 B.C.
Ανεύρεση
1911
Περιγραφή
600 coins
Παραπομπή
Babelon, RN 1912, pp. 1-40, illus. (= Mélanges 4, pp. 304-43), Kraay, NC 1956, p. 49, Orsi, AttiMemIIN 1919, p. 29, Vlasto, through whose hands the bulk of the hd. passed, was convinced that the whole formed a single find. This firsthand opinion should carry more weight than Orsi's subsequent claim that the "hoard" was a conflation of several finds
Σημείο εύρεσης
Battaglia, near Campli, 16 km. SE of Ascoli Piceno, Picenum
Αποθέτης
77 B.C.-1 B.C.
Ανεύρεση
1893
Περιγραφή
40 coins
Παραπομπή
Bernabei, NSc 1894, p. 190, Regling, ZfN 1928, p. 98
Σημείο εύρεσης
Avola, Mammanelli, 20 km. SW of Syracuse
Αποθέτης
370 B.C.
Ανεύρεση
1914
Περιγραφή
200 coins
Παραπομπή
BMCArabia, pp. cxxxii f., Currò Pisanò, AIIN 1962-4, pp. 224, 236, Orsi, AttiMeraIIN 1917, pp. 5-30, illus.
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 761 έως 780 από συνολικά 789

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Hoard

Περιεχόμενα

Closing Date