Περιοχή:
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 21 έως 40 από συνολικά 87
Σημείο εύρεσης
Canea (anc. Cydonia) environs, Crete
Αποθέτης
150 B.C.
Ανεύρεση
1922
Περιγραφή
1154+ coins
Παραπομπή
Milne, NC 1943, p. 84 (Oxford lot ex Evans), Robert, Études, pp. 197-8, Robinson, NC 1928, pp. 172 ff., Seager, NNM 23 (1924)
Σημείο εύρεσης
Naxos
Αποθέτης
150 B.C.
Ανεύρεση
1926
Περιγραφή
72 coins
Παραπομπή
Oikonomos, Praktika 3 (1928), pp. 25-33, Robert, Études, pp. 161-2, Thompson, Athens, pp. 477-8
Σημείο εύρεσης
Olympia, Elis
Αποθέτης
145 B.C.-140 B.C.
Ανεύρεση
1939
Περιγραφή
850 coins
Παραπομπή
Dengate, ANSMN 13 (1967), pp. 57-110, illus. (Megalopolis), Thompson, NNM 159 (1968), pp. 110-15 (Achaean League), Warren, ANSMN 15 (1969), pp. 31-40 (Megalopolis)
Σημείο εύρεσης
Delos
Αποθέτης
130 B.C.-70 B.C.
Ανεύρεση
1906
Περιγραφή
20 coins
Παραπομπή
Svoronos, JIAN 1911, p. 76
Σημείο εύρεσης
Axus, Crete
Αποθέτης
100 B.C.-70 B.C.
Ανεύρεση
1961
Περιγραφή
98+ coins
Παραπομπή
Varoucha, Pepragmena tou B' Diethnous Kretologikou Synedriou, 2 (Athens, 1968), pp. 214-5
Σημείο εύρεσης
Delos
Αποθέτης
88 B.C.-25 B.C.
Ανεύρεση
1909
Περιγραφή
106 coins
Παραπομπή
Svoronos, JIAN 1913, pp. 40-1. The publication has three separate entries, each a pot hd. from the same general area (nos. 6-7, 13, 14). It is perhaps doubtful that a single hd. is involved
Σημείο εύρεσης
Delos
Αποθέτης
88 B.C.
Ανεύρεση
1964
Περιγραφή
64 coins
Παραπομπή
Hackens-Levy, BCH 1965, pp. 503-34 (coins), 535-66 (jewelry), illus.
Σημείο εύρεσης
Gortyna (mod. Aghioi Dheka), Crete
Αποθέτης
87 B.C.-85 B.C.
Ανεύρεση
1966
Περιγραφή
329 coins
Παραπομπή
Price, RN 1966, pp. 128-43, illus.
Σημείο εύρεσης
Cavalla (anc. Neapolis), Macedonia
Αποθέτης
280 B.C.-270 B.C.
Ανεύρεση
1951
Περιγραφή
342 coins
Σημείο εύρεσης
Čerpaev, Veliko Târnovo district, Bulgaria
Αποθέτης
200 B.C.-170 B.C.
Ανεύρεση
1957
Περιγραφή
51 coins
Παραπομπή
Gerasimov, BIAB 22 (1959), p. 363
Σημείο εύρεσης
Yenikeui, near Amphipolis, Macedonia
Αποθέτης
175 B.C.-165 B.C.
Ανεύρεση
1899
Περιγραφή
13 coins
Παραπομπή
Perdrizet, RN 1903, p. 324, Robert, Études, p. 206
Σημείο εύρεσης
Propontis, Thracian Coast
Αποθέτης
180 B.C.
Ανεύρεση
1950
Περιγραφή
200 coins
Παραπομπή
Seyrig, RN 1963, pp. 14-5 (for attribution of some Pella issues to Philip V), Thompson, NC 1962, p. 317, note 3
Σημείο εύρεσης
Rhodes
Αποθέτης
525 B.C.-500 B.C.
Ανεύρεση
1941-1941
Περιγραφή
10+ coins
Σημείο εύρεσης
Rhodes
Αποθέτης
450 B.C.
Ανεύρεση
1880
Περιγραφή
41+ coins
Παραπομπή
Naster, Lucien de Hirsch (Brussels, 1959), p. 148, no. 887
Σημείο εύρεσης
Ionia
Αποθέτης
500 B.C.-400 B.C.
Ανεύρεση
1940-1940
Περιγραφή
22 coins
Σημείο εύρεσης
Durasalar, near Bigadiç (anc. Abbaitis), Mysia
Αποθέτης
390 B.C.
Ανεύρεση
1956
Περιγραφή
111 coins
Παραπομπή
Artuk, Istanbul ArchhMüzYilligi 1958, p. 85, Barron, Samos, pp. 116 f.
Σημείο εύρεσης
Marmaris (anc. Physcus), Caria
Αποθέτης
390 B.C.-380 B.C.
Ανεύρεση
1965
Περιγραφή
100 coins
Σημείο εύρεσης
Chalki, island near Rhodes
Αποθέτης
380 B.C.
Ανεύρεση
1903
Περιγραφή
208 coins
Σημείο εύρεσης
Asia Minor, western
Αποθέτης
380 B.C.
Ανεύρεση
1966-1967
Περιγραφή
16 coins
Σημείο εύρεσης
Marmaris (anc. Physcus) environs, Caria
Αποθέτης
360 B.C.
Ανεύρεση
1970-1971
Περιγραφή
84+ coins
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 21 έως 40 από συνολικά 87

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Hoard

Περιεχόμενα

Closing Date