Νομισματοκοπείο: Νεσέμπαρ
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 39
Σημείο εύρεσης
Gorna Orjahovica, c. 7 km. N of Veliko Târnovo, Bulgaria
Αποθέτης
125 B.C.
Ανεύρεση
1939
Περιγραφή
355 coins
Παραπομπή
Gerasimov, BIAB 13 (1939), p. 342
Σημείο εύρεσης
Samovodene, just N of Veliko Târnovo, Bulgaria
Αποθέτης
125 B.C.
Ανεύρεση
1933
Περιγραφή
75 coins
Παραπομπή
Gerasimov, BIAB 8 (1934), p. 469; BullSocArch Varna 10 (1956), p. 74
Σημείο εύρεσης
Hotnica, c. 12 km. N of Veliko Târnovo, Bulgaria
Αποθέτης
125 B.C.-100 B.C.
Ανεύρεση
1961
Περιγραφή
63+ coins
Παραπομπή
Gerasimov, BIAB 26 (1963), p. 265
Σημείο εύρεσης
Mindja, c. 18 km. E of Veliko Târnovo, Bulgaria
Αποθέτης
50 B.C.
Ανεύρεση
1959
Περιγραφή
10 coins
Παραπομπή
Gerasimov, BIAB 25 (1962), p. 231
Σημείο εύρεσης
Ioan Corvin (formerly Cuzgun) c. 37 km. E of Calarasi, Rumania
Αποθέτης
330 B.C.-320 B.C.
Ανεύρεση
1905
Περιγραφή
207+ coins
Παραπομπή
Moisil, CNA 1923, p. 18; Buletinul stiintific 1950, p. 55, von Renner, Zeitschrift für Münzund Medaillenkunde 1906, pp. 97-106, illus.
Σημείο εύρεσης
Kladenzi, Sumen district, Bulgaria
Αποθέτης
330 B.C.-320 B.C.
Ανεύρεση
1949
Περιγραφή
3+ coins
Σημείο εύρεσης
Constanta (anc. Tomis), Rumania
Αποθέτης
330 B.C.-320 B.C.
Ανεύρεση
1938-1942
Περιγραφή
30-40 coins
Παραπομπή
Moisil, Cabinetul numismatic 1938-42, p. 5, nos. 40,42
Σημείο εύρεσης
Kosarica, c. 30 km. N of Burgas, Bulgaria
Αποθέτης
325 B.C.-310 B.C.
Ανεύρεση
1959
Περιγραφή
95 coins
Παραπομπή
Gerasimov, BIAB 25 (1962), p. 230
Σημείο εύρεσης
Nesebâr (anc. Mesembria), c. 40 km. NE of Burgas, Bulgaria
Αποθέτης
300 B.C.
Ανεύρεση
1959
Περιγραφή
17 coins
Παραπομπή
Gerasimov, BIAB 25 (1962), p. 231
Σημείο εύρεσης
Anadol (now Domanskoe), Reni raion, (46, 74) Odessa oblast, Ukraine
Αποθέτης
228 B.C.-220 B.C.
Ανεύρεση
1895
Περιγραφή
1200 coins
Παραπομπή
DAK 1895, p. 21, OAK 1895 (publ. 1897), p. 53, Pridik, IAK 3 (1902), pp. 58-92, illus. (lists 979 coins); IAK 7 (1903), p. 100, Seyrig, RN 1969, pp. 36-45
Σημείο εύρεσης
Büyükçekmece, c. 30 km. W of Istanbul (anc. Byzantium), Thrace
Αποθέτης
220 B.C.-200 B.C.
Ανεύρεση
1952
Περιγραφή
184 coins
Παραπομπή
Thompson, ANSMN 6 (1954), pp. 11-34, illus.
Σημείο εύρεσης
Silistra district, Bulgaria
Αποθέτης
250 B.C.-200 B.C.
Ανεύρεση
1947
Περιγραφή
9+ coins
Παραπομπή
Gerasimov, BIAB 17 (1950), p. 322
Σημείο εύρεσης
Nesebâr (anc. Mesembria) environs, c. 40 km. NE of Burgas, Bulgaria
Αποθέτης
300 B.C.-150 B.C.
Ανεύρεση
1935
Περιγραφή
41 coins
Παραπομπή
Gerasimov, BIAB 11 (1937), p. 319
Σημείο εύρεσης
Ajtos environs, c. 25 km. NW of Burgas, Bulgaria
Αποθέτης
300 B.C.-100 B.C.
Ανεύρεση
1931
Περιγραφή
80 coins
Παραπομπή
Mouchmov, BIAB 7 (1932-3), p. 424
Σημείο εύρεσης
Burgas district, Bulgaria
Αποθέτης
300 B.C.-100 B.C.
Ανεύρεση
1968
Περιγραφή
112 coins
Σημείο εύρεσης
Nesebâr (anc. Mesembria), c. 40 km. NE of Burgas, Bulgaria
Αποθέτης
300 B.C.-100 B.C.
Ανεύρεση
1921-1922
Περιγραφή
500+ coins
Παραπομπή
Mouchmov, BIAB 1 (1921-2), p. 243
Σημείο εύρεσης
Bratovo, c. 4 km. W of Burgas, Bulgaria
Αποθέτης
300 B.C.-100 B.C.
Ανεύρεση
1955
Περιγραφή
1500 coins
Παραπομπή
Gerasimov, BIAB 21 (1957), p. 323; 22 (1959), p. 361, SM 1958, p. 22
Σημείο εύρεσης
Rumania
Αποθέτης
200 B.C.-190 B.C.
Ανεύρεση
1936
Περιγραφή
22+ coins
Σημείο εύρεσης
Malomir, c. 30 km. S of Sumen, Bulgaria
Αποθέτης
190 B.C.
Ανεύρεση
1965
Περιγραφή
23+ coins
Παραπομπή
Gerasimov, BIAB 29 (1966), p. 212
Σημείο εύρεσης
Propontis, Thracian Coast
Αποθέτης
180 B.C.
Ανεύρεση
1950
Περιγραφή
200 coins
Παραπομπή
Seyrig, RN 1963, pp. 14-5 (for attribution of some Pella issues to Philip V), Thompson, NC 1962, p. 317, note 3
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 39

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Hoard

Περιεχόμενα

Closing Date