Νομισματοκοπείο: Κως
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 23
Σημείο εύρεσης
Cyclades
Αποθέτης
500 B.C.
Ανεύρεση
1889
Περιγραφή
145+ coins
Παραπομπή
Greenwell, NC 1890, pp. 13-9, illus.
Σημείο εύρεσης
Asia Minor, western
Αποθέτης
500 B.C.
Ανεύρεση
1893-1893
Περιγραφή
76+ coins
Παραπομπή
Mørkholm, SNR 1971, pp. 79-91, illus.
Σημείο εύρεσης
Asia Minor, western
Αποθέτης
370 B.C.
Ανεύρεση
1856-1856
Περιγραφή
4+ coins
Παραπομπή
Barron, Samos, p. 117, Gardner, NC 1882, p. 256
Σημείο εύρεσης
Mugla (anc. Pisye), Caria
Αποθέτης
340 B.C.
Ανεύρεση
1950
Περιγραφή
200 coins
Σημείο εύρεσης
Calymna
Αποθέτης
335 B.C.
Ανεύρεση
1823
Περιγραφή
10000? AR: 1 coin noted in IGCH in addition to 16 [uncertain], which each has been counted as 1. Added 9983 coins to the hoard contents. Then, the total count comes to 10000? coins
Παραπομπή
Borrell, NC 1846-7, pp. 165 f., Schlumberger, L'argent grec, p. 6, no. 4, Six, NC 1877, p. 81
Σημείο εύρεσης
Pithyos on Chios, Ionia
Αποθέτης
334 B.C.-332 B.C.
Ανεύρεση
1885
Περιγραφή
225 coins
Παραπομπή
Baldwin, AJN 1914, pp. 48-52, Boardman, BSA 1958-9, pp. 306 f., Löbbecke, ZfN 1887, pp. 148-57, illus., Mavrogordato, NC 1915, pp. 397-9; 1916, pp. 281-2, Schlumberger, L'argent grec, p. 8, no. 4
Σημείο εύρεσης
"Pademlik" near Datça (anc. Cnidus) Caria
Αποθέτης
330 B.C.
Περιγραφή
80 coins
Παραπομπή
Barron, Samos, p. 117, Schlumberger, L'argent grec, p. 8, no. 9
Σημείο εύρεσης
Fethiye (formerly Makri; anc. Telmessus), Lycia
Αποθέτης
340 B.C.
Ανεύρεση
1929
Περιγραφή
67 coins
Παραπομπή
Hill, NC 1930, p. 285
Σημείο εύρεσης
Pyle on Cos
Αποθέτης
300 B.C.-200 B.C.
Ανεύρεση
1953
Περιγραφή
340 coins
Παραπομπή
BCH 1954, p. 98; 1955, p. 210
Σημείο εύρεσης
Cos
Αποθέτης
300 B.C.-200 B.C.
Ανεύρεση
1912-1912
Περιγραφή
21 coins
Παραπομπή
Milne, NC 1912, pp. 14-9, illus.
Σημείο εύρεσης
Cos
Αποθέτης
300 B.C.-200 B.C.
Ανεύρεση
1912-1912
Περιγραφή
10 coins
Παραπομπή
Milne, NC 1912, pp. 19-20
Σημείο εύρεσης
Calymna, Caria
Αποθέτης
200 B.C.-175 B.C.
Ανεύρεση
1932-1934
Περιγραφή
146 coins
Παραπομπή
Kroll, ANSMN 11 (1964), pp. 83 f., Robinson, NC 1936, pp. 190-4
Σημείο εύρεσης
Cos
Αποθέτης
150 B.C.-125 B.C.
Ανεύρεση
1935
Περιγραφή
99+ coins
Παραπομπή
Kroll, ANSMN 11 (1964), pp. 81-117, illus.
Σημείο εύρεσης
Calymna, Caria
Αποθέτης
150 B.C.-125 B.C.
Ανεύρεση
1953
Περιγραφή
53+ coins
Παραπομπή
BCH 1954, p. 98
Σημείο εύρεσης
Mektepini, near Sabuncupinar (between anc. Dorylaeum and Cotiaeum), Phrygia
Αποθέτης
190 B.C.
Ανεύρεση
1956
Περιγραφή
752+ coins
Παραπομπή
Olçay-Seyrig, Le Trésor de Mektepini en Phrygie (Paris, 1965), illus.
Σημείο εύρεσης
Asia Minor, central
Αποθέτης
190 B.C.
Ανεύρεση
1924
Περιγραφή
16+ coins
Σημείο εύρεσης
Ayaz-In, c. 30 km. N of Afyon-Karahissar (anc. Prymnessus), Phrygia
Αποθέτης
190 B.C.-188 B.C.
Ανεύρεση
1953
Περιγραφή
170+ coins
Παραπομπή
Seyrig, RN 1963, pp. 26, 42, 59, 61; Trésors Levant (in press). His detailed list of varieties on file in ANS
Σημείο εύρεσης
Osmaniye (anc. Epiphaneia ), Cilicia
Αποθέτης
145 B.C.
Ανεύρεση
1968
Περιγραφή
300 coins
Σημείο εύρεσης
Mit Rahineh, near Memphis, 20 km. S of Cairo
Αποθέτης
500 B.C.
Ανεύρεση
1860
Περιγραφή
23 coins
Παραπομπή
Dressel, ZfN 1900, p. 254, May, NC 1965, pp. 1-25, no. 8(? no. 4), Regling, RE 7, col. 976, Schlumberger, L'argent grec, p. 10, no. 34, de Longperier, RN 1861, pp. 414-28, illus. (engraving) = Oevres II (1883), p. 514 (no. 1 = Potidaea; no. 2 = Paros; nos. 5, 14 = Thraco-Maced.; nos. 15-16 = Caria; no. 18 = Dicaea; nos. 10-11, 20 = unc.)
Σημείο εύρεσης
Demanhur (mod. Damanhûr, anc. Dime-n-Hor = Hermopolis parva)
Αποθέτης
500 B.C.
Ανεύρεση
1900-1901
Περιγραφή
165 coins
Παραπομπή
Barron, Samos, p. 30, Dressel-Regling, ZfN 1927, pp. 28-104, illus. (nos. 152-8 = Abdera; no. 159 = Caria), Gaebler, Stagira, nos. 3-6, 8, 10-14, 18, Kraay, NC 1956, p. 48, May, NC 1965, pp. 1-25, nos. 5-7; Abdera, nos. 2, 10, Schlumberger, L'argent grec, p. 10, no. 28
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 23

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Hoard

Περιεχόμενα

Closing Date