Νομισματοκοπείο: Philisto-Arabian issues
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 5 από συνολικά 5
Σημείο εύρεσης
Syria
Αποθέτης
380 B.C.
Ανεύρεση
1932
Περιγραφή
7 coins
Παραπομπή
Schlumberger, L'argent grec, p. 9, note 1
Σημείο εύρεσης
Phoenicia (or Palestine), date unknown
Αποθέτης
350 B.C.
Περιγραφή
8 coins
Σημείο εύρεσης
Qasr Naba near Niha, c. 19 km. NE of Zahle, Coelesyria, date unknown
Αποθέτης
340 B.C.
Περιγραφή
30 coins
Σημείο εύρεσης
Abu Shusheh, near anc. Gezer, Judaea
Αποθέτης
330 B.C.
Ανεύρεση
before 1930
Περιγραφή
77+ coins
Παραπομπή
Kadman, INCJ, hoard 1, Lambert, QDAP 1933, pp. 1-10, illus., Naster, INCJ, pp. 5, 18-26, Newell, NNM 82 (1938), pp. 47-58, illus., Robinson, NC 1936, p. 199, Schlumberger, L'argent grec, p. 9, no. 17
Σημείο εύρεσης
Tell el Maskhouta (anc. Pithom-Heroopolis), 17 km. W of Ismailia
Αποθέτης
400 B.C.-370 B.C.
Ανεύρεση
1947-1948
Περιγραφή
6000+ coins
Παραπομπή
Berry, A Numismatic Biography (Lucerne 1971), pp. 67, 69-72, nos. 355-7, 362-96, illus., Bivar, BSOAS 1961, p. 193 (possible presence of silver plate), Jungfleisch, RN 1949, pp. 27-34 (3800 coins examined), Naster, RBN 1948, pp. 5-14, illus. (305 coins examined; 1 with profile eye pl. 1, 12 but not 4th cent. type ?); 1949, pp. 124-5, Robinson, NC 1947, pp. 113-21, illus. (262 coins examined), Robinson, NC 1950, p. 298 (possible presence of Phoenician coins), Varoucha, BCH 1949, p. 520
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 5 από συνολικά 5

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Hoard

Περιεχόμενα

Closing Date