Νομισματοκοπείο: Τάρας
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 81 έως 95 από συνολικά 95
Σημείο εύρεσης
Specchia, 40 km. S of Lecce, Calabria
Αποθέτης
230 B.C.
Ανεύρεση
1952
Περιγραφή
214+ coins
Παραπομπή
Stazio, AIIN 1965-7, p. 46, Tamburello, AIIN 1954, p. 164-5
Σημείο εύρεσης
Francavilla Fontana, 35 km. E of Taranto, Calabria
Αποθέτης
230 B.C.
Ανεύρεση
1926
Περιγραφή
120 coins
Παραπομπή
Quagliati, AttiMemIIN 6 (1930), pp. 90-8, illus.
Σημείο εύρεσης
Surbo, 8 km. N of Lecce, Calabria
Αποθέτης
230 B.C.
Ανεύρεση
1928
Περιγραφή
63 coins
Παραπομπή
Breglia, AttiMemIIN 8 (1934), pp. 56-61, illus., Crawford, RRCH 37, Stazio, AIIN 1965-7, pp. 44-5
Σημείο εύρεσης
Lecce, Calabria
Αποθέτης
230 B.C.
Ανεύρεση
1961-1962
Περιγραφή
200+ coins
Σημείο εύρεσης
Taranto, Calabria
Αποθέτης
228 B.C.
Ανεύρεση
1883
Περιγραφή
1557 coins
Παραπομπή
Evans, NC 1889, pp. 165-9, 219-28
Σημείο εύρεσης
Fasano, 50 km. NW of Brindisi, Apulia
Αποθέτης
228 B.C.
Ανεύρεση
1934
Περιγραφή
179+ coins
Παραπομπή
Breglia, AttiMemIIN 8 (1934), pp. 33-55, illus.
Σημείο εύρεσης
Martina Franca, 25 km. N of Tacanto, Apulia
Αποθέτης
228 B.C.
Ανεύρεση
1912
Περιγραφή
450 coins
Σημείο εύρεσης
Canosa di Puglia (anc. Canusium), 18 km. SW of Barletta, Apulia
Αποθέτης
211 B.C.-208 B.C.
Ανεύρεση
1911
Περιγραφή
128 coins
Παραπομπή
Cesano, RIN 1912, pp. 300-4, Crawford, RRCH 86, Mattingly, Essays Robinson, pp. 213, 217, Thomsen, ERC I, p. 102
Σημείο εύρεσης
Taranto, Calabria
Αποθέτης
210 B.C.
Ανεύρεση
1908
Περιγραφή
151+ coins
Παραπομπή
Cesano, TINC 1936, p. 60, Robinson, NC 1964, p. 44, Vlasto, NC 1909, pp. 253-63, illus.; 1930, p. 537, note 37
Σημείο εύρεσης
Catanzaro environs, Bruttium
Αποθέτης
230 B.C.-200 B.C.
Ανεύρεση
1967
Περιγραφή
36 coins
Παραπομπή
Seen in commerce
Σημείο εύρεσης
Carife (near anc. Aeclanum), 24 km. SE of Benevento, Samnium
Αποθέτης
230 B.C.-200 B.C.
Ανεύρεση
1895
Περιγραφή
116 coins
Παραπομπή
Crawford, RRCH 50, Thomsen, ERC I, p. 117, de Petra, NSc 1896, p. 210
Σημείο εύρεσης
Campo Laurelli, Campobasso region, Samnium
Αποθέτης
300 B.C.-200 B.C.
Ανεύρεση
1854
Περιγραφή
99 coins
Παραπομπή
Rizzi, Bullettino Arch. Napoletano 1855, p. 130, Sambon, Recherches, p. 29, Thomsen, ERC I, p. 108
Σημείο εύρεσης
Camarina environs
Αποθέτης
289 B.C.
Ανεύρεση
1928
Περιγραφή
347 coins
Παραπομπή
Jenkins-Lewis, Carthage, (Lot A) p. 57 (first group); (Lots B and C) p. 57 (second group)
Σημείο εύρεσης
Vulcano, Lipari Islands
Αποθέτης
250 B.C.
Ανεύρεση
1896-1896
Περιγραφή
63 coins
Παραπομπή
Macdonald, NC 1896, pp. 185-90, illus., Robinson, NC 1945, pp. 96-107, illus.
Σημείο εύρεσης
Morella, 60 km. SW of Tortosa
Αποθέτης
370 B.C.-330 B.C.
Ανεύρεση
1862
Περιγραφή
21 coins
Παραπομπή
Amoros, MEAD, pp. 18, 34, 40, 50 (cf. p. 18, no. 17 for possible presence of Taras coin), Zobel y Zangroniz, MNE 1877-9, p. 118, illus., de Guadan, Numisma 16 (1955), p. 14; MPER, pp. 78-9
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 81 έως 95 από συνολικά 95

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Hoard

Περιεχόμενα

Closing Date