Νομισματοκοπείο: Μεταπόντιο
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 21 έως 40 από συνολικά 80
Σημείο εύρεσης
S. Eufemia Lamezia, 8 km. SW of Nicastro, Bruttium
Αποθέτης
400 B.C.
Ανεύρεση
1949
Περιγραφή
147 coins
Παραπομπή
Kraay, SNR 1970, p. 68, Procopio, AIIN 1954, p. 165
Σημείο εύρεσης
Calabria (anc. Bruttium)
Αποθέτης
390 B.C.
Ανεύρεση
1864
Περιγραφή
97 coins
Παραπομπή
Sambon, Recherches, p. 35
Σημείο εύρεσης
Gizzeria, 10 km. W of Nicastro, Bruttium
Αποθέτης
400 B.C.-370 B.C.
Ανεύρεση
1914
Περιγραφή
60 coins
Παραπομπή
Putorti, NSc 1914, p. 211
Σημείο εύρεσης
Maruggio, 30 km. SE of Taranto, Calabria
Αποθέτης
380 B.C.
Ανεύρεση
1905
Περιγραφή
48 coins
Παραπομπή
Quagliati, NSc 1906, pp. 215-7
Σημείο εύρεσης
Torchiarolo, 16 km. S of Brindisi, Calabria
Αποθέτης
380 B.C.
Ανεύρεση
1927
Περιγραφή
21+ coins
Παραπομπή
Quagliati, AttiMemIIN 1932, pp. 3-13, illus.
Σημείο εύρεσης
Ionian Shore, Bruttium
Αποθέτης
375 B.C.-360 B.C.
Ανεύρεση
1908
Περιγραφή
AR: 100? coins noted in IGCH in addition to 8 [uncertain], which each has been counted as 1. Then, the total count comes to at least 108 coins
Παραπομπή
Kraay, ANSMN 16 (1970), pp. 23-30 (for details of Pegasi), Vlasto, NNM 15 (1922), pp. 204-5
Σημείο εύρεσης
S. Demetrio Corone, 25 km. SW of Sybaris, Lucania
Αποθέτης
350 B.C.
Ανεύρεση
1955
Περιγραφή
15 coins
Παραπομπή
Procopio, AIIN 1956, p. 221
Σημείο εύρεσης
South Italy
Αποθέτης
370 B.C.-330 B.C.
Ανεύρεση
before 1900
Περιγραφή
5+ coins
Σημείο εύρεσης
Altamura, Apulia
Αποθέτης
370 B.C.-330 B.C.
Ανεύρεση
1960
Περιγραφή
172 coins
Σημείο εύρεσης
Taranto, Corti Vecchie, Calabria
Αποθέτης
345 B.C.
Ανεύρεση
1916
Περιγραφή
336 coins
Παραπομπή
Breglia, Memorie. Reale Accademia di Archeologia, Lettere e Belle Arti, Naples VI (1939), pp. 5-38, illus., Stazio, AIIN 1965-7, pp. 37-8
Σημείο εύρεσης
Paestum (anc. Poseidonia), Lucania
Αποθέτης
340 B.C.-330 B.C.
Ανεύρεση
1937
Περιγραφή
210 coins
Παραπομπή
Pozzi, AIIN 1962-4, pp. 109-47, illus., Stazio, AIIN 1965-7, p. 61
Σημείο εύρεσης
Lizzano, 20 km. SE of Taranto, Calabria
Αποθέτης
340 B.C.-330 B.C.
Ανεύρεση
1950
Περιγραφή
44+ coins
Παραπομπή
Tamburello, AIIN 1954, pp. 163-4
Σημείο εύρεσης
Carosino, 15 km. E of Taranto, Calabria
Αποθέτης
334 B.C.-330 B.C.
Ανεύρεση
1905
Περιγραφή
230 coins
Παραπομπή
Evans, NC 1912, pp. 45, 51, note 61, Kraay, ANSMN 16 (1970), pp. 23-30, Quagliati, AttiMemIIN 6 (1930), pp. 3-45, illus., Stazio, AIIN 1965-7, pp. 39-40, Vlasto, NC 1926, pp. 218-22
Σημείο εύρεσης
Taranto ("Molossian Find"), Calabria
Αποθέτης
334 B.C.
Ανεύρεση
1925
Περιγραφή
17+ coins
Παραπομπή
Stazio, AIIN 1965-7, pp. 54-5, Vlasto, NC 1926, pp. 162, 166, 211-8, illus.
Σημείο εύρεσης
Taranto environs, Calabria
Αποθέτης
330 B.C.
Ανεύρεση
1937
Περιγραφή
70+ coins
Σημείο εύρεσης
Lucania
Αποθέτης
330 B.C.
Ανεύρεση
1865
Περιγραφή
26 coins
Παραπομπή
Sambon, Recherches, p. 36
Σημείο εύρεσης
Taranto
Αποθέτης
330 B.C.-300 B.C.
Ανεύρεση
1919
Περιγραφή
23+ coins
Παραπομπή
Stazio, AIIN 1965-7, p. 55, Vlasto, NC 1926, pp. 198-9, 203-4, illus.
Σημείο εύρεσης
Torre dell'Ovo, 30 km. SE of Taranto, Calabria
Αποθέτης
302 B.C.
Ανεύρεση
1912
Περιγραφή
19 coins
Παραπομπή
Stazio, AIIN 1965-7, p. 56, Vlasto, NNM 15 (1922), pp. 206-7
Σημείο εύρεσης
Bernalda (anc. Metapontum), Lucania
Αποθέτης
325 B.C.-300 B.C.
Ανεύρεση
1940
Περιγραφή
33 coins
Παραπομπή
Lo Porto, NSc 1966, pp. 184-5, illus.
Σημείο εύρεσης
Sala Consilina, 30 km. SW of Potenza, Lucania
Αποθέτης
330 B.C.-300 B.C.
Ανεύρεση
1922
Περιγραφή
85 coins
Παραπομπή
Stazio, AIIN 1965-7, pp. 59-60
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 21 έως 40 από συνολικά 80

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Hoard

Περιεχόμενα

Closing Date