Νομισματοκοπείο: Κολοφώνα
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 21 έως 40 από συνολικά 56
Σημείο εύρεσης
Aphrodisias, Caria
Αποθέτης
305 B.C.-270 B.C.
Ανεύρεση
1969
Περιγραφή
11 coins
Παραπομπή
Erim, Türk Arkeoloji Dergisi 1969, p. 93, illus. (10 obv. only)
Σημείο εύρεσης
Mugla (anc. Pisye), Caria
Αποθέτης
280 B.C.
Ανεύρεση
1945
Περιγραφή
52 coins
Σημείο εύρεσης
Pergamum, Mysia
Αποθέτης
250 B.C.
Ανεύρεση
1961
Περιγραφή
16 coins
Παραπομπή
Boehringer in Altertümer von Pergamon XI.1 (Berlin, 1968), pp. 110-11, illus.
Σημείο εύρεσης
Sardes, Lydia
Αποθέτης
220 B.C.-214 B.C.
Ανεύρεση
1911
Περιγραφή
55 coins
Παραπομπή
Bell, Sardis XI (Leiden, 1916), pp. vf., pp. 1 ff., Franke, AM 1961, pp. 203 ff. (190/89 B.C.), Seyrig, RN 1963, pp. 23, 42
Σημείο εύρεσης
Sardes, Lydia
Αποθέτης
214 B.C.
Ανεύρεση
1911
Περιγραφή
72 coins
Παραπομπή
Bell, Sardis XI (Leiden, 1916), pp. vf., 7 ff., Franke, AM 1961, pp. 203 ff.
Σημείο εύρεσης
Asia Minor, northern
Αποθέτης
265 B.C.
Ανεύρεση
1970
Περιγραφή
35+ coins
Σημείο εύρεσης
Sinan Pascha near Afyon-Karahissar (20, 982) (anc. Prymnessus), Phrygia
Αποθέτης
318 B.C.
Περιγραφή
682+ coins
Σημείο εύρεσης
Eskisehir (anc. Dorylaeum) environs, Phrygia
Αποθέτης
315 B.C.
Ανεύρεση
1953
Περιγραφή
80 coins
Σημείο εύρεσης
Yunak, c. 80 km. NE of Aksehir (anc. Claneus), Galatian-Phrygian border
Αποθέτης
300 B.C.
Ανεύρεση
1965
Περιγραφή
16 coins
Σημείο εύρεσης
Gordium, Phrygia
Αποθέτης
280 B.C.
Ανεύρεση
1959
Περιγραφή
50 coins
Παραπομπή
Cox, ANSMN 12 (1966), pp. 27-33, illus.
Σημείο εύρεσης
Mektepini, near Sabuncupinar (between anc. Dorylaeum and Cotiaeum), Phrygia
Αποθέτης
190 B.C.
Ανεύρεση
1956
Περιγραφή
752+ coins
Παραπομπή
Olçay-Seyrig, Le Trésor de Mektepini en Phrygie (Paris, 1965), illus.
Σημείο εύρεσης
Ayaz-In, c. 30 km. N of Afyon-Karahissar (anc. Prymnessus), Phrygia
Αποθέτης
190 B.C.-188 B.C.
Ανεύρεση
1953
Περιγραφή
170+ coins
Παραπομπή
Seyrig, RN 1963, pp. 26, 42, 59, 61; Trésors Levant (in press). His detailed list of varieties on file in ANS
Σημείο εύρεσης
Armenak (= Ermenak; anc. Germanicopolis), Cilicia Tracheia
Αποθέτης
280 B.C.
Ανεύρεση
1927
Περιγραφή
1957+ coins
Σημείο εύρεσης
Asia Minor
Αποθέτης
321 B.C.
Ανεύρεση
1964
Περιγραφή
89+ coins
Σημείο εύρεσης
Asia Minor
Αποθέτης
300 B.C.
Ανεύρεση
1951-1951
Περιγραφή
40+ coins
Σημείο εύρεσης
Asia Minor
Αποθέτης
280 B.C.
Ανεύρεση
1967
Περιγραφή
50 coins
Σημείο εύρεσης
Katô Paphos (anc. Nea Paphos)
Αποθέτης
305 B.C.
Ανεύρεση
1965
Περιγραφή
13 coins
Παραπομπή
BCH 1966, p. 355
Σημείο εύρεσης
Larnaca (anc. Citium)
Αποθέτης
300 B.C.
Ανεύρεση
1870
Περιγραφή
1000+ coins
Παραπομπή
Lang, NC 1871, pp. 229-34, Newell, Tyrus, pp. 10 f., Price, NC 1969, pp. 4-8, Wroth, NC 1903, p. 320
Σημείο εύρεσης
Aleppo (anc. Beroea), Cyrrhestica
Αποθέτης
305 B.C.
Ανεύρεση
1893
Περιγραφή
3000+ coins
Παραπομπή
Newell, Tyrus, p. 10; Sidon-Ake, p. 58, Voetter, A manuscript account of find in Vienna Cabinet. Transscript of this MS by E. T. Newell at ANS (949 spec.)
Σημείο εύρεσης
Bab (anc. Batnae) environs, between Beroea and Hierapolis, Cyrrhestica
Αποθέτης
250 B.C.-200 B.C.
Ανεύρεση
1944
Περιγραφή
1080 coins
Παραπομπή
Le Rider, Suse, p. 437, Thompson-Bellinger, Yale Class. Stud. 14 (1955), pp. 3-45
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 21 έως 40 από συνολικά 56

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Hoard

Περιεχόμενα

Closing Date