Νομισματοκοπείο: Ιστιαία
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 41 έως 43 από συνολικά 43
Σημείο εύρεσης
Guesevo, 16 km. W of Kjustendil, Bulgaria
Αποθέτης
200 B.C.-100 B.C.
Ανεύρεση
1907
Περιγραφή
163 coins
Παραπομπή
BSAB 7 (1919-20), p. 139, RN 1923, p. 32
Σημείο εύρεσης
Nevrokop (mod. Goce Delčev; anc. Nicopolis ad Nestum), Bulgaria
Αποθέτης
200 B.C.-100 B.C.
Ανεύρεση
1931
Περιγραφή
160 coins
Παραπομπή
Mouchmov, BIAB 7 (1932-3), p. 423
Σημείο εύρεσης
Tourdan, 50 km. S of Lyon
Αποθέτης
170 B.C.-130 B.C.
Ανεύρεση
1890
Περιγραφή
245 coins
Παραπομπή
Allotte de la Fuÿe, Tourdan, 62 pp., illus., Blanchet, Traité, p. 569, no. 124 (totals of Gallic here given would make hd. total 314); RN 1896, pp. 131-2, Rolland, RN 1959-60, p. 48 (109 ob. examined)
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 41 έως 43 από συνολικά 43

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Hoard

Περιεχόμενα

Closing Date