Νομισματοκοπείο: Δήλος
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 4 από συνολικά 4
Σημείο εύρεσης
Delos
Αποθέτης
200 B.C.-100 B.C.
Ανεύρεση
1906
Περιγραφή
16 coins
Παραπομπή
Svoronos, JIAN 1911, p. 75
Σημείο εύρεσης
Delos
Αποθέτης
130 B.C.-70 B.C.
Ανεύρεση
1906
Περιγραφή
20 coins
Παραπομπή
Svoronos, JIAN 1911, p. 76
Σημείο εύρεσης
Jordan, Hauran region, near anc. Bostra
Αποθέτης
445 B.C.
Ανεύρεση
1967
Περιγραφή
113 coins
Παραπομπή
Kraay-Moorey, RN 1968, pp. 182 ff., Starr, Athenian Coinage, pp. 63, 81, 85, 88
Σημείο εύρεσης
Demanhur (mod. Damanhûr, anc. Dime-n-Hor = Hermopolis parva)
Αποθέτης
500 B.C.
Ανεύρεση
1900-1901
Περιγραφή
165 coins
Παραπομπή
Barron, Samos, p. 30, Dressel-Regling, ZfN 1927, pp. 28-104, illus. (nos. 152-8 = Abdera; no. 159 = Caria), Gaebler, Stagira, nos. 3-6, 8, 10-14, 18, Kraay, NC 1956, p. 48, May, NC 1965, pp. 1-25, nos. 5-7; Abdera, nos. 2, 10, Schlumberger, L'argent grec, p. 10, no. 28
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 4 από συνολικά 4

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Hoard

Περιεχόμενα

Closing Date