Νομισματοκοπείο: Αρχαία Πέλλα
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 21 έως 40 από συνολικά 82
Σημείο εύρεσης
Patras, Achaea
Αποθέτης
218 B.C.
Ανεύρεση
1850
Περιγραφή
125+ coins
Παραπομπή
Hackens, Antidorum W. Peremans, pp. 75-6, Noe, Sicyon, p. 36, Troxell, ANSMN 17 (1971), pp. 53-61, 86-8, illus., Vaux, NC 1854, pp. 31-7 (quoting a letter from C. T. Newton)
Σημείο εύρεσης
Corinth environs
Αποθέτης
215 B.C.
Ανεύρεση
1938
Περιγραφή
400 coins
Παραπομπή
BCH 1938, p. 446, Noe, ANSMN 10 (1962), pp. 9-41, illus.
Σημείο εύρεσης
Razinci, c. 50 km. W of Sofia, Bulgaria
Αποθέτης
315 B.C.-310 B.C.
Ανεύρεση
1961
Περιγραφή
2657+ coins
Παραπομπή
Gerasimov, BIAB 26 (1963), p. 264
Σημείο εύρεσης
Myriophyton, near Olynthus, Macedonia
Αποθέτης
330 B.C.-300 B.C.
Ανεύρεση
1932-1933
Περιγραφή
53+ coins
Σημείο εύρεσης
Macedonia
Αποθέτης
290 B.C.-280 B.C.
Ανεύρεση
before 1970
Περιγραφή
19+ coins
Σημείο εύρεσης
Thessalonica, Macedonia
Αποθέτης
280 B.C.
Ανεύρεση
1897-1897
Περιγραφή
157 coins
Παραπομπή
Newell, Tyrus, p. 11; Demetrius, pp. 117-8, 163-4; Newell's record of varieties on file ANS
Σημείο εύρεσης
Pontoleibade-Kilkis, Macedonia
Αποθέτης
280 B.C.
Ανεύρεση
1961
Περιγραφή
114+ coins
Παραπομπή
Varoucha, BCH 1962. pp. 418-21 (three hds.)
Σημείο εύρεσης
Macedonia
Αποθέτης
280 B.C.
Ανεύρεση
1917
Περιγραφή
22+ coins
Παραπομπή
Hill, NC 1919, pp. 9-10, illus. (2)
Σημείο εύρεσης
Jabukovac, 20 km. NW of Negotin, S. Serbia, Yugoslavia
Αποθέτης
280 B.C.
Ανεύρεση
1920-1920
Περιγραφή
29 coins
Παραπομπή
Vucković-Todorović, Starinar 20 (1969), pp. 391403, illus.
Σημείο εύρεσης
Prilepec, 5 km. SW of Prilep, S. Yugoslavia
Αποθέτης
280 B.C.
Ανεύρεση
1950
Περιγραφή
208+ coins
Παραπομπή
Vucković-Todorović, Glasnik Muz-KonzDrustMakedonja I. 12 (1958), pp. 213-54, illus.
Σημείο εύρεσης
Cavalla (anc. Neapolis), Macedonia
Αποθέτης
280 B.C.-270 B.C.
Ανεύρεση
1951
Περιγραφή
342 coins
Σημείο εύρεσης
Pergi, near Serres, Macedonia
Αποθέτης
250 B.C.-230 B.C.
Ανεύρεση
1955
Περιγραφή
386 coins
Παραπομπή
Varoucha, BCH 1957, p. 497, illus.
Σημείο εύρεσης
Zemun, on the Save River opp. Belgrade, Yugoslavia
Αποθέτης
220 B.C.
Ανεύρεση
1924
Περιγραφή
195+ coins
Παραπομπή
Hunter, ANSMN 13 (1967), pp. 17-40, illus., Newell, WSM, p. 187, Pink, Münzprägung der Ostkelten, p. 61, Saria, NZ 1927, p. 11
Σημείο εύρεσης
Macedonia
Αποθέτης
200 B.C.-180 B.C.
Ανεύρεση
1927-1928
Περιγραφή
23+ coins
Σημείο εύρεσης
Philippi environs, Macedonia
Αποθέτης
140 B.C.
Ανεύρεση
before 1965
Περιγραφή
25 coins
Σημείο εύρεσης
Mikrochorion, Drama district, Macedonia
Αποθέτης
200 B.C.-100 B.C.
Ανεύρεση
1938
Περιγραφή
37 coins
Σημείο εύρεσης
Zyges, near Cavalla, Macedonia
Αποθέτης
200 B.C.-100 B.C.
Ανεύρεση
1955
Περιγραφή
6 coins
Παραπομπή
Varoucha, BCH 1956, p. 228
Σημείο εύρεσης
Macedonia
Αποθέτης
200 B.C.-100 B.C.
Ανεύρεση
1960
Περιγραφή
14+ coins
Παραπομπή
Varoucha, BCH 1960, p. 486
Σημείο εύρεσης
Platania, near Drama, Macedonia
Αποθέτης
200 B.C.-100 B.C.
Ανεύρεση
1957
Περιγραφή
32+ coins
Παραπομπή
Varoucha, BCH 1958, pp. 651; 1960, p. 486 (the two entries would seem to belong to the same hd.)
Σημείο εύρεσης
Dojran, Serbia, Yugoslavia
Αποθέτης
200 B.C.-100 B.C.
Ανεύρεση
1932
Περιγραφή
100 coins
Παραπομπή
Klemenc, Numismatika Zagreb 2-4 (1934-6), pp. 131,133
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 21 έως 40 από συνολικά 82

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Hoard

Περιεχόμενα

Closing Date