Νομισματοκοπείο: Άκρα
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 41 έως 60 από συνολικά 77
Σημείο εύρεσης
Tel Tsippor, near Kiryat Gat, c. 10 km. W of Beth Guvrin, Judaea
Αποθέτης
311 B.C.-270 B.C.
Ανεύρεση
1960
Περιγραφή
63 coins
Παραπομπή
Kadman, INCJ, hoard 6, Rahmani, Eretz Israel 1966, pp. 33-8 (in Hebrew). Revised version in SM 1966, pp. 129-45, illus.
Σημείο εύρεσης
Byblus (mod. Jebail), Phoenicia
Αποθέτης
309 B.C.-308 B.C.
Ανεύρεση
1931
Περιγραφή
141 coins
Παραπομπή
Bellinger, Berytus 1950-1, pp. 37-49 (140 spec.), illus., Dunand, Fouilles de Byblos I, 1926-1932 (Paris, 1937-9), pp. 409-52, nos. 6309-6449, illus., Le Rider, CIN 1961. Relazioni, p. 71, Naster, INCJ, pp. 5, 10
Σημείο εύρεσης
Aleppo (anc. Beroea), Cyrrhestica
Αποθέτης
305 B.C.
Ανεύρεση
1893
Περιγραφή
3000+ coins
Παραπομπή
Newell, Tyrus, p. 10; Sidon-Ake, p. 58, Voetter, A manuscript account of find in Vienna Cabinet. Transscript of this MS by E. T. Newell at ANS (949 spec.)
Σημείο εύρεσης
Jdita, near anc. Chalcis, Coelesyria
Αποθέτης
330 B.C.-300 B.C.
Ανεύρεση
1894
Περιγραφή
400 coins
Παραπομπή
Naster, INCJ, pp. 5, 10, Rouvier, RN 1902, pp. 255-6, Schlumberger, L'argent grec, p. 9, no. 18
Σημείο εύρεσης
Galilee, near Tarchiha, c. 20 km. NW of anc. Ace
Αποθέτης
300 B.C.
Ανεύρεση
1964
Περιγραφή
40+ coins
Παραπομπή
Spaer, INJ 1965-6, pp. 1-7, illus. (no. 35 = Salamis, Newell, Demetrius, p. 19, no. 2)
Σημείο εύρεσης
Aleppo (anc. Beroea), Cyrrhestica
Αποθέτης
164 B.C.
Ανεύρεση
1931
Περιγραφή
35+ coins
Παραπομπή
Bellinger, AJA 1938, p. 318, Rostovtzeff, Anatolian Stud. Buckler, p. 290 g, Seyrig, RN 1963, p. 62; Antiq. syr. 6 (Paris, 1966), p. 9, note 4; Trésors du Levant (in press)
Σημείο εύρεσης
Syria
Αποθέτης
145 B.C.
Ανεύρεση
1971
Περιγραφή
150+ coins
Σημείο εύρεσης
Latakia (anc. Laodiceia ad Mare) environs, Seleucis
Αποθέτης
125 B.C.
Ανεύρεση
1948
Περιγραφή
10 coins
Παραπομπή
Seyrig, Trésors du Levant (in press)
Σημείο εύρεσης
Kessab, c. 18 km. S of anc. Seleuceia Pieria, Seleucis
Αποθέτης
110 B.C.
Ανεύρεση
1952
Περιγραφή
388+ coins
Παραπομπή
Lewis, NC 1962, p. 279, Seyrig, Trésors du Levant (in press), Thompson, Athens, pp. 475-7; NC T962, pp. 311-2
Σημείο εύρεσης
Antakya (anc. Antiocheia) district, Seleucis
Αποθέτης
95 B.C.
Ανεύρεση
1960-1960
Περιγραφή
8 coins
Σημείο εύρεσης
Saida (anc. Sidon), Phoenicia
Αποθέτης
246 B.C.-200 B.C.
Ανεύρεση
1949
Περιγραφή
38 coins
Παραπομπή
Seyrig, Trésors du Levant (in press) (2 tetradr. of Ptolemy I with ctmks.)
Σημείο εύρεσης
Palestine
Αποθέτης
140 B.C.
Ανεύρεση
1945-1945
Περιγραφή
2+ coins
Παραπομπή
Ben-Dor, Kedem 2 (Jerusalem, 1945), Brett, ANSMN 1 (1945), pp. 27-8, no. 21
Σημείο εύρεσης
Khan el-Abde (anc. Orthosia), c. 15 km. N of Tripolis, Phoenicia
Αποθέτης
138 B.C.-115 B.C.
Ανεύρεση
1938
Περιγραφή
118+ coins
Παραπομπή
Cavaignac, RN 1951, pp. 131 ff., Seyrig, NNM 119 (1950), pp. 1-23, illus.
Σημείο εύρεσης
Haifa (anc. Sicmona), Phoenicia
Αποθέτης
112 B.C.-70 B.C.
Ανεύρεση
1969
Περιγραφή
24 coins
Σημείο εύρεσης
Palestine
Αποθέτης
110 B.C.-70 B.C.
Ανεύρεση
1970
Περιγραφή
92 coins
Παραπομπή
Kindler, AHHI IV.3 (1970), pp. 41-6, illus. (in Hebrew)
Σημείο εύρεσης
Jericho, Judaea
Αποθέτης
100 B.C.
Ανεύρεση
1965-1966
Περιγραφή
200+ coins
Παραπομπή
Spaer, NC 1970, pp. 23-8, illus.
Σημείο εύρεσης
Palestine
Αποθέτης
86 B.C.-1 B.C.
Ανεύρεση
1941-1941
Περιγραφή
34+ coins
Σημείο εύρεσης
Demanhur (mod. Damanhûr; anc. Dime-n-Hor = Hermopolis parva)
Αποθέτης
318 B.C.
Ανεύρεση
1905
Περιγραφή
8000+ coins
Παραπομπή
(Elder) Collection of Coins of Alexander the Great, 300 illus., AA 1907, p. 160, May, NC 1952, pp. 1-18, illus., Mosser, NNM 97 (1941), nos. 18-52, illus., Newell, Reattribulion, pp. 34-62, illus.; Sidon-Ake, p. 57, illus.; NNM 19 (1923), illus. (4826 specimens listed; details of further 1062 noted by Newell subsequently, in ANS file, See pp. 146-7 for citation of Dattari for presence of Ptolemy I specimens); Tarsos. p. 109, illus., Num 1909, p. 9, Torrey, NNM 77 (1937), illus.
Σημείο εύρεσης
Abu Hommos, 40 km. SE of Alexandria
Αποθέτης
311 B.C.-310 B.C.
Ανεύρεση
1919
Περιγραφή
1000 coins
Παραπομπή
Brett, TING, p. 26, illus., Newell, Tyrus, p. 10; Nuns 1924, p. 301
Σημείο εύρεσης
Egypt
Αποθέτης
310 B.C.
Ανεύρεση
1912
Περιγραφή
20 coins
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 41 έως 60 από συνολικά 77

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Hoard

Περιεχόμενα

Closing Date