Υλικό: Χρυσός
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 121 έως 140 από συνολικά 147
Σημείο εύρεσης
Taranto
Αποθέτης
282 B.C.
Ανεύρεση
1926
Περιγραφή
36+ coins
Παραπομπή
Vlasto, NC 1930, pp. 144-51, illus.
Σημείο εύρεσης
Bernalda, La Cava (anc. Metapontum)
Αποθέτης
280 B.C.
Ανεύρεση
1935
Περιγραφή
1005-1140 coins
Παραπομπή
Numismatica I, pp. 18-40, Procopio, AIIN 1957, pp. 25-65, illus. (the Reggio coins), Stazio, AIIN 1965-7, pp. 48-49
Σημείο εύρεσης
Monacizzo, 25 km. SE of Taranto, Calabria
Αποθέτης
300 B.C.-280 B.C.
Ανεύρεση
1908
Περιγραφή
68 coins
Παραπομπή
Quagliati, AttiMemIIN 6 (1930), pp. 46-72, illus., Stazio, AIIN 1965-7, pp. 40-1
Σημείο εύρεσης
Catania
Αποθέτης
405 B.C.
Ανεύρεση
1885-1885
Περιγραφή
AV: Uncertain count noted in IGCH including 4 [uncertain], which each has been counted as 1. Then, the total count comes to at least 4 coins
Παραπομπή
Jenkins, Gela, pp. 148-9, Sambon, F.P.L. 248 (1885), p. 20; 206 (1903), p. 11
Σημείο εύρεσης
Sicily
Αποθέτης
405 B.C.
Ανεύρεση
1956-1956
Περιγραφή
3 coins
Παραπομπή
Jenkins, Gela, p. 99, note 30
Σημείο εύρεσης
Avola, Mammanelli, 20 km. SW of Syracuse
Αποθέτης
370 B.C.
Ανεύρεση
1914
Περιγραφή
200 coins
Παραπομπή
BMCArabia, pp. cxxxii f., Currò Pisanò, AIIN 1962-4, pp. 224, 236, Orsi, AttiMeraIIN 1917, pp. 5-30, illus.
Σημείο εύρεσης
Avola
Αποθέτης
360 B.C.
Ανεύρεση
1888
Περιγραφή
34 coins
Παραπομπή
Löbbecke, ZfN 1890, pp. 167-79, illus., Orsi, AttiMemIIN 1917, pp. 6-7, Regling, ZfN 1931, p. 28
Σημείο εύρεσης
Selinunte
Αποθέτης
325 B.C.
Ανεύρεση
1903
Περιγραφή
20 coins
Παραπομπή
Ricci, Boll. di Num. 1903, inside back cover of May-June issue
Σημείο εύρεσης
Gela
Αποθέτης
320 B.C.
Ανεύρεση
1883
Περιγραφή
198 coins
Παραπομπή
BullNumSfrag 2 (1884), p. 63, Friedländer, ZfN 1885, p. 2, Jenkins-Lewis, Carthage, p. 59, no. XIV
Σημείο εύρεσης
Buccheri, 20 km. S of Leontini
Αποθέτης
300 B.C.
Ανεύρεση
1904
Περιγραφή
39+ coins
Παραπομπή
Currò Pisanò, AIIN 1962-4, p. 222, Orsi, NSc 1905, p. 437
Σημείο εύρεσης
Ragusa, SE Sicily
Αποθέτης
300 B.C.-270 B.C.
Ανεύρεση
1905
Περιγραφή
180+ coins
Παραπομπή
Jenkins-Lewis, Carthage, p. 59
Σημείο εύρεσης
Gela
Αποθέτης
300 B.C.-270 B.C.
Ανεύρεση
1899
Περιγραφή
AV (a few): Uncertain count noted in IGCH including 1 [uncertain], which has been counted as 1. Then, the total count comes to 1 coin of a group of at least 2+ coins
Παραπομπή
Orsi, NSc 1920, p. 338
Σημείο εύρεσης
Camarina environs
Αποθέτης
289 B.C.
Ανεύρεση
1928
Περιγραφή
347 coins
Παραπομπή
Jenkins-Lewis, Carthage, (Lot A) p. 57 (first group); (Lots B and C) p. 57 (second group)
Σημείο εύρεσης
Pachino, extreme SE Sicily
Αποθέτης
300 B.C.-270 B.C.
Ανεύρεση
1921
Περιγραφή
350+ coins
Παραπομπή
Currò Pisanò, AIIN 1962-4, pp. 225-6, 239, Jenkins-Lewis, Carthage, p. 58, Ravel, NC 1925, pp. 22-8, illus.
Σημείο εύρεσης
Gela
Αποθέτης
282 B.C.
Ανεύρεση
1918
Περιγραφή
20+ coins
Παραπομπή
AA 1921, p. 230, Orsi, NSc 1920, p. 338
Σημείο εύρεσης
Gela
Αποθέτης
282 B.C.
Ανεύρεση
1888
Περιγραφή
82 coins
Παραπομπή
Holloway, RBN 1962, pp. 6-9, Jenkins, Gela, p. 152, Jenkins-Lewis, Carthage, p. 59, Orsi, MonAnt 1907, pp. 538-40; NSc 1888, p. 201
Σημείο εύρεσης
Serra Orlando (anc. Morgantina), 4 km. NE of Piazza Armerina
Αποθέτης
270 B.C.
Ανεύρεση
1966
Περιγραφή
44 coins
Παραπομπή
Stillwell, AJA 1967, pp. 248, 250, illus.
Σημείο εύρεσης
Carlentini, near Leontini
Αποθέτης
260 B.C.
Ανεύρεση
1909
Περιγραφή
23+ coins
Παραπομπή
Cesano, StudNum (1940), i, p. 64, Currò Pisanò, AIIN 1962-5, pp. 224, 237, Jenkins-Lewis, Carthage, p. 59, Orsi, NSc 1912, p. 372
Σημείο εύρεσης
Syracuse, Achradina
Αποθέτης
250 B.C.-200 B.C.
Ανεύρεση
1838
Περιγραφή
18 coins
Παραπομπή
BullInst 1853, p. 58, Mommsen, Rheinisches Mus. für Philologie 1846, p. 626 note, Salinas, PerNumSfrag 1868, p. 206, note 3
Σημείο εύρεσης
Tunis
Αποθέτης
320 B.C.
Ανεύρεση
1949
Περιγραφή
10+ coins
Παραπομπή
Jenkins-Lewis, Carthage, pp. 55-6, hoard II
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 121 έως 140 από συνολικά 147

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Hoard

Περιεχόμενα

Closing Date