Υλικό: Χαλκός
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 21 έως 40 από συνολικά 601
Σημείο εύρεσης
Kato Kleitoria, near Tripolis, Arcadia
Αποθέτης
220 B.C.
Ανεύρεση
1936
Περιγραφή
14 coins
Παραπομπή
Varoucha, Epitymbion Christou Tsounta (Athens, 1941), p. 676, no. 7 (records 10 Ptolemaic)
Σημείο εύρεσης
Abae, Phocis
Αποθέτης
225 B.C.-200 B.C.
Ανεύρεση
1894
Περιγραφή
65 coins
Παραπομπή
JHS 1896, p. 302
Σημείο εύρεσης
Greece
Αποθέτης
300 B.C.-200 B.C.
Ανεύρεση
1937
Περιγραφή
200 coins
Σημείο εύρεσης
Kyra Vrysi, near Corinth
Αποθέτης
300 B.C.-200 B.C.
Ανεύρεση
1934
Περιγραφή
200 coins
Παραπομπή
AA 1935, p. 178
Σημείο εύρεσης
Marathon, Attica
Αποθέτης
300 B.C.-200 B.C.
Ανεύρεση
1936
Περιγραφή
167 coins
Σημείο εύρεσης
Attica
Αποθέτης
300 B.C.-200 B.C.
Ανεύρεση
1966
Περιγραφή
45 coins
Σημείο εύρεσης
Dodona, Epirus
Αποθέτης
230 B.C.-200 B.C.
Ανεύρεση
1885
Περιγραφή
11 coins
Παραπομπή
Franke, Epirus, p. 146
Σημείο εύρεσης
Aetolia
Αποθέτης
230 B.C.-200 B.C.
Ανεύρεση
1957
Περιγραφή
11 coins
Παραπομπή
Varoucha, BCH 1958, p. 653, illus.
Σημείο εύρεσης
Orik (anc. Oricus), c. 25 km. SW of Vlonë (Valona), Albania
Αποθέτης
200 B.C.
Ανεύρεση
1958
Περιγραφή
18 coins
Σημείο εύρεσης
Qesarat, c. 15 km. NW of Tepelenë, Albania
Αποθέτης
200 B.C.
Ανεύρεση
1963
Περιγραφή
49 coins
Σημείο εύρεσης
Senicë, c. 15 km. N of Sarandë, Albania
Αποθέτης
200 B.C.
Ανεύρεση
1958
Περιγραφή
29 coins
Σημείο εύρεσης
Makrakomi, W of Lamia, Thessaly
Αποθέτης
230 B.C.-170 B.C.
Ανεύρεση
1932
Περιγραφή
13 coins
Παραπομπή
Constantopoulos, BCH 1933, p. 238
Σημείο εύρεσης
Peloponnesus
Αποθέτης
230 B.C.-170 B.C.
Ανεύρεση
1903
Περιγραφή
12+ coins
Παραπομπή
Wroth, NC 1905, pp. 334-5, illus. (2)
Σημείο εύρεσης
Argos
Αποθέτης
200 B.C.-170 B.C.
Ανεύρεση
1924
Περιγραφή
217 coins
Παραπομπή
Welch, NC 1924, pp. 318-20. (The Antigonus and Sicyon coins, although not recorded by Welch, came to Athens with the Argos pieces)
Σημείο εύρεσης
Chalcis environs, Euboea
Αποθέτης
200 B.C.-170 B.C.
Ανεύρεση
1937
Περιγραφή
74 coins
Σημείο εύρεσης
Eretria (Isis temple), Euboea
Αποθέτης
198 B.C.-190 B.C.
Ανεύρεση
1914
Περιγραφή
352 coins
Παραπομπή
Newell, NNM 68 (1935), pp. 11-23, Papadakis, A Delt 1915, pp. 120, 145-7, Wallace, NNM 134 (1956), pp. 119 ff.
Σημείο εύρεσης
Eretria environs, Euboea
Αποθέτης
192 B.C.-175 B.C.
Ανεύρεση
1909-1909
Περιγραφή
184 coins
Παραπομπή
Newell, NNM 68 (1935), pp. 1-23, illus., Wallace, NNM 134 (1956), pp. 120 ff.
Σημείο εύρεσης
Archanes, Crete
Αποθέτης
200 B.C.-175 B.C.
Ανεύρεση
1960
Περιγραφή
6+ coins
Παραπομπή
Varoucha, Pepragmena tou B' Diethnous Kretologikou Synedriou, 2 (Athens, 1968), pp. 214-5
Σημείο εύρεσης
Copais, Boeotia
Αποθέτης
176 B.C.-125 B.C.
Ανεύρεση
1908
Περιγραφή
1549 coins
Παραπομπή
Svoronos, JIAN 1908, pp. 230-2; 1911, p. 64
Σημείο εύρεσης
Euboea
Αποθέτης
175 B.C.
Ανεύρεση
1940-1940
Περιγραφή
22 coins
Παραπομπή
Wallace, NNM 134 (1956), p. 121
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 21 έως 40 από συνολικά 601

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Hoard

Περιεχόμενα

Closing Date